Summary Percent

-
125 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Percent ". The author(s) of the book is/are H Duijm, G F Gorter, T Spierenburg, A J Verweij. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Percent

 • 1 Rechtsvormen

 • Welke rechtsvormen zijn er?
  • Eenmanszaak
  • VOF
  • BV
  • NV
  • vereniging
  • stichting
 • Wat zijn de kenmerken van de eenmanszaak?
  • De zaak is het eigendom van 1 persoon.
  • De schuldeisers mogen bij de eigenaar privé de vorderingen halen.
 • Wat zijn de kenmerken van een VOF?
  • De ondernemingen is eigendom van meerdere mensen (vennoten).
  • De schuldeisers mogen vorderingen uit het privé vermogen van de eigenaren halen.
 • Wat zijn de oprichtingseisen van een VOF?
  • Inschrijving in het Handelsregister
  • (optioneel) Notariële akte met rechten van de firmanten.
 • Wat zijn de oprichtingseisen van een eenmanszaak?
  Een inschrijving in het Handelsregister van de KVK.
 • Wat is de opheffingsprocedure van een eenmanszaak?
  Alle bezittingen worden verkocht en hiervan worden de schulden betaald. Het restant is voor de eigenaar.
 • Wat zijn de kenmerken van een BV?
  • Een BV is een rechtspersoon met zijn eigen rechten en plichten.
  • Het BV heeft een eigen vermogen onafhankelijk van het vermogen van de eigena(a)r(en).
  • De aandeelhouders brengen het aandelenvermogen bijeen. Zij staan ingeschreven in een aandeelhoudersregister.
  • Een aandeelhouder kan zijn aandeel overdragen aan een andere aandeelhouder of aan de BV.
 • Wat zijn de oprichtingseisen van een BV?
  • Een notariële oprichtingsakte
  • Een ministeriële verklaring van geen bezwaar.
  • De inschrijving in het Handelsregister.
 • 3.1 Het eigenvermogen

 • wat is balans?
  is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organisatie op een bepaald tijdstip
 • links staat de waarde van de bezittingen rechts staat waar het geld vandaan komt
 • vaste activa
  bezittingen die langer dan een jaar meegaan
 • inventaris
  inrichting
 • vlottende activa
  bezittingen die korter dan een jaar meegaan
 • eigen vermogen
  geld dat de eigenaren in het bedrijf hebben gestoken, plus winst die niet wordt uitgekeerd
 • vreemd vermogen lang
  schulden met looptijd langer dan 1 jaar
 • vreemd vermogen kort
  schulden met looptijd korter dan 1 jaar
 • crediteuren
  leveranciers waar jij goederen hebt gekocht die je nog moet betalen
 • 3.2 aandelen vermogen (of aandelemkapitaal)

 • nominale waarde
  de waarde die op het aandeel staat. Deze waarde wordt in de boekhouding gebruikt.
 • emissie koers 
  de prijs waarvoor een aandeel naar de beurs gaat( de 1e koers)
 • beurskoers
  de prijs waarvoor het aandeel op de beurs word verhandeld (tussen beleggers)
 • aandelen op de balans(3)
  • maatschappelijke aandeelvermogen MAP: de nominale waarde van alle aandelen die het bedrijf heeft laten maken (of volgend de staten mag uitgeven)
  • aandelen in portefeuille AIP= de nominale waarde
  • geplaatst aandeelvermogenGAV= de nominale waarde van alle aandelen die wel zijn verkocht


 • berekening GAP
  MAV - AIP
 • agioreserve
  winst op de aandelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.