Summary Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl2

ISBN-13 9789042538795
833 Flashcards & Notes
63 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl2". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789042538795. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl2

 • 13 Informatie

 • Samenvatting hoofdstuk 13 'Informatie':
  Er is sprake van symmetrische informatie als zowel de aanbieder als vrager evenveel informatie heeft over de informatie van een product.
  Bij asymmetrische informatie heeft de aanbieder informatie over de kwaliteit van een product die de vrager niet heeft.

  Averechtse selectie is een gevolg van gebrek aan informatie op een markt. Hierdoor verdwijnen goede producten, omdat de verkoopbereidheid van de aanbieder en de betalingsbereidheid van de koper te ver uit elkaar liggen. De koper heeft namelijk niet voldoende zekerheid voor een hogere betalingsbereidheid. Willen de aanbieder of vrager ervoor zorgen dat de koper toch meer informatie heeft, zijn hier altijd kosten aan verbonden en resulteert dit in een hogere aankoopprijs. Na het aangaan van een contract kan een van beide partijen zijn gedrag ook zodanig veranderen dat dit zorgt voor onkosten voor de andere partij. We spreken dan van nalatig gedrag.
 • 13.1 Symmetrische en asymmetrische informatie

 • Zonder informatie verkeren we in onzekerheid over de uitkomst van ons handelen. Deze onzekerheid tast onze welvaart aan omdat we er voorzichtiger door worden. Daardoor voeren we bepaalde handelingen/transacties niet meer uit.
 • Zonder informatie verkeren we in onzekerheid over de uitkomst van ons handelen. Hoe tast deze onzekerheid onze welvaart aan?
  Door deze onzekerheid worden we voorzichtiger. Daardoor voeren we bepaalde handelingen/transacties niet meer uit. 
 • 13.1.1 Symmetrische informatie

 • Op de markt van een product is informatie over het product voor zowel verkopers als kopers belangrijk. We spreken van symmetrische informatie op een markt als de koper dezelfde informatie over het product heeft als de verkoper. De verkoopbereidheid van de verkoper en de betalingsbereidheid van de koper zullen dan dicht bij elkaar liggen. Beiden kennen namelijk de kwaliteit van het product en hebben hun verkoopbereidheid en betalingsbereidheid hierop afgestemd. 

  Wanneer er sprake is van symmetrische informatie zal er daarom voor iedere kwaliteit product 'een markt' zijn. Dit betekent dat de producten worden verkocht in verhouding tot hun kwaliteit, en dat zowel 'goede' als 'slechte' producten worden verkocht.
 • Wanneer spreken we van symmetrische informatie op een markt?
  Als de koper dezelfde informatie over het product heeft als de verkoper. 
 • Waarom zullen de verkoopbereidheid en de betalingsbereidheid dicht bij elkaar liggen op een markt waar sprake is van symmetrische informatie? 
  De aanbieder kent de kwaliteit van zijn product en heeft zijn verkoopbereidheid hierop afgestemd. Omdat de koper dezelfde informatie over het product heeft, kent ook hij de kwaliteit van zijn product. Hij zal een betalingsbereidheid hebben die past bij de kwaliteit van het product. Daarom zullen de verkoopbereidheid en de betalingsbereidheid meestal dichtbij elkaar liggen wanneer er sprake is van symmetrische informatie. 
 • Wanneer er sprake is van symmetrische informatie zal er voor iedere kwaliteit product 'een markt' zijn. Wat betekent dit?
  Dat betekent dat de producten worden verkocht in verhouding tot hun kwaliteit, en dat zowel 'goede' als 'slechte' producten worden verkocht. Er is bijvoorbeeld voor iedere kwaliteit auto een markt: de kopers krijgen de kwaliteit van een auto die bij de prijs past, en de verkopers krijgen de prijs van een auto die bij de kwaliteit past. 
 • 13.1.2 Asymetrische informatie

 • Er is sprake van asymmetrische informatie op de markt van een product als alleen de verkoper de kwaliteit kent van het product dat hij aanbiedt en de vrager geen enkele mogelijkheid om achter de kwaliteit te komen. De koper zal dan zijn betalingsbereidheid verlagen. Hij neemt als het ware het zekere voor het onzekere: hij kan een slecht product hebben gekocht, maar dan heeft hij daar in ieder geval niet te veel voor betaald. 

