Summary Pedagogiek in beeld

-
ISBN-10 903680616X ISBN-13 9789036806169
118 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pedagogiek in beeld". The author(s) of the book is/are M H IJzendoorn and L Rosmalen. The ISBN of the book is 9789036806169 or 903680616X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pedagogiek in beeld

 • 1 college 1

 • Wat houdt de sociale leertheorie van Bandura in?
  Gedrag wordt beïnvloedt door prikkels, externe bekrachtiging en cognitieve processen. Het gedrag wordt beïnvloedt door observaties.
 • Wat is het behaviorisme van Watson?
  De mens is maakbaar door opvoeding > nurture
  dus tabula rasa > onbeschreven blad > gevormd door opvoeders
 • Wat is differentiële ontvankelijkheid?
  Kinderen verschillen in hun gevoeligheid voor omgevingsinvloeden > orchidee en paardenbloem
 • Wie is Francis Galton?
  De grondlegger van de gedragsgenetica. Hij vond erfelijkheid belangrijker dan omgeving/opvoeding > nature
 • Wie is Judith Harris?
  Zij vond dat het gedrag van iemand bepaald wordt door leeftijdsgenoten en niet door nature of opvoeding van de ouders.
 • Welke 4 opvoedingsstijlen zijn er?
  Autoritair, Permissief, Autoritatief en Verwaarlozend
 • Wat is de ideale opvoedstijl?
  Autoritatief
 • Wat is positief disciplineren (inductief disciplineren)?
  Uitleg geven aan het kind waarom hij bepaald gedrag wel of niet mag doen
 • Wat is een veilige gehechtheidsrelatie?
  Kind heeft een sterke band met ouder of verzorger. Kind heeft een secure base > het gevoel dat iemand er altijd voor je is en jou beschermd
 • Wat is coercive cycle?
  Een versterkend patroon > ouder vraagt iets > kind boos > ouder boos > etc.
 • 2 college 2, stromingen en theorieën

 • Wat houdt de psychoanalyse van Freud in?
  Psychische problemen bij volwassenen worden herleid/verklaard naar echte of ingebeelde gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden tijdens de kinderjaren. 
  theorie: retroperspectief > kan niet getest worden (gebaseerd op herinneringen)
  Taak vd ouders om impulsen te beheersen, om te buigen of uit te stellen.
 • Wat is de driftenleer?
  Het menselijk handelen wordt gedreven voor driften > aangeboren dwang naar bevrediging van lusten zoals eten en voortplanting
 • Wat is de mental hygiëne movement?
  Men ging zich focussen op de ontwikkeling van een kind > kind moest zo gezond mogelijk van geest zijn, zodat het kind zo goed mogelijk opgroeit
 • Wat is klassieke conditionering?
  Leren door dingen in verband te brengen met elkaar > Little Albert
 • Wat is operante conditionering?
  Dingen worden actief aangeleerd door te belonen of te straffen > gevolg van een bepaalde prikkel die zelf is ontdekt > hond
 • Wat is ethologie?
  Dat bestudeerd diergedrag in de natuurlijke omgeving
 • Wat is imprinting?
  aangeleerd gedragspatroon. Voorbeeld ganzeneieren komen uit > eerste persoon of dier dat beweegt die ze zien gaan ze achterna > kopiëren van opvoeders
 • Wat is observational learning?
  Kinderen leren door te observeren en te imiteren
 • Welke theorie hoort bij Bowlby en Ainsworth?
  Gehechtheidstheorie
 • Wie is Blatz?
  Child study project: Hij probeerde erachter te komen wat ervoor zorgt hoe iemand zich mentaal optimaal ontwikkelt. 
  - oudercursussen en boeken > voorloper gehechtheidstheorie
 • Wat is cycles of appetites?
  Kind begint afhankelijk van ouder > kind heeft iets nodig dus gaat ontdekken > honger/dorst > kind gaat iets doen/leren om het te krijgen > huilen > kind kan en leert steeds meer > onafhankelijk
 • Wat is good adjustment?
  Hoe je je goed kunt aanpassen in de samenleving
 • Wat is de appetite of change?
  Kinderen willen iets leren/doen > ontdekken > grip op de wereld > security, de rust in jezelf dat je begrijpt hoe het zit en weet welke gevolgen op wat zijn
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen theorie van Blatz en de gehechtheidstheorie?
  - vast moederfiguur 
  - moeder > secure base > independent security
 • Wat is het hospitalisme?
  Kinderen ontwikkelden zich merkwaardig als gevolg van een tekort aan stimulatie en contact van een moeder dat ze niet kregen in een ziekenhuis > achterstand taal en motoriek
 • Wat zijn gevolgen bij langdurige scheiding van moeder bij kind? (fasen)
  Protest fase > huilen, boos
  wanhoop fase > passiviteit
  onthechtingsfase > afwijzing als ouder terug komt
  nog verder > permanent terugtrekken uit relaties 
 • Van wie was het onderzoek met de 44 diefjes die werden vergeleken met normale jongeren waaruit bleek dat delinqente jongeren een scheidingservaring hadden?
  Bowlby
 • Wat is de cupboard-love theorie?
  De simpele verklaring van de moederliefde > moeder geeft eten aan kind (borstvoeding) > kind hecht aan moeder
 • Wat bleek uit het aapjes-experiment van Harlow?
  Dat aapjes eerder naar een zachte badstoffen moeder gaan dan naar een kille voedende moeder > dus eerder liefde/warmte/comfort
 • Wat was het verschil in het meten van de moeder-kind band tussen Bowlby en Ainsworth?
  Bowlby meet het door te kijken of een kind gaat huilen als een moeder weggaat.

  Ainsworth meet het door te kijken hoe zelfverzekerd en rustig een kind is als de moeder in de buurt is
 • Welke 3 gehechtheidscategorieën bestaan er en wat betekenen ze?
  - Veilig gehecht > je weet dat er iemand voor je is > kind gaat ontdekken > onafhankelijk gedrag
  - onveilig gehecht > geen vertrouwen in anderen en zichzelf
  - ambivalent gehecht
 • Wat is de vreemde situatie procedure?
  Observatieprocedure waarbij er wordt gekeken naar hoe een kind reageert op de afwezigheid en terugkomst van de moeder. > verband veilig gehecht en sensitiviteit moeder
 • Wat zijn de 3 nieuwe categorieën van gehechtheid en wat houden ze in?
  - onveilig vermijdend > het kind onderdrukt emoties, huilt niet als ouder weggaat, geeft geen aandacht en vermijd de ouder > moeder niet sensitief > gedragssysteem defect
  - veilig > huilt als moeder kamer verlaat en getroost bij terugkeer > positieve interactie
  - onveilig ambivalent > kind huilt bij verlaten van moeder > kind is niet te troosten
 • Wat is intergenerationele overdracht?
  Onveilig gehechte kinderen groeien op tot onveilig gehechte volwassenen waarvan de kinderen waarschijnlijk ook onveilig gehecht zijn.
 • Wat is het interne werkmodel?
  Hoe een kind de wereld ziet en bij wie zijn of haar veiligheid ligt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.