Summary Personality psychology : domains of knowledge about human nature

-
ISBN-10 0070164991 ISBN-13 9780070164994
344 Flashcards & Notes
143 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Personality psychology : domains of knowledge about human nature
 • Randy J Larsen, David M Buss
 • 9780070164994 or 0070164991
 • 4th ed., international student ed.

Summary - Personality psychology : domains of knowledge about human nature

 • 1 Introductions

 • Iedereen is amateur-persoonlijkheids psycholoog omdat we trait-descriptive adjectives gebruiken. Dit zijn woorden die een karakteristiek van een persoon uitdrukken.

   

   

  Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the environment (including the intrapsychic, physical and sociale environment.

 • wat is de definitie van de term persoonlijkheid?
  een set van psychologische eigenschappen en mechanismen binnen een individu die georganiseerd en relatief duurzaam zijn. ze beinvloeden de interacties met en aanpassingen aan de interpsychische, fysiche en sociale omgeving
 • wat zijn personality traits?
  de eigenschappen die beschrijven hoe de mens anders of gelijk is aan elkaar. ze geven de kans op voorkomen op bepaald gedrag. iemand die meer extravert is zal eerder een praatje aanknopen dan iemand die introvert is.
 • welke 4 vragen stelt men bij personality traits?
  - hoeveel trekken zijn er?
  -hoe zijn de trekken georganiseerd?
  -hoe ontstaan trekken?
  - hoe hangen de trekken samen?
 • om welke 3 redenen zijn de personality traits behulpzaam?
  -describe: ze helpen mensen beschrijven
  explain: ze helpen bepaald gedrag te verklaren
  predict: ze helpen gedrag te voorspellen.
 • wat zijn de average tendencies?
  de personality traits beschrijven de verschillende neigingen die een persoon kan hebben dit noemt men ook wel average tendencies.
 • wat is het verschil tussen personality traits en personality mechanismes?
  Personality mechanismen refereren meer naar de processen van de persoonlijkheid. en dan voornamelijk naar de informatie-proces activiteit.    ze hebben 3 essentiele eigenschappen: -input   -dessicion rules    -output.
 • op wat voor factoren richten persoonlijkheidspsychologen zich vooral waar andere takken van de psychologie zich niet op richten?
  op de interne factoren.
 • waaruit bestaat de persoons-omgeving interactie?
  manipulatie: manieren waarop we bewust anderen proberen te beinvloeden.
  evocatie: zijn de reacties die we bij anderen oproepen.
  selectie: beschrijft de manier welke situatie we kiezen.
  perceptie: refereert naar hoe we de omgeving zien of interperteren.
 • wat is een kernaspect van de persoonlijkheid?
  dat het functioneel is.
 • welke omgevingen bepalen hoe een karakter wordt gevormd?
  zowel de fysieke als de intrapsychische  omgeving.
 • op welke 3 niveaus kan de persoonlijkheid worden onderzocht?
  1.human nature: dit niveau beschrijft wat alle mensen hebben.
  2.individual en group differences: men bekijkt hoe mensen overeenkomen met anderen of hoe gelijk groepen zijn. men bekijkt de individual differences als gekeken wordt tot welke groep iemand hoort en hoe mensen onderling verschillen. group difference is als men kijkt hoe persoonlijkheden tussen de groepen verschillen.
  3,individual differences: niemand is volledig zoals iemand anders.
 • wat is nometisch en ideografisch?
  nometisch: men vergelijkt een persoon met eens statistische norm
  ideografisch: men onderzoekt slechts 1 persoon , ook wel case studie.
 • welke 3 dingen worden gedaan door iedere persoonlijkheidspsychoge die werkt in de six domains of knowledge?
  - men ontwikkelt methoden om de juiste vragen te stellen
  -men verzamelt feiten op basis van onderzoek
  -men komt met theorieen op basis van de feiten.
 • welke 6 domainen worden onderscheden in de six domains of knowledge?
  1. biological domain: men ziet de mens als biologisch systeem en richt zich voornamelijk op:genetics, psychohypics en evolution.
  2.intrapsychisch domain: houd zich voornamelijk bezig met onbewuste motivaties en de onbewuste verdedigings mechanismen van de geest en hoe zij de persoonlijkheid vormen. (Freud)
  3.dispositional domain: kijkt naar hoe mensen van elkaar verschillen. doel is om te kijken waar mensen het mees tin verschillen en hoeveel zij verschillen.
  4. cognitief- experimental domain: richt zich op de subjectieve ervaring van onze omgeving maar ook van onszelf. heeft dus veel te maken met het zelfconcept.
  5.social and cultural domain:  Hoe beinvloedt de cultuur, of onze sociale omgeving, onze persoonlijkheid? Wat zijn de persoonlijkheden van mensen in andere culturen? Hoe beinvloedt onze persoonlijkheid onze
  sociale omgeving? Alle mensen hebben tenminste de volgende eigenschappen: 1] ze leven in groepen
  2] deze groepen kennen een hierarchische structuur
  6.adjustment domain:  Dit domein loopt door alle domeinen heen, en houdt zich bezig met hoe we ons aanpassen aan
  veranderingen, en hoe onze persoonlijkheid daarin een rol speelt
 • waar voldoet een good theory aan?

