Summary Pathways to pregnancy and parturition

-
ISBN-10 0965764826 ISBN-13 9780965764827
384 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pathways to pregnancy and parturition". The author(s) of the book is/are P L Senger. The ISBN of the book is 9780965764827 or 0965764826. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pathways to pregnancy and parturition

 • 4 Embryogenesis of the pituitary gland and the male or female reproductive system

 • ICM:
  - endoderm: darmen, maag, longen
  - mesoderm: skelet, spieren, hart
  - ectoderm: huid, hard, zenuwstelsel

 • Posterior lobe: infundibulum. neurohypofyse
  anterior lobe: rathke's pouch. adenohypofyse
  er om heen: sella turcica

   

 • Urigenitaal stelsel ontwikkeling
  mesoneprhic duct = Wolffian duct.  wordt bijbal en ductus deferens.
  paramesoneprhic duct =Mullerian ducts, wordt oviduct, eileider, uterus, etc.

 • 5 Puberty

 • Man: Testosteron in hersenen --> E2 door aromatase --> surge center weg.

  Puberty oneset: LH steeds meer door minder gevoelige GNRH neuronen in hypothalamus:
  man:
  Normaal T en E2 neg fb GNRH, nu minder gevoelig, meer GNRH, meer LH.
  vrouw:
  tonic centre minder gevoelig --> meer GNRH --> Meer LH/FSH
  surge centre positieve fb --> ook meer GNRH

  LH en E2/T pieken:
  Vrouw: E2, dan LH. Verder LH kleine piekjes en E2 constant
  Man: Eerst LH dan T, elke 2-6 uur

   

 • Tonic centre: Kleine GNRH pulses, groei en ontwikkeling follikels
  surge centre: veel GNRH: LH surge, ovulatie

 • 6.3 The luteal phase

 • Luteolyse heb je nodig:

  - oxytocine receptors op endometrium
  - oxytocine
  - PGF synthese

 • Estrus synchroniseren:
  PGF inspuiten als CL een bepaalde grootte heeft, dus niet in metestrus, maar  beste aan begin van de dieestrus.

 • 9 Early embryogenesis and maternal recognition of pregnancy

 • Blastocyst: 
  - throphoblast: placentacellen
  - inner cel mass: embryocellen

  eerst embryo en blastocoel --> embryo mesoderm yolk sac --> meso er om heen --> allantois steeds groter, yolk sac steed kleiner

 • Volgorde eitjes na bevruchting:
  Ootid
  Zygote
  Cellenstage: 2, 4, 8
  Morula
  Blastocyst - early en hatched

   

   

 • 10 dagen verplaatsen, 4 dagen kristische fase: nesteling
  Voor nesteling nodig:
  - maternale herkenning
  - hatching
  - extraembryonic membranes: chorion, amnion, yolk sac, allantois

   

 • Voor hatching is nodig:
  - groei en meer fluid
  - enzymproductie door trophoblasten
  - contracite blastocyst

 • amnion aan binnen kant, dan chorion, dan allantochorion bij allantois, vergroeid

 • 10 Placentation, the endocrinology of gestation and parturition

 • 4 kinds of placenta:
  - Diffuse = Uniform distribution of Chorionic villi
  - Zonary=   band like zone van chorionic villi
  - discoid = regionalized disc
  - cotyledonary

 • Slacht:
  + makkelijk, betrouwbaar
  - weinig tijd door anaerobe stofwisseling --> lage pH
  Surgery:
  In vivo, non surgical flushing:  wordt niet meer gedaan
  -: locatie embryo's
  + uterine horns vastmaken/herordenen.
  - collected donors erg variabel

  In vitro ferilization

   

  Reliable: surgery en slaughter

 • 12 Embryonale ontwikkeling en sterfte

 • Volgorde eitjes na bevruchting:
  Ootid: Pro nuclei: 1 mannencel en 1 vrouwencel
  Zygote: door syngamy worden de cellen 1 cel.
  Cellenstage: 2, 4, 8
  Morula
  Blastocyst - early en hatched

 • 10 dagen verplaatsen, 4 dagen kristische fase: nesteling

 • Blastocyst:
   - throphoblast: placentacellen
  - en inner cel mass: embryocellen

   

 • 13.1 Embryo collection

 • classical freezing: slow cooling
  vertrification: rapid cooling

 • Embryo washing:
  Donors moeten vrij zijn van specifiek genoemde ziektes
  Wassen met:
  - antibiotica 10 x
  - trypsine 2x: haalt virussen weg van zona pellucida

   

 • Synchroniseren:

  Na lutale fase, na 18 dagen regumate geven, na spenen:
  eCG = PMSP--> follikelontwikkeling
  na 72 uur: hCG --> oocyt rijping
  na 42 uur: ovulatie

 • Placenta produceert:
  - BNGC gaan van chorion naar endometrium en maken placantale lactogen
  - Placentage lactogeen = groeihormoon = somatomammotopine
  - relaxine

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is het verloop van de spermatogenesis?
Spermatogonia - spermatocyten - spermatiden - spermatozoiden 
How can you classify placentas on maternal and fetal blood streams?
- Epitheliochorial
- Endotheliochorial
- Hemochorial
Wat is the cotelydonary placenta?
Have numerous dicrete button-like structures called cotyledons
Wat is the discoid placenta?
Forms a regionalized disc
What is the zondary placenta?
Have a band-like zone of chorionic villi
Wat is the diffuse placenta?
- Have uniform distribution of chrionic villi that cover the surface of the chorion
What types of placenta's are there?
- Diffuese placenta
- Zonary placenta
- Discoid placenta
- Cotyledonary placenta
Bij welke soorten vind innesteling plaats?
Mens, knaagdieren
Welke diersoorten kennen geen maternale herkenning?
 Hond en kat
Hoe verloopt de ontwikkeling en regulatie van antrale follikels?
- Recrutering: hoge FSH, lage LH
- Selectie: lage FSH, gem LH, laag inhibine
- Dominantie: lage FSH, hoog LH, hoog inhibine
- Artresie: degeneratie van follikels tijdens hele follikogenese