Summary Personality psychology : domains of knowledge about human nature

-
ISBN-10 0070164991 ISBN-13 9780070164994
344 Flashcards & Notes
143 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personality psychology : domains of knowledge about human nature". The author(s) of the book is/are Randy J Larsen, David M Buss. The ISBN of the book is 9780070164994 or 0070164991. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Personality psychology : domains of knowledge about human nature

 • 1 Introductions

 • Iedereen is amateur-persoonlijkheids psycholoog omdat we trait-descriptive adjectives gebruiken. Dit zijn woorden die een karakteristiek van een persoon uitdrukken.

   

   

  Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the environment (including the intrapsychic, physical and sociale environment.

 • wat is de definitie van de term persoonlijkheid?
  een set van psychologische eigenschappen en mechanismen binnen een individu die georganiseerd en relatief duurzaam zijn. ze beinvloeden de interacties met en aanpassingen aan de interpsychische, fysiche en sociale omgeving
 • wat zijn personality traits?
  de eigenschappen die beschrijven hoe de mens anders of gelijk is aan elkaar. ze geven de kans op voorkomen op bepaald gedrag. iemand die meer extravert is zal eerder een praatje aanknopen dan iemand die introvert is.
 • welke 4 vragen stelt men bij personality traits?
  - hoeveel trekken zijn er?
  -hoe zijn de trekken georganiseerd?
  -hoe ontstaan trekken?
  - hoe hangen de trekken samen?
 • om welke 3 redenen zijn de personality traits behulpzaam?
  -describe: ze helpen mensen beschrijven
  explain: ze helpen bepaald gedrag te verklaren
  predict: ze helpen gedrag te voorspellen.
 • wat zijn de average tendencies?
  de personality traits beschrijven de verschillende neigingen die een persoon kan hebben dit noemt men ook wel average tendencies.
 • wat is het verschil tussen personality traits en personality mechanismes?
  Personality mechanismen refereren meer naar de processen van de persoonlijkheid. en dan voornamelijk naar de informatie-proces activiteit.    ze hebben 3 essentiele eigenschappen: -input   -dessicion rules    -output.
 • op wat voor factoren richten persoonlijkheidspsychologen zich vooral waar andere takken van de psychologie zich niet op richten?
  op de interne factoren.
 • waaruit bestaat de persoons-omgeving interactie?
  manipulatie: manieren waarop we bewust anderen proberen te beinvloeden.
  evocatie: zijn de reacties die we bij anderen oproepen.
  selectie: beschrijft de manier welke situatie we kiezen.
  perceptie: refereert naar hoe we de omgeving zien of interperteren.
 • wat is een kernaspect van de persoonlijkheid?
  dat het functioneel is.
 • welke omgevingen bepalen hoe een karakter wordt gevormd?
  zowel de fysieke als de intrapsychische  omgeving.
 • op welke 3 niveaus kan de persoonlijkheid worden onderzocht?
  1.human nature: dit niveau beschrijft wat alle mensen hebben.
  2.individual en group differences: men bekijkt hoe mensen overeenkomen met anderen of hoe gelijk groepen zijn. men bekijkt de individual differences als gekeken wordt tot welke groep iemand hoort en hoe mensen onderling verschillen. group difference is als men kijkt hoe persoonlijkheden tussen de groepen verschillen.
  3,individual differences: niemand is volledig zoals iemand anders.
 • wat is nometisch en ideografisch?
  nometisch: men vergelijkt een persoon met eens statistische norm
  ideografisch: men onderzoekt slechts 1 persoon , ook wel case studie.
 • welke 3 dingen worden gedaan door iedere persoonlijkheidspsychoge die werkt in de six domains of knowledge?
  - men ontwikkelt methoden om de juiste vragen te stellen
  -men verzamelt feiten op basis van onderzoek
  -men komt met theorieen op basis van de feiten.
 • welke 6 domainen worden onderscheden in de six domains of knowledge?
  1. biological domain: men ziet de mens als biologisch systeem en richt zich voornamelijk op:genetics, psychohypics en evolution.
  2.intrapsychisch domain: houd zich voornamelijk bezig met onbewuste motivaties en de onbewuste verdedigings mechanismen van de geest en hoe zij de persoonlijkheid vormen. (Freud)
  3.dispositional domain: kijkt naar hoe mensen van elkaar verschillen. doel is om te kijken waar mensen het mees tin verschillen en hoeveel zij verschillen.
  4. cognitief- experimental domain: richt zich op de subjectieve ervaring van onze omgeving maar ook van onszelf. heeft dus veel te maken met het zelfconcept.
  5.social and cultural domain:  Hoe beinvloedt de cultuur, of onze sociale omgeving, onze persoonlijkheid? Wat zijn de persoonlijkheden van mensen in andere culturen? Hoe beinvloedt onze persoonlijkheid onze
  sociale omgeving? Alle mensen hebben tenminste de volgende eigenschappen: 1] ze leven in groepen
  2] deze groepen kennen een hierarchische structuur
  6.adjustment domain:  Dit domein loopt door alle domeinen heen, en houdt zich bezig met hoe we ons aanpassen aan
  veranderingen, en hoe onze persoonlijkheid daarin een rol speelt
 • waar voldoet een good theory aan?

  •Omvattendheid (‘comprehensiveness’)
  •Heuristischewaarde
  •Predictiestoelaten
  •Spaarzaamheid (‘parsimony’)
  •Mogelijkheid totintegratiemet andere theorieën: interdisciplinair
 • wat zijn proximale en distale verklaringen?
  proximale verklaringen:factoren die in de tijd min of meer samengaan met te verklaren verschillen.
  distale verklaringen:factoren die verderaf liggen in de tijd.
 • wat zijn de verschillen tussen inter individuele verschillen, intergroeps verschillen en intra individuele verschillen?
  inter individuele verschillen: verschillen tussen individuen
  intergroepsverschillen: verschillen tussen groepen
  intra individuele verschillen: verschillen binnen een persoon.
 • wat zijn de verschillen tussen inter individuele verschillen, intergroeps verschillen en intra individuele verschillen?
  inter individuele verschillen: verschillen tussen individuen
  intergroepsverschillen: verschillen tussen groepen
  intra individuele verschillen: verschillen binnen een persoon.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.