  De verkoopbereidheid en betalingsbereidheid voor goede producten liggen daarom ver uit elkaar op een markt met asymmetrische informatie. De koper heeft een lagere betalingsbereidheid omdat er sprake is van een onzekerheid. De verkoper stemt zijn verkoopbereidheid wel af op de kwaliteit van het product, maar heeft geen mogelijkheid om duidelijk te maken dat hij een goed product verkoopt. Omdat de verkoopbereidheid en betalingsbereidheid voor goede producten ver uit elkaar liggen, zullen er geen goede producten meer verkocht worden. Het gevolg is dat de goede producten van de markt verdwijnen.
 • Wanneer is er sprake van asymetrische informatie?
  Als alleen de verkoper de kwaliteit kent van het product dat hij aanbiedt en de vrager geen enkele mogelijkheid om achter de kwaliteit te komen.
 • Wat zal een koper doen wanneer er sprake is van asymmetrische informatie?
  Hij zal zijn betalingsbereidheid verlagen. Hij neemt als het ware het zekere voor het onzekere: hij kan een slecht product hebben gekocht, maar dan heeft hij daar in ieder geval niet te veel voor betaald. 
 • Waarom liggen de verkoopbereidheid en de betalingsbereidheid voor goede producten ver van elkaar wanneer er sprake is van asymmetrische informatie?
  Omdat de koper zijn betalingsbereidheid verlaagd. Op deze manier kan hij mogelijk toch een slecht product kopen, maar heeft hij er in ieder geval niet te veel voor betaald. De verkoper heeft geen mogelijkheid om duidelijk te maken dat hij een goed product verkoopt, maar hij stemt zijn verkoopbereidheid wel af op de kwaliteit van zijn product. De betalingsbereidheid en verkoopbereidheid zullen bij goede producten dus altijd ver uit elkaar liggen wanneer er sprake is van asymmetrische informatie. 
 • Wat is het gevolg van een verkoopbereidheid en betalingsbereidheid die ver uit elkaar liggen bij goede producten en asymmetrische informatie?
  Omdat de verkoopbereidheid en betalingsbereidheid voor goede producten ver uit elkaar liggen, zullen er geen goede producten meer verkocht worden. Het gevolg is dat de goede producten van de markt verdwijnen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de samengang BBP en nationaal inkomen?
Bruto Binnenlands Product - Afschrijvingen = NBP
NBP - Primaire inkomens = nette nationaal inkomen
Wat wordt bedoeld met huishoudens? En welke twee belangrijke economische functies vervullen ze?
Alle inwoners van Nederland. Ze zijn consument en ze leveren productiefactoren (arbeid en kapitaal). Ze krijgen daarvoor factorbeloningen, waarmee ze weer consumptiegoederen kunnen kopen als consument.
Hoe bereken je de toegevoegde waarde?
Omzet - intermediair gebruik
Wat zijn productiefactoren?
De middelen die nodig zijn bij de productie. Arbeid, kapitaal, natuur, ondernemersactiviteit.
Wat is productie?
Het toevoegen van waarde.
Wat is een economische kringloop?
Een voorstelling van de geld- en goederenstroom tussen de verschillende economische sectoren.
Wat is een micro-economie? En een macro-economie?
Micro: Eén bepaalde markt. Het gedrag van het individu ova van een groep individuen.


Macro: Het totaal. De vraag van alle consumenten samen, het aanbod van alle ondernemingen samen, de invloed van de overheid etc.
Wat is het nationaal inkomen?
De som van de gedurende een jaar aan de bezitters van de productiefactoren in een land uitgekeerde beloningen. NBP + primaire inkomens (buitenland)
Wat is het verschil tussen BBP en NBP?
NBP = BBP - afschrijvingen
Wat zijn de marktprijzen van het BBP?
De toegevoegde waarde is verhoogd met belastingen als accijnzen en btw. Ook wordt er rekening gehouden met subsidies.