Summary pathalogie en dermatologie

-
274 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "pathalogie en dermatologie ". The author(s) of the book is/are van vloten. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - pathalogie en dermatologie

 • 1.1 tv les 1

 • Wat zijn de voornamelijke kenmerken van een oncologische ulcus:
  - excudaat
  - Pijn
  - bloedingen 
  - grillig van vorm 
  - jeuk 
  - ruikt heel erg 
 • Welke gazen zij ongeschikt bij een ocologische ulcus?
  Vette synthethyse gazen
 • Benoem en vroege en late huidreacties bij een oncologische ulcus?
  Vroege reacties: Erytheem, Droge huid, jeuk 
  Latere reacties, ulcus, oedeem,  blaren, pigmentatie, 
 • hoe noem je een beligne  goedaardige gezwel die binnen 4 a 5 weken ontstaat? je zit het vaak op het gezicht handruggen en oren
  Kerato acanthoom
 • Tumoren uitgaand van epidermis?
  1. ouderdomswratten-> verruca seboica verruca sinilis 
  2. dermatofibroom
 • testvison vraag plaatje rode papul verheven op de huid, hoe noem je dat?
  dermatofibroom
 • Wat is het verschil tussen echte cysten en pseudo cysten?
  Echte cysten: heeft een epitheel wand 
  Pseudo cysten: bindweefsel als wand 
  levecysten:
  nier cysten: Urine en 
  botcysten: 
 • Waar komt Keratoacanthoom het meest voor en wat is de oorzaak?
  vaak komt het op de zonbeschenen delen -> oogrand, armen en rug
 • Wat is het verschil tussen Hemangioom en vasculaire malformatie? beligne tumoren van de bloed en lymfvaten
  - Hemangioom: het groeit (kindje met hele rode wang die overloopt tot de oog rand) van endotheelcellen en verdwijnt weer, Woekering van bloedvaatjes, 
  - Vasculaire malformatie: is aangeboren, vaatmisvormin, de bloedvaatjes zijn niet normaal in hun vorm, het groei mee maar in verhouding ( kindje met minder rode wang) 
 • Welke beligne tumoren behoren tot de bloed en lymfevaten?
  - hemangiomen
  - vasculaire dermormatie 
  - verworven afwijkingen 
 • veranderd iets wanneer je niks aan de wijn vlek nauveus flameus niks doet?
  nee er veranderd niks
 • wat is de therapie bij nauvus flamus (wijnvlek)
  lasertherapie en camouflagetherapie  afhankelijk van de wensen van de pt
 • Wat is het verschil tussen Nauveus flameus en Hemangioom?
  - HEmangioma: Is papilonodeus - vaatvermeerdering - is 80% bij de georte aanwezig - groei in het eerste levensjaar - involueert spontaan
  - Nauveus flameus: mculaues- vaatverwijding - bij de geborte aanwezig - groeit mee met het lichaam - word paarser en soms papuleus op latere leeftijd
 • benoem 3 vasculaire verworven afwijkingen?
  - angioma sinilis
  - nauveus aranieuw 
  - granuloma telgiestaticum
 • Bij wie komt Naevus Aranus voraal voor? 
  - zwangerschap 
  - leverlijden 
  - jonge kinderen 
 • De schildwachtklierprocedure hanteerd 2 methoden namelijk:
  - methode 1: er word radioactieve vloeistof ingespoten in en bij het gezwel, vervolgens kijk de arts met eem lymfescan -> zi ziet men waar de gezwel zit en hoehet verwijderd moet worden
  - methode 2: Er word blauwe kleurstof in de buurt van de borttumor ingespoten, vervolgens kleuren de lymfebanen die afkomstig zijn van de tumor blauw gekleurd -> zo kan gevolgd worden tot aan de schildklierswachtklier de plek waar blauw word makkerd de plek waar het verwijderd moet worden. 
 • Wanneer word primaire reconstrunctie toegepast bij mastectomie?
  Vlak na het verwijderen van de borst -> men doet het vaak ook 6 maanden na het operatie dit ivm radiotherapie en chemotherapie 
 • Wat is het verscil tussen primaire, secundair en tertaire econstrunctie?
  - primair: direcht
  - secundair: later
  - tertaire: reconstunctie herzien. bijv de reconstrunctie isgedaan maar niet goed uitgevoerd-> hierbij de word reconstrunctie verbeterd
 • Wat is het verschil tussen prothese en weefsel expander?
  - prothese:indien goede huid van goede kwaliteit 
  - expander: indien geen goede huid maar welvoldoende kwaliteit -> de huid wordt opgerekt
 • is deze stelling waar niet waar, heel vaak wordt prothese onder de spier gelegd?
  Waar
 • Wanneer wordt Latissmus Dorsi Myocutane flap toegepast?
  - wanneer er te weinig thoreale weefsel aanwezig is
  - wanneer de weefsel van slecht kwaliteit is
  methode: er word een stuk huiden spier van de achterkant van de rug verwijderd en naar voren gebracht en vervolgs gelegd op de borst met prothese
 • Wat is een TAP flap?
  Waarbij e een stuk huid neemt met bloevaten ( arterie en vena) sluit je het aan de voorzijde ->de spier laat je zoveel mogelijk intact 
 • Wat is het verschil tussen Lastismes myocurane flap en TAP flap?
  - Latismis myocutane flap is de oude methode waarbij de huid van achter met spier naar voren word bevestigd
  - Tap flag is de nieuwe methode:- waarbij de huid af neemt met venen en arterie en deze aan de voorkant transplanteerd zonder de spieren te beschadigen 
 • Wat is TRAM flap?
  Transversum rectus abdominalis myocutane flap
