Summary Pers en PR / 4 / druk 1 CCA 08

-
ISBN-10 9041502297 ISBN-13 9789041502292
266 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pers en PR / 4 / druk 1 CCA 08". The author(s) of the book is/are L S van den Berg. The ISBN of the book is 9789041502292 or 9041502297. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pers en PR / 4 / druk 1 CCA 08

 • 1 Welkom in de wondere wereld van de communicatie

 • Een organisatie is een gestructureerde samenwerking tussen mensen, ofwel een arbeidsorganisatie

 • Wat is een organisatie?

  Een gestructureerde samenwerking tussen mensen, ofwel een arbeidsorganisatie

 • 2 Hallo, kan ik je even spreken?

 • Communicatie is een activiteit van een zender die de bedoeling heeft om aan 1 of meer ontvangers een boodschap over te dragen, met de bedoeling bij die ontvangers iets te bewerkstelligen.

 • Het hebben van een doel staat bij communicatie op de eerste plaats. Dit noemen we intentionaliteit.

 • Wat is communicatie?

  Communicatie is een activiteit van een zender die de bedoeling heeft om aan 1 of meer ontvangers een boodschap over te dragen, met de bedoeling bij die ontvangers iets te bewerkstelligen.

 • 2.1 Het communicatiemodel

 • ZMBO-model -> de (z)ender is degene die communiceert. Het (m)edium is het hulpmiddel waarmee de communicatie gebeurt. Bijvoorbeeld de stem en telefoonleiding. De (b)oodschap is de mededeling die de zender aan de ontvanger wilt overbrengen. De (o)ntvanger is degene voor wie de boodschap bedoeld is.

 • De zender zet zijn gedachten en/of gevoelens om in een boodschap in bijvoorbeeld woorden en/of lichaamstaal en/of beelden. Dit noemen we encoderen. Decoderen is het ontcijferen van de boodschap, het afleiden van de boodschap uit de code, waarin deze is meegedeeld, bijvoorbeeld door luisteren, lezen of kijken.

 • Feedback is de reactie van de ontvanger

 • Terugkoppeling is een reactie die de zender dan weer op de feedback geeft.

 • Non-communicatie -> degene voor wie de de informatie bedoeld is, ontvangt de boodschap niet.

 • Mis-communicatie-> de boodschap komt anders over dan bedoeld is.

 • Redundantie -> de zender gebruikt, al dan niet bewust, meer uitdrukkingsmiddelen dan noodzakelijk is (bijv. herhaling bij het spreken). Soorten redundantie:

  - A-functionele redundantie -> overmatigheid in de communicatie die niet noodzakelijk is, maar ook geen direct negatieve invloed heeft op het overkomen van de boodschap.

  - Disfunctionele redundantie -> overmatigheid in de communicatie die wel negatieve invloed heeft op het overkomen van de boodschap. Bijvoorbeeld de zender herhaalt iets, maar net iets anders, waardoor onduidelijk wordt wat nu eigenlijk de bedoeling is.

 • Wat is redundantie en welke soorten redundantie zijn er?

  Redundantie -> de zender gebruikt, al dan niet bewust, meer uitdrukkingsmiddelen dan noodzakelijk is (bijv. herhaling bij het spreken).

   

  Soorten redundantie:

  - A-functionele redundantie -> overmatigheid in de communicatie die niet noodzakelijk is, maar ook geen direct negatieve invloed heeft op het overkomen van de boodschap.

  - Disfunctionele redundantie -> overmatigheid in de communicatie die wel negatieve invloed heeft op het overkomen van de boodschap.

 • 2.2 Ruis

 • Storingen in het communicatieproces noemen we ruis. Soorten ruis:

  - Intentionele ruis (opzettelijk)-> bijv. een spreker uitfluiten.

  - Non-intentionele ruis (niet opzettelijk) -> bijv. de ontvanger begrijpt de moeilijke woorden die gebruikt worden niet.

