Summary Pathologie en geneeskunde voor fysiotherapie, bewegingstherapie en ergotherapie

-
ISBN-10 9035227808 ISBN-13 9789035227804
373 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pathologie en geneeskunde voor fysiotherapie, bewegingstherapie en ergotherapie". The author(s) of the book is/are J H Vrijenhoek. The ISBN of the book is 9789035227804 or 9035227808. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pathologie en geneeskunde voor fysiotherapie, bewegingstherapie en ergotherapie

 • 1 Ziekten en haar oorzaken

 • Wat is een homeostasis?
  Alle functies in het lichaam zijn in evenwicht:
  - bloeddruk
  - temperatuur
  - zuurgraad etc.

  Het lichaam is in staat om dit evenwicht te houden.

 • Wat is pathologie?
  De leer van de ziekteverschijnselen.
 • Wat is een laesie?
  De verstoring van het homeostatisch evenwicht van de cel/een structurele verandering.

  Laesie = wond
 • Wat zijn symptonen?
  De wel of net gelijktijdig optredende zichtbare of tastbare klinische verschijnselen
 • Wat is een diagnose?
  De naam die aan de ziekte gegeven wordt nadat een laesie gevonden is.
 • Wat is therapie?
  De behandeling die volgt na de diagnose.
 • Wat is algemene pathologie?
  Oorzaken + gevolgen van processen die het gehele lichaam kunnen treffen, zoals ontstekingen, circulatiestoornissen, oncologie etc.
 • Wat is speciële pathologie?
  Ziekteprocessen in de verschillende organen.
 • Wat is psychiatrie?
  Specialisme van de geesteszieken en hun behandeling. Hier wordt gepleit voor de integrale geneeskunde.
  De integrale geneeskunde is een geneeskunde die aandacht schenkt aan zowel de lichamelijke als aan de geestelijke sociale aspecten.
 • Wat staat centraal bij huisartsgeneeskunde?
  Hier staat vooral de psychosociale en de gezinsgeneeskunde centraal.
 • Welke 2 modellen zijn er in de geneeskunde?
  - Medisch model: de echte ziekte moet behandeld worden: Er moet dus gezocht worden naar een laesie met behulp van de medische technologie. Meest gebruikte model binnen de specialistische- en de ziekenhuisgeneeskunde.

  - Integraal model: gaat uit van de samenhang tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten.
 • Wat is systeemvreemd?

  Factoren die werken op het lichaam.
  • Vergiftiging, teveel suiker, zoutgebrek
  • Voedingsverontreiniging, genotmiddelen (roken/drank)
  • Blootstelling aan schadelijke chemicaliën, straling
  • Overbelasting
  • Fysiek geweld, trauma
  • Foutieve of dubbelzinnige informatie
 • Wat is systeemeigen?

  Factoren die indirect werken op het lichaam.
  • Erfelijke zwakte 
  • Veroudering/ onvolgroeid zijn
  • Aanwezig zijn van andere ziekten, gebreken of stress
  • Slechte voeding
  • Te weinig lichamelijke activiteit
  • Geremde sociale en persoonlijkheidsontwikkeling
  • Informatiegebrek
 • Wat is vatbaarheid?

  Afhankelijk van een samenspel van factoren
  • Algemene veranderingen in fysiologische processen die de weerstand veranderen
  • Afwijkende veranderingen in het lichaam die direct volgen uit algemene verandering
  • Veranderingen in stabiliteit CZS
  • Natuurlijk aangeboren en verworven afweer (bijv. antilichamen) 
 • Wat is het evenwichtig zenuwstelsel?
  Juiste afstemming tussen het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel.
 • Welke kenmerken horen bij het sympathische zenuwstelsel?

  • Fight en flight
  • Vernauwing bloedvaten
  • Verhoging bloeddruk
  • Pupilverwijding
  • Transpiratie
    
 • Welke kenmerken horen bij het parasympatische zenuwstelsel?
  • Ontspanning
  • Verwijdt bloedvaten
  • Vertraagt het hartritme
  • Doet de bloeddruk dalen
  • Vernauwt de pupillen
 • Welke ziekten kunnen een gevolg zijn van een verstoring in het evenwicht?
  • Astma
  • Gewrichtsontsteking
  • Maagzweren
  • Kouvatten


  Symptonen:
  • duizeligheid
  • hartritmestoornissen
  • maagkrampen
  • hoofdpijn
 • 2 Regressieve veranderingen