  •Omvattendheid (‘comprehensiveness’)
  •Heuristischewaarde
  •Predictiestoelaten
  •Spaarzaamheid (‘parsimony’)
  •Mogelijkheid totintegratiemet andere theorieën: interdisciplinair
 • wat zijn proximale en distale verklaringen?
  proximale verklaringen:factoren die in de tijd min of meer samengaan met te verklaren verschillen.
  distale verklaringen:factoren die verderaf liggen in de tijd.
 • wat zijn de verschillen tussen inter individuele verschillen, intergroeps verschillen en intra individuele verschillen?
  inter individuele verschillen: verschillen tussen individuen
  intergroepsverschillen: verschillen tussen groepen
  intra individuele verschillen: verschillen binnen een persoon.
 • wat zijn de verschillen tussen inter individuele verschillen, intergroeps verschillen en intra individuele verschillen?
  inter individuele verschillen: verschillen tussen individuen
  intergroepsverschillen: verschillen tussen groepen
  intra individuele verschillen: verschillen binnen een persoon.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Personality Psychology : Domains of Knowledge About Human Nature
 • Randy J Larsen David M Buss Andreas Wismeijer
 • 9780077145644 or 007714564X
 • 2013

Summary - Personality Psychology : Domains of Knowledge About Human Nature

 • 1 Dospositionele Domein

 • Welke drie factoren horen bij act-frequency- approach?
  Act-Nomination (welke handeling bij welke eigenschap)
  Prototypicality judgement (wat typisch voor eigenschap?)
  Recording of act performance (informatie over echte prestatie)
 • Welke twee factoren zijn belangrijk voor de LEXICALE IDENTIFICATIE?
  Synoniemfrequentie
  Cross-Culturele universaliteit 
 • Welke eigenschappen horen bij Eysencks Hierarisch model?
  Extraversie - Introversie
  Neuroticisme
  Psychoticisme
 • Welke dimensies bevatten de BIG 5
  Extraversie
  Vriendelijkheid (Agreeablenes)
  Contietieusheid
  Emotinele stabiliteit
  Openheid
 • Welke drie assumpties zijn belangrijk voor het METEN?
  Betekenisvolle verschillen tussen individuen
  Stabiliteit over tijd
  consistentie in situaties
 • Wat is een Barnum statement
  Statement dat in principe bij iedereen geld (horoscoop)
 • Wat is personalitycoherence
  Een trek blijft bestaan maar het uit zich anders

 • Welke zes factoren worden bij TEMPERAMENT gemeten
  activiteitsniveau
  lachen 
  angst
  stress
  troostbaarheid
  orientatie

 • 2 Biologische Domein

 • Wat is GENETIC JUNK
  Onderzoekers denken dat er op 98% van de genen geen informatie staan. Dit is echter niet waar
 • Wat zijn methodes om te bepalen in hoeverre een factor erfelijk is?
  Selectief fokken
  Tweelingsstudies met monozygote en dyzygote tweelingen
  familiestudies
  adoptiestudies

 • Wat is het verschil tussen genotype-omgeving-interactie en correlatie?
  Bij correlatie is een niet-gedeelde omgeving en bij interactie wel
 • Hoe kan de omgeving beinvloed worden?
  Actief --> omgeving opzoeken en creeren
  Passierf --> ontvangen van omgeving
  Reactief --> ontlokken van reacties

 • Wat is belangrijk voor Eysenck (Biologie)
  Introvert: hogere activiteit van ARAS  (corticale arousal)
  Extrovert: lagere activiteit
  beste prestatie op eigen arousalniveau
  EPQ -  vragenlijst 
 • Wat is belangrijk voor Gray(Biologie)
  Gevoeligheid voor beloning en straf

  BAS - Behaviour activation system
  BIS -  Behaviour inhibitory system
 • Wat is MAO 
  Enzym om niveau van neurotransmitter te controleren

  sensation seeking: weinig MAO, veel Neurotransmitters, minder controle 
 • Wat zijn producten van Evolutie?
  Aanpassing
  Bijproducten
  evolutionaire ruis
 • Wat zegt FREQUENCY-DEPENDENT SELECTION
  RESTRICTED SEXUAL STRAGEDY: 
  wachten met sex 
  willen weten wie hij is


  UNRESTRICTED MATING STRAGEDY:
  snel sey
  anders andere vrouw
 • 3 Psychoanalytische Domein

 • Wat zijn de twee driften (Freud)
  Thanathos --> Dood
  Libido --> leven

 • Wat houdt DELIBERATION-WITHOUT-AWARENESS in?
  Je kan beter een beslissing maken als het een onbewust process is dan als je er actief over nadenkt.

