Summary Periodekennis Romeinse tijd

-
237 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Periodekennis Romeinse tijd

 • 1 Inleiding

 • Hoelang heeft het Romeinse rijk bestaan?
  Ongeveer 800 jaar
 • Het Romeinse rijk werd bestuurd door
  Een alleenheerser, maar met nuance
 • De Romeinse tijd in Nederland begint als Caesar ...
  Al dood is
 • Zijn Nederlanders een opstandig volk?
  Ja
 • Legende stichting van Rome
  Romulus en Remus
  21 april 753 v. Chr.
 • Werkelijkheid stichting van Rome
  Nederzetting organiseert zich rond 753 v. Chr.
 • Koningstijd
  753-509 v. Chr.
  Koningen veroveren stammen om zich heen -> groei Romeinse rijk
 • Republiek
  509-27 v. Chr.
  De republiek: senaat en 2 consuls (jaarlijks gekozen)
 • Strijd Plebs & Patriciërs
  Het volk heeft geen stem -> opstand -> volkstribunen
  Opstand: plebs trekt stad uit als staking
 • Caesar
  Consul met veel macht -> expansie Romeinse rijk (veroverd Gallia)
 • Gallische oorlogen Caesar
  58-49 v.Chr.
  -Eburonen uitgeroeid
  -Menapiers vechten terug
  -Caesar trekt zich terug (vanwege burgeroorlog) en laat weinig bezettingstroepen achter
 • Dood van Caesar
  Door uitbreiding rijk voldoet senaat minder goed -> Caesar wil dictatuur invoeren. Tegenstanders willen geen koning ->  moord op Caesar
 • Begin keizertijd (principaat)
  27 v. Chr
  Caesar dood -> machtstrijd tussen Marcus Antonius en Octavianus
  Octavianus wint en wordt alleenheerser
 • Nieuwe mensen in leeg gebied
  50 v. Chr.
  Bataven, Cananefaten verhuizen naar NL
  Geen belasting, alleen soldaten
 • Altaar van Lyon
  12 v. Chr.
  Gallia hoort officieel bij het keizerrijk
 • Veroveringstochten Germania leider
  Drusus
 • Eerste legerkamp in Nederland
  Nijmegen
  19/15 v.Chr.-12 v.Chr,
  Legerkamp bij Vechten (Fectio) 
 • Varusslag
  9 na Chr.
  Leger dacht in vredestijd te rijden, terug naar winterkamp
  3 legioenen verslagen bij Osnabruck (D)
 • Plan Arminius Varusslag
  Hinderlaag met andere stammen
 • Plan Arminius: locatie
  Smal, ingesloten tussen berg en moeras
  Traditionele Romeinse vechttechnieken niet mogelijk
 • Friese opstand
  28 na Chr.
  Te zware belasting
  Olennius de belastinggaarder vlucht naar Fort Flevum (Velsen?)
  Slingerkogels als bewijs van de strijd
  Lijken en paard in waterputten
 • Meer forten langs de Rijn
  Ca. 40
 • Castellum/castella
  Auxillia
  Langs Rijn
 • Wat is dit?
  Castellum
 • Wachttorens
  Handvol mensen
  Tactische plekken
  Signaal functie
 • Wat is dit?
  Wachttoren
 • Bataafse opstand jaartal
  69/70 na Chr.
 • Bataafse opstand
  Strijd om troonopvolging na Nero -> troepen van Rijn teruggetrokken.
  Bataven komen in opstand
  Stammen sluiten aan
  Romeinse troepen lopen over
  Diverse steden en legerplaatsen afgebrand
  Troepen Vespasianus maken er een einde aan
 • Bataafse opstand klachten Bataven
  -Te veel soldaten moeten leveren voor troonsstrijd
  -Wens voor meer zelfstandigheid
  -Lokale elite wilde macht niet delen
  -Lijfwacht ontslagen zonder fatsoenlijke beloning 
 • Bataafse opstand leider
  Julius Civilis
  Veteraan
 • Germania Inferior
  82-90
  Stammen worden civitates
  Keulen hoofdstad
 • 2e eeuw technologische veranderingen
  Watermolens
 • Invallende germanen
  Vanaf eind 2e eeuw
  Chauken over zee
  Anderen over land
  Ook onrust in N-NL: muntschatten
 • Invallende Germanen oplossingen
  Start kustforten
  Invallers worden binnen gehaald
  Germaanse hulptroepen in Engeland
 • Vanaf ca. 180
  Verstening castella
 • Na 235
  Burgeroorlogen en troonstrijd -> troepen worden van grens onttrokken
 • 240-250
  Grens doorbroken -> ruimte voor het Gallische Rijk
 • Gallische rijk tijd
  260-274
 • Gallische rijk landen
  Gallia, Belgica, Germania Inferior, Britannia, Spanje 
 • Gallische rijk keizer
  Postumus
 • Nederland verlaten?
  Na 270
 • Rome wint Gallische rijk terug
  274
  Weinig militairen over ter verdediging grens -> na 274: invallen Franken
 • Franken
  Naam voor diverse germaanse stammen samen
 • Nederlandse grens weer zeker
  290
  Voor herovering Engeland op Carausius
  Daarna heen en weer
 • Diepteverdediging
   v.a. 270 na Chr.
  Initiatief Postumus
  Vertragingen aan de grens
  Versterkingen in binnenland
 • 285
  Diocletianus splitst rijk in Oost en West: twee samenwerkende keizers
 • 293-311
  Tetrarchie: 4 keizers, 4 hoofdsteden (ons deel: Trier) 
 • 330
  Constantijn verplaatst hoofdstad Oost-Romeinse rijk naar Byzantium
 • 395
  Definitieve splitising oost en west
  Hoofdstad West-Romeinse rijk wisselt: Milaan, Trier, Ravenna
 • 402
  Veldmaarschalk Stilicho zendt grenstroepen naar Italië
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Religie

Offers in moerasgebied
Veel deposities
Baduhennawoud
Zomer weiden van vee
Plaggenhuizen
Duinen aanpassingen

Waterput binnen huis ivm stuifzand
Grafritueel
Niet bekend
Menselijke resten in nederzettingen
Gebruik laagste delen Holoceen

Hooiland
Gebruik verder weg Holoceen

Weiden
Gebruik Flank terp en kwelderrug Holoceen

Akkerbouw
Contacten Holoceen

Romeinse goederen. Diplomatieke contacten Germaanse dolaten
Handel: veeteeltproducten tegen:
-Graan
-Hout
-Metaal
-Maalstenen
Holoceen veeteelt

Rund
Schaap
Paard
Holoceen economie

Grotendeels boomloos -> hout aangevoerd
Graan lage opbrengst ->deels aangevoerd
Akkerbouw
Veeteelt