 • Wat zijn regressieve veranderingen?
  Dat zijn stoornissen in de structuur en functie van de cellen, weefsels of organen, als gevolg van een schadelijke prikkel en waarbij regressie (achteruitgang) optreedt.
 • Wat is een noxe?
  Schadelijke prikkel.
 • Wat zijn de specifieke functies van een cel?
  • Selectie: de celmembraan vormt de grens met het milieu exterieur
  • Energieproductie: mitochondriën zorgen voor de productie van energie
  • Eiwitsynthese: vindt plaats in de ribosomen. Hierbij worden de celeigen structuren aangemaakt of worden door specialisatie in die eiwitsynthese specifieke eiwitten gevormd (bijv. hormonen)
  • Genetische functie: DNA in de kern
 • Waar is het aanpassingsvermogen van de cel afhankelijk van?
  • Celsoort: hartspiercellen en zenuwcellen zijn zeer gevoelig voor zuurstofgebrek in vergelijking tot huidcellen
  • Celdelingsfase: tijdens bepaalde delingsfasen is de cel gevoeliger voor een noxe
  • Celleeftijd: naarmate een cel ouder wordt, wordt hij noxegevoeliger
  • Celconditie: tijdens het leven verworven eigenschappen van de cel 
 • Wat kan een noxe (schadelijke prikkel) veroorzaken?
  De prikkel kan een laesie veroorzaken, waardoor een regressieve verandering optreedt, met mogelijke celdood als gevolg.

  De laesie verstoort het homeostatische evenwicht.
 • Wat is het verschil tussen reversibel en irreversibel?
  Reversibel is omkeerbaar en irreversibel is onomkeerbaar.
 • Wat is een exogene nox?

  Schadelijke prikkel van buitenaf.  
  • Fysisch- druk, thermisch (warmte/kou), elektrisch, straling, geluid, zuurstofgebrek
  • Chemisch- etsende stoffen en giften
  • Biologisch- bacteriën, virussen en schimmels
  • Voeding- teveel, te weinig, deficiënties (tekorten)
 • Wat is een endogene nox?

  Schadelijke prikkel van binnenuit
  • Afwijkende genen of chromosomen  kan aanleiding geven tot enzymdefiënties en/of immuundeficiënties
  • Anatomische afwijkingen
 • Kan een cel zich aanpassen?
  Ja, dit kan enerzijds door celgroei in diverse vormen.
  Anderzijds door regressieve veranderingen.
 • Wat is hypertrofie?
  De cel is in grootte toegenomen. Geen aanpassing cel, maar toename weefsel.

  Dit is reversibel
 • Wat is hyperplasie?
  Cellen in aantallen toegenomen. Geen aanpassing cel, maar toename weefsel.

  Dit is reversibel
 • Wat is metaplasie?
  De cel gaat een andere richting op. (verandering weefsel).
  Aanpassing cel.

  Dit is reversibel
 • Wat is neoplasie?
  Autonome celgroei (gaat zijn eigen gang). Denk aan oncogene virussen.

  Kan irreversibel zijn
 • Wat doet de cel bij regressieve verandering?
  Bij onvoldoende aanpassingsvermogen van de cel past deze zich nog wel aan. Maar toont hij regressieve veranderingen. De cel is qua structuur en functie minderwaardig geworden.

  Deze processen kunnen reversibel zijn.

  De cel herstelt zich indien de noxe verdwijnt.
 • Wat gebeurt er bij het helemaal falen van het aanpassingsvermogen van de cel?
  Dan gaan de regressieve veranderingen snel en gaat de cel kapot, deze sterft af: necrose.

  Dit is irreversibel.

  Uit deze ernstige beschadigde cellen komen bepaalde stoffen vrij, die in de directe omgeving een ontstekingsreactie geven. Er komen voor het weefsel, specifieke enzymen vrij, die in het bloed aangetoond kunnen worden.
 • Wat is recuperatie?
  Na contact met noxe kan de cel zichzelf herstellen. Er is dan geen sprake van necrose.
 • Wat is regeneratie?
  Na contact met noxe wordt de cel vervangen door gelijkwaardige cellen. 
  Zekere mate van necrose aanwezig voordat er sprake is van regeneratie.
 • Wat is reparatie?
  Na contact met noxe wordt de cel vervangen door bindweefsel. 
  Zekere mate van necrose aanwezig voordat er sprake is van reparatie.
 • Wat is necrose?
  Versterf, dood van afzonderlijke cellen of weefseldood.
 • Wat doen bindweefselcellen?
  Bindweefselcellen regenereren zeer goed. Zij vormen de reservecellen waaruit het lichaam kan putten in het geval dat reparatie aangewezen is.

