Summary Parasitaire zoönosen

-
337 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Parasitaire zoönosen". The author(s) of the book is/are Prof Dr P Dorny, Prof Dr J Vercruysse. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Parasitaire zoönosen

 • 1 Inleiding

 • Wat is de definitie van een zoönose volgens de WHO?
  Dit zijn ziekten en infecties die op een natuurlijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen mens en gewervelde dieren.
 • Wat is een anthropozoönose?
  dier --> mens
 • Wat is een zooanthroponose?
  mens --> dier
 • Wat is een amphixenose?
  dier <--> mens
 • Wat zijn directe (ortho) zoönosen?
  vertebraat --> vertebraat
  door direct contact of mechanische vector
 • Wat zijn cyclozoönosen?
  eindgastheer en tussen gastheer = vertebraat
 • Wat zijn metazoönosen?
  tussengastheer = invertebraat
  eindgastheer = vertebraat
 • Wat zijn saprozoönosen?
  vertebrate gastheer
  +
  niet dierlijke ontwikkelingsplaats
 • Wat zijn euthyzoönosen?
  directe overdracht
 • Wat zijn mesitezoönosen? Waar kan je deze nog in opdelen?
  indirecte overdracht
  • kineto-mesitezoönosen > beweeglijke vectoren
  • akineto-mesitozoönosen > inerte vectoren
 • Wat is een stenoxene parasiet?
  zeer specifiek
 • Wat is een euryxene parasiet?
  weinig specifiek = in aanmerking als zoönose
 • Wat is de rol van de dierenarts?
  Preventie van parasitaire zoönosen door:

  1. diagnose stellen bij dier
  2. besmette dieren behandelen
  3. Eigenaar voorlichten over zoönosen
  4. Samenwerking met humane geneeskunde
 • 2 Zoönosen door herkauwers

 • Welke 4 zoönosen worden overgedragen door direct contact?
  • cryptosporidiosis
  • giardiosis
  • melophagus ovinus
  • schurft
 • Welke 3 zoönosen worden overgedragen door eten van vlees/opname melk?
  • toxoplasmosis
  • sarcocystosis
  • taeniasis
 • Welke 5 zoönosen worden overgedragen door contaminatie milieu?
  • cryptosporidiosis
  • giardiosis
  • babesiosis
  • fasciolosis
  • hypodermosis
 • 2.1.1 Cryptosporidiosis

 • Hoe kan de mens besmet raken?
  • besmet drinkwater
  • contact met jonge dieren
 • Voor welk soort patiënten is dit een risico?
  HIV/AIDS patiënten
 • Welke soort is besmettelijk voor de mens?
  C. parvum
 • Welke dieren zijn een risico voor de mens?
  Dieren jonger dan 1 maand
 • Hoe gebeurd besmetting door direct contact?
  Opname van oocysten die direct infectieus zijn
 • Waarmee loopt de lentepiek van uitbraken bij de mens mee parallel?
  Lammerseizoen
 • Wat is de aller belangrijkste infectie bron?
  De medemens
 • Wat voor symptomen geeft het?
  zelf limiterende gastro-enteritis > diarree
 • Hoe kan je het voorkomen?
  Grondig wassen van de handen
 • Hoe ga je de diagnose bevestigen?
  • aantonen oocysten in de feces
  • aantonen antigenen in feces(ELISA, IFT)
  • dipsticks
 • Welke kleuringen kan je voor de oocysten gebruiken?
  • ziehl neelsen
  • heine's carbol fuchsine
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan de hond besmet raken?
eten van vossen feces tijdens boswandeling
Hoe kan je het voorkomen?
 • Geen ongewassen bosvruchten eten
 • geen dode vossen aanraken
Wat is de behandeling?
chirurgische ingreep > gevolgd door levenslange behandeling met benzimidazoles
Hoe stelt men de diagnose?
 • serologisch onderzoek
 • medische beeldvorming

Wat is het gevolg van de cyste?
lever beschadiging
Waar bevinden de cysten zich vooral?
In de lever
Wat is het verschil tussen de cysten van E. granulosus en E. multilocularis?
Die van E. multilocularis zijn niet omkapseld > eerder gelijkenis met kwaadaardige tumor
Bij welke beroepsgroep vaak gezien?
landbouwers en jagers
Hoe kan de mens zich besmetten?
opname eieren accidenteel:
 • contact met vos
 • contact met milieu(eten bosvruchten)
Waar in de vos zit de lintworm?
dunne darm