Summary PDB module financiering in balans

-
ISBN-10 9462870403 ISBN-13 9789462870406
206 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "PDB module financiering in balans". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren Henk Fuchs Tom van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789462870406 or 9462870403. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - PDB module financiering in balans

 • 1.1 Indexcijfers

 • Wat is een indexcijfer?
  Een getal dat de verhouding weergeeft tussen de waarde van een grootheid in een bepaalde periode en de waarde van de grootheid in de basisperiode.
 • Hoe bereken je een indexcijfer?
  Verslagjaar/basisjaar x 100
 • Hoe bereken je een prijsindexcijfer?
  EPI = Pv/Pb x 100

  EPI = Enkelvoudig Prijs Indexcijfer
  Pv = Prijs verslagjaar
  Pb = Prijs basisjaar
 • Hoe bereken je een hoeveelheidsindexcijfer?
  EHI = Hv/Hb x 100

  EHI = Enkelvoudig Hoeveelheids Indexcijfer
  Hv = Hoeveelheid verslagjaar
  Hb = Hoeveelheid basisjaar
 • Wat zijn de twee manieren om een waarde-indexcijfer te berekenen?
  PvHv/PbHb x 100 of: EPI x EHI / 100

  Pv = Prijs verslagjaar
  Hv = Hoeveelheid verslagjaar
  Pb = Prijs basisjaar
  Hb = Prijs basisjaar
  EPI = Enkelvoudig Prijs Indexcijfer
  EHI = Enkelvoudig Hoeveelheids Indexcijfer
 • 1.2 Berekeningen met het basisjaar

 • Hoe bereken je een indexcijfer met een verlegd basisjaar?
  Verslagjaar/verlegd basisjaar x 100
 • Hoe bereken je het indexcijfer als je werkt met een periode gemiddelde?
  Verslagperiode/periode gemiddelde x 100
 • 1.3 Terugrekenen

 • Hoe kun je terugrekenen met een indexcijfer?
  Waarde-indexcijfer/indexcijfer x 100
 • Hoe kun je een hoeveelheidsindexcijfer terugrekenen?
  Waarde-indexcijfer/prijsindexcijfer x 100
 • Hoe kun je een prijsindexcijfer terugrekenen?
  Waarde-indexcijfer/hoeveelheidsindexcijfer x 100
 • 2.1 Berekeningen

 • Wat is enkelvoudige interest?
  Rente alleen berekend over het oorspronkelijke kapitaal.
 • Wat is de formule om enkelvoudige interest te berekenen?
  I = KPT/100c

  I= Interest
  K= Kapitaal
  P = Percentage
  T = Tijd    
  c = constante (1 = jaar, 4 = kwartaal, 12 = maand, 24 = halve maand, 52 = week, 365 = dag (tenzij vermeld jaar is 360 dagen)
 • 2.4 Leverancierskrediet

 • Wat is consumptief leverancierskrediet?
  Leverancierskrediet verstrekt aan een consument
 • Wat is productief leverancierskrediet?
  Leverancierskrediet verstrekt aan een andere onderneming.
 • 3.1 Eindwaarde van één bedrag

 • Wat is samengestelde interest?
  Vergoeding van rente op rente.
 • Wat is een perunage en hoe wordt dit weergegeven?
  Perunage betekent per 1, weergegeven door i.
 • Hoe noteer je bijvoorbeeld een interest perunage van 5%?
  5/100 = 0,05.
 • Wat is de formule voor de berekening van de eindwaarde van één bedrag bij samengestelde interest?
  En = K x (1 + i)n
  E = eindwaarde
  K = (begin) kapitaal
  i = interestperunage
  n = aantal perioden
 • Hoe stem je perioden af in de formule voor berekening eindwaarde van één bedrag bij samengestelde interest?
  Perioden moeten overeenstemmen met de renteperiode.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe bereken je de arbeidsproductiviteit?
Omzet/aantal fte
fte = fulltime-equivalenten (= voltijd medewerkers)
Wat is arbeidsproductiviteit?
Productie per werknemer per tijdseenheid.
Hoe bereken je de omloopsnelheid?
Omzet per jaar/GTV
GTV = gemiddeld totaal vermogen
Wat is de omloopsnelheid van het vermogen?
Aantal keer per periode (meestal 1 jaar) dat het gemiddeld vermogen wordt omgezet.
Wat is de omlooptijd van het vermogen?
De tijd vanaf investering in een productiemiddel tot het vermogen weer beschikbaar komt als geld.
Hoe bereken je de opslagduur van de voorraad?
1/omzetsnelheid x 1 jaar
Omrekenen naar dagen =>  uitkomst x 360
Wat zijn de 3 manieren om de omzetsnelheid van de voorraad te berekenen?
1. Afzet/gemiddelde voorraad => aantallen, hoeveelheid
Bij omrekenen van bijvoorbeeld maand naar jaar alleen de afzet x 12 de gemiddelde voorraad blijft gelijk of de uitkomst per maand x 12.
2. Inkoopwaarde omzet/gemiddelde voorraad tegen inkoopprijzen.
3. Omzet/gemiddelde voorraad tegen verkoopprijzen.
Hoe bereken je de krediettermijn crediteuren?
Gemiddeld crediteurensaldo/inkopen op rekening x 1 jaar
Gemiddeld crediteurensaldo en inkopen o rekening beiden inclusief btw of beiden exclusief btw.
Wil je dagen rekenen i.p.v. 1 jaar, dan altijd 360 dagen tenzij de opgave 365 dagen vermeldt.
Hoe bereken je de krediettermijn debiteuren?
Gemiddeld debiteurensaldo/omzet op rekening x 1 jaar
Debiteurensaldo en omzet op rekening beiden inclusief btw of beiden exclusief btw.  
Wil je dagen rekenen i.p.v. 1 jaar, dan altijd 360 dagen tenzij de opgave 365 dagen vermeldt.
Op welke drie manieren kan een obligatielening worden afgelost?
 • Aflossing ineens aan het eind van de looptijd.
 • Aflossing in gedeelten middels uitloting.
 • Inkopen eigen obligaties.