 • Welke 3 veranderingen kan een cel ondergaan? 
  • Degeneratie
  • Atrofie
  • Necrose
 • Wat is degeneratie?
  De cel is qua functie en structuur minderwaardig.
 • Wat is atrofie?
  Het kleiner worden van een cel, weefsel of orgaan. Afname van de grootte van de cel of afname van het aantal cellen.
 • Waar wordt fysiologische artrofie waargenomen?
  Bij de huid, nieren, hersenen en thymus.
 • Waar wordt pathologische artrofie waargenomen?
  • hongeratrofie met een marasmus: afname van vet, spiereiwitten en hersenweefsel
  • inactiviteitsatrofie, zoals bij langdurige rust. 
  • Ischemische atrofie bij afname van de bloedvoorziening
  • mechanische atrofie bij decubitus
  • atrofie bij een gestoorde regeneratie
  • endocriene atrofie 
 • Wat is coagulatienecrose?
  Het weefsel wordt vast en droog en verandert van structuur.
 • Wat is vetnecrose?
  Pancreas (alvleesklier) het vetweefsel in het pancreas wordt necrotisch
 • Wat is gangreen?
  Necrose in combinatie met rotting onder invloed van vooral anaërobe bacteriën, diabetes, verbranding, verbranding, bevriezing etc.
 • Wat is anaëroob?
  Zonder lucht of zuurstof
 • Wat is nat gangreen?
  Combinatie van coagulatie-en colliquatienecrose. Bijvoorbeeld: darmgangreen, als gevolg van circulatiestoornissen en de appendicitis gangraenosa.
 • Wat is colliquatienecrose?
  weefsel wordt vloeibaar (pus, abces)
 • Wat is droog gangreen?
  Mummificatie. Droog versterf. Dit zie je bij de teen of deel van de voet als gevolg van een bevriezing of een vaatvernauwing.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een hyperurikemie?

Het is een verhoogd urinezuurgehalte in het bloed. 

Dit kan veroorzaakt worden door:
 • familiaire 
 • te veel celafbraak bij maligniteiten en leukemie
 •    vermindering van uitscheiding via de nieren

Het gevolg is een afzetting van uraatkristallen in bepaalde weefsels. 
 • oorschelp
 • huid
 • hartkleppen
 • synovia en kapsel van gewrichten
 • pezen en slijmbeurzen
 • nieren

Het kan leiden tot een jichtaanval. (grote teen, enkels, knieën, vingers, polsen en ellebogen)
Jicht wordt behandeld met medicijnen die de urinezuurspiegel in het bloed verlagen. Bij acute aanval werken antirheumatica het best. 
Wat is nephrolithiase en urolithiase?
De vorming van nier- en urinestenen, deze ontstaan als er een toename is van urinezuuruitscheiding. Voedingsgewoonten spelen hier ook een rol bij. Er is vaak bloed in de urine= hematurie. Als er een steentje vastzit in de urineafvoer, kan de door de nier gevormde urine niet afvloeien, er is dan kans op infecties in het nierbekken en urinewegen.
Wat is cholelithiase?
De vorming van galstenen is een aandoening bij volwassenen. De afbraak van erytrocyten kan aanleiding geven tot galsteenvorming. 

Galstenen zijn mengstenen en bestaan uit cholesterol, calciumcarbonaat en bilirubine.
Wat is lithiase?
Het is steenvorming in holle organen, zoals in de galblaas of in de nieren. 
Het kan ook plaatsvinden in de afvoergangen van klieren en in klierweefsel bijv. speekselsteen.
Wat is dystrofische verkalking?
Er is sprake van kalkneerslag in regressief veranderd weefsel waarbij de serum-calciumconcentratie normaal is. 

Dit treffen we vaak aan bij atherosclerose in de vaatwand, verkalking van een abces, verkalking in littekenweefsel en in oude ontstekingshaarden bijv. bij een pericarditis.
Wat is de oorzaak en het gevolg van osteoporose?
Het is een atrofie van het botweefsel waarbij de botafbraak sterker is dan de botopbouw.
De oorzaak is vaak ouderdom, bij vrouwen is een hormonale oestrogeendeficiëntie in de overgang.
Het gevolg is dat de botmassa afneemt.
Wat is de oorzaak en wat is het gevolg van hypocalciëmie?
Het kan ontstaan door te weinig vorming van het parathormoon. Dit kan door een operatieve verwijdering van de schildklier. Het kan ook veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine D door gebrek aan zonlicht en voeding of door een slechte resorptie in de darm. (malabsorptie).

Het gevolg bij kinderen is rachitis of Engelse ziekte: groeistoornissen en misvormingen van de botten.
Bij volwassenen is het gevolg osteomalacie; onvoldoende mineralisatie in het botweefsel van bekken, wervelkolom en lange pijpbeenderen. Tetanie is een syndroom van aanvallen van tonische spierkrampen.
Wat is hypercalciëmie?
Het is een verhoging van het calciumgehalte in het bloed. Het kan leiden tot een verkalking in het weefsel; niersteenziekten, longen, huid en vaatwanden.
Waar wordt Calcitonine geproduceerd en wat remt het?
Het wordt in de schildklier geproduceerd en remt de botresorptie en de terugresorptie van calcium en fosfaat in de nier.
Wat is de functie van vitamine D bevorderen?
 • De opname van calcium en fosfaat uit de darm
 • de vorming van osteoblasten
 • de mineralisatie van het bot
 • de terugresorptie van calcium en fosfaat uit de nier