 • Er zijn 3 methodes bij de Tramtechniek van de Autologe wefsel benoem ze alle 3?
  - Gesteelde lap: waarbi de lap van de rechter abdominalis naar de linker borst wordt geplaats of getrokken en de steel van de linker abdominalis  naar de rechter borst wordt verplaats
  - Vrije myocutane flap: waarbij de huid + de bloedvaten van de abdominalis ofde billen word verwijderd en geplaats op de borst
  - Vrije diepe flap: Waarbij de huid + de bloedvaten arterie en venen onder de sper worden gelaats waardoor de veenne en de arterie goed aansluiten op elkaar 
 • goeie voeding stimuleert de tumor groei niet? waar niet waar?
  waar, de tumor groei is niet afhankelijk van goede voeding 
 • WAt is Cachaxie?
  een sterk verslechterde lichamelijke versteldheid met extreme vermagering
 • Welke problemen treden er bij radiotherapie aan de hoofd-halsgebied?
  - droge mond
  - minder eerlust
  -pijnlijk mond en keel door onsteking
  - pasage veranderingen 
  - smaakveranderingen 
  - taai en en minder slijmvorming
 • Wat moet je voraal inemen bij taai en minder slijmvoring van de hofd halfgebied na een radiotherapie behandeling?
  - koolzuur houdende dranken 
  - donker beer 
 • is deze stelling waar, is het verstandig ombij misselijkheid zo min mogelijk te drinken?
  niet waar juist voldoende drinken in dit geval kleine slojes 
 • om vermagering te voorkomen is het verstandig om flink vetrijke voeding in te nemen? waar niet waar
  Nee is niet verandig, het vertraagd juist de eetlust 
 • Mensen met obstipatie hebben snel last van een vol gevoel, waar niet waar?
  waar 
 • het is verstandig om vetbeperkte voeding adviseren, omdat vet de maaagontlediging inmeent? 
  nee, gewoon normale vet percentage eten niet meer en niet minder 
 • Het is verstandig om voor de maaltijd iets drinken te nemen?
  Neem want het vult je
 • Wat geef je de pt die droge mond en slijmvliezen hebben?
  vaak water, en voedsel die wat vleoibaarder is 
 • Wat zijn de klachten bij prostaat kanker?
  - uitzaiingen botkanker
 • Wat is de voornamelijke oorzaak van kanker?
  - Roken: de grootste oorzaak
  - Alcohol
  - overgewicht
 • Wat is Retinoplastome, en bij wie komt het het meest voor?
  En kwaadaardige aandoening in het oog van de retina. Bij kleine kinderen
 • Afbeedling van het oog net onder de ooglid, wat zie je wat is het?
  bacaalcelcarcinoom - ulcus met een opgeworpe radje
 • Is basaalcelcarcinoom goedaardig of kwaadaardig?
  Het is vaak goedaardig en kan zich uitbreiden
 • Welke artsen zijn bij de behandeling van kanker betrokken?
  -
 • Is kanker doodsoorzaak nummer1?
  nee, eerste doodsoorzaak nr 1 is vaak hart en vaatziekte
 • Wat is incidentie, prevalentie en 5 jaars overlevering:
  Incidentie: is het aantal nieuwe gevallen per jaar
  Prevalentie: hoeveelheid gevallen die er al zijn + het aantal nieuwe gevalllen
  5 jaars overlevering:
 • Kanker is in de meeste gevallen niet meer te genezen?
  Niet waar, de meeste soorten kunnen genezen worden
 • War is het verschil tussen bcc en melanoom?
  Melanoom is dondelijk en gevaarlijk hangt van de diepte af en Bcc is beligne en niet kwaadaardig
 • Noem je alle maligne tumoren meestaal carcinoom?
  nee, je hebt geleboel kwaardige tumoren maar Carcinoom gaat uit van epitheel vorm
 • Bijv. casus vrouw 53 komt op spreekuur met zwelling op de re borst, waar gaat zij als eerst heen?
  naar de huisarts en die onderzoekt de borst en de lymfklieren
 • waar moet je heen als je aanvullend onderzoek van de borst wil doen? en als er iets afwijkend op te zien word wie word er dan erbij gehaald?
  1. arts onderzoekt
  2. radioloog= die maakt een echo een foto of ST scan
  3. Mamma polie = binnen een dag uitslag - er word een punctie gedaan binnen  1 dag - de punctie word gedaan door chirurg
  4. daarna wordt die punctie gestuurd naar de pathaloog en anatoom voor verdure onderzoek
 • Wat is metaplasia?
  een epitheel gaat door een reeks veranderingen over in een andere soort epitheel
 • Wat is hypertrophy?
  cellen worden groter bijv. spiercellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is coping?
De manier waarop iemand gedragdmatig, cognitief, gevoelsmatig op de situatie reageren.
Wat is het doel van wet big?
Heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken
Wat is Wet BIG?
Wet op geneeskundige behandelovereenkomst
wat is hypertrofie van de cel?
cellen worden groter / denk aan prostaat hypertrofie _> goed aardig 
Mogrlijke dd vitiligo?
Lepra
Halo nauvus
Petiryasis vesicolor
Wat geven de gele en rode pijlen weerr?
De gele pijlen geven: bloedruk
De blauwe pijlen: COD
Wat is standaarisatie?
Dit vormt een noodzaake voorwaarde voor het maken van correcte vergelijkkingen 

Bijv. Voor het meten van rekenvaardigeheid gebruikt men steeds dezelfde test an personene die deze test maakt 
Wat is deze voor weefsel?
Botweefsel
Wat is deze voor weefsel?
Spierweefsel
Eccriene zweetklieren hebben een ph van?
3/6