  - Interne ruis -> de oorzaak ligt in het communicatieproces zelf.

  - Externe ruis -> Komt van buiten het communicatieproces -> bijv. een overkomende vliegtuig, waardoor de ontvanger de zender niet hoort.

 • Wat is ruis en welke soorten ruis zijn er?

  Storingen in het communicatieproces noemen we ruis. Soorten ruis:

  - Intentionele ruis (opzettelijk);

  - Non-intentionele ruis (niet opzettelijk);

  - Interne ruis;

  - Externe ruis.

 • 2.3 Communiceren: wat, waarom en voor wie?

 • Houd drie punten doorlopend in het oog als je het management gaat adviseren over communicatie, of als je een communicatiemiddel maakt:

  - inhoud;

  - doelstelling;

  - publieksgroep/doelgroep.

 • De inhoud bestaat uit het thema en de uitwerking daarvan. Het thema is waar het om gaat. De uitwerking is de manier waarop het thema vorm wordt gegeven.

  Een communicatie doelstelling is het resultaat dat je met communicatie wilt bereiken bij je doelgroep. Dat resultaat kan zijn:

  - kennis;

  - houding (wordt ook attitude genoemd);

  - gedrag;

  - of een combinatie van deze drie.

   

  Doelgroep-> de groep mensen bij wie je iets wilt bereiken.

   

 • Groepen waarmee je als organisatie gevraagd en ongevraagd te maken hebt, noemen we publieksgroepen (bijv. klanten, winkeliersvereniging, eigenaar van je pand, groothandel en belastingdienst.

  Het publiek dat je wilt aantrekken, bijv. als winkelier, is je doelgroep.

  Ga je een aanbieding doen aan een deel van die doelgroep, dan is die selectie uit je doelgroep, je communicatiedoelgroep.

 • Welke drie punten houd je in het oog als je het management gaat adviseren over communicatie, of als je een communicatiemiddel maakt?

  - Inhoud

  - doelstelling

  - publieksgroep/ doelgroep

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de verschillen tussen donatie en sponsoring.wel
Donatie:                                                       Sponsoring:
geen tegenprestatie                                     tegenprestatie
niet gericht op merk/naamsbekendheid      gericht op merk/naamsbekendh.
meestal bedrag ineens                                 meestal voor langere periode
geen contract                                              wederkerig contractueel                                                                                     vastgelegd                                                   
Voor het ontwikkelen van een huisstijl zijn (volgens J. Lucassen) vier hoofdfasen. Noem de vier hoofdfasen.

1. vooronderzoek

2. ontwikkeling van de elementen waaruit de huisstijl wordt opgebouwd

3. uitwerking van de huisstijlonderdelen

4. invoering van de huisstijl, inclusief het vastleggen van de de richtlijnen in een huisstijlhandboek

Waar moet je op letten bij het zelf presenteren?
-geeft structuur aan de tekst (vismodel)
-gebruik audiovisuele middelen
-niet van papier aflezen
-vast tijd aanhouden (verhaal niet onnodig lang maken)
Wat is participatie?
Een samenvattend begrip voor alles van met presentatie, representatie en het verstrekken van middelen door de organisatie te maken heeft.
Wat is mecenaat/patronage?
Lijkt erg op sponsoring. Het is een financiële overeenkomst voor bepaalde termijn tussen een non-profitinstelling en een persoon of fonds. Komt in NL nauwelijks voor.
Wat is fundraising en wat is charity?
Fundraising is korte of langlopende actie om geld in te zamelen.
Bij charity schenken bedirjven/particulieren geld zonder tegenprestatie.
Noem de verschillen tussen donatie en sponsoring.
Donatie:
Wat kan een probleem zijn van sponsoring in de massamedia?
Sluikreclame.
Wat is sponsoring?
Een zakelijke overeenkomst in financiële of materiële vorm.
Wat zijn donaties?
Middelen die worden geschonken door bedrijven of particulieren vanuit de doelstelling maatschappelijke verantwoordelijkheid.