 • Wat zijn de drie onderdelen van Freuds model?
  Id - lustprincipe, primary process thinking (zonder regels), 
  Ego - realiteitsprincipe, secundary proces thinking (problemen oplossen, strategieen)
  Superego - normen en waardes 
 • Wat voor soorten ANGST zijn er? (Freud)
  Objectieve: door externe factoren
  neurotische: door conflict van EGO + ID
  morele: door conflict van EGO + SUPEREGO
 • Welke 7 verdreiginsmechanismen zijn er?
  1. Displacement
  2. reaction formation 
  3. repressie
  4. Projectie
  5. Rationalisatie
  6. Ontkenning
  7. Sublimatie
   
 • Wat is het verschil tussen manifeste en latente droominhoud?
  Manifest: werkelijkheid
  Latent:  symbool 
 • Welke twee effecten zijn er tijdens een Therapie
  Transference
  resistance
 • Hoe heet het effect als je werkelijkheid en fantasie doorelkaar haalt?
  Imagination inflation effect
 • Wat is MOTIVATED UNCONSCIOUS VISIE
  informatie wordt express buiten gehouden (repressie)
 • Wat is COGNITIVE UNCONSCIOUS VISIE
  informatie komt binnen zonder er bewust van te zijn
 • Wat is de volgorde van MOTIEF, BEHOEFTE EN TEKORT?
  Tekort --> Behoefte --> Motief
 • Wat is apperception
  interpretatie van omgeving
 • Wat zegt McClelland?
  Impliciete motieven: lange termijn
  Expliciete motieven: korte termijn
 • Wat zijn de BIG THREE?
  Achievement - onafhankelijkheid, succes, uitdaging
  Power - impact, macht
  Intimacy - relaties, interactie
 • Wat is de humanistische zelfactualisatie pyramide? (beneden naar boven)
  Lichaamelijke behoeftes

  zekerheid, veiligheid,

  sociale contact

  waardering, erkenning

  zelfactualisatie (zijn wie ik wil zijn)
 • Wat is distortion?
  Verdreiignsmechanisme

  verandering van ervaring,
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer zijn kinderen eerder en vaker seksueel actief?
Wanneer in de eerste levensjaren van het kind de vader niet aanwezig was. ze hebben een working model ontwikkeld dat stelt dat banden nooit lang zullen duren en onvoorspelbaar zijn.
welke 2 methodes kan je gebruiken om evalutionaire psychologie te onderzoeken?
Bottem up proces:op basis van observaties in het veld kan men theorieen formuleren.
top down:op basis van inclusive de fittest kan men bepaalde lagere orde theorieen formuleren dievervolgens kunnen leiden tot voorspellingen. Die voorspellingen kan men vervolgens testen om te bepalen of de lagere-orde theorie klopt of niet.
wat formuleerde Hamilton?
de inclusive fitess theory.die stelt dat we niet alleen onze eigen kansen willen vergroten maar ook die van genetisch gerelateerde.
wat is intersexuele selectie en intrasexuele competitie?
intrasexuele competitie: de geslachten voeren onderling conflict wie er met iemand van het andere geslacht vandoor mag gaan.
intersexuele selectie:beide geslachten selecteren bij elkaar op basis van het andere geslacht aan de gang kan gaan.
wat zijn adapties?
mechanismen die ons in staat stelen te overleven.
wat kan je vertellen over de linker en rechter hersenhelft?
linkerhelft: meer plezierige emoties
rechterhelft: meer onplezierige emoties.
wanneer ben je een ochtend en wanneer een avondmens?
mensen met een kort ritme zijn ochtendmens en mensen met een lang biologisch ritme avondmens.
welke 2 systemen bedacht Pavlov?

Weak nervous system : Een CNS dat niet goed om kan gaan met hevige stimulatie.
Strong nervous system : Een CNS dat goed om kan gaan met hevige stimulatie.
welke 3 neurotransmitters zijn persoonlijkheidspsychologen geintreseerd in
ze zijn geintresseerd in de verschillen kwa hoeveelheid neurotransmitters van:

-Dopamine: Geassocieerd met plezier.
-Serotonine: Rol in depressie en angst.
-Noradrenaline: Activeren van het sympathische zenuwstelsel voor fight/flight reacties
wat stelt Zuckermann?)sensatieseeker)
mensen die veel sensatie zoeken hebben een laag MAO waarde. mogelijk zorgt het voor een te grote impulsiviteit en voornamelijk minder remming van emoties en gedrag.