Summary Personeelsbeleid en Interne Organisatie

-
ISBN-13 9789460205033
113 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personeelsbeleid en Interne Organisatie". The author(s) of the book is/are Luc Repriels. The ISBN of the book is 9789460205033. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Personeelsbeleid en Interne Organisatie

 • 1 Personeelsbeleid en HRM

 • Wat is personeelsbeleid?
  Het richt zich op het optimaal functioneren van het personeel binnen de kaders van de ondernemingsdoelstellingen.
 • 1.1 Accenten in personeelsbeleid

 • Wat is integraal personeelsbeleid?
  Hier gaat het om afstemmen van kennis, vaardigheden en ambities van het personeel op de doelstellingen van de organisatie centraal.
 • Wat zijn competenties?
  De kennis en vaardigheden die personeelsleden beschikken.
 • Wat is een duurzaam personeelsbeleid?
  Dat er gezorgd wordt dat medewerkers nu en in de toekomst een meerwaarde vormen voor de organisatie.
 • Wat is levenfasebewust personeelsbeleid?
  Er wordt rekening gehouden met de levensfase van de medewerkers en hun individuele achtergronden, belastbaarheid, wensen en behoeften.
 • 2.1 Personeelsplan, functieprofiel en functiewaardering

 • Wat is een personeelsplan of personeelsplanning?
  De prognose van de personeelsbehoefte in de toekomst.
 • Wat is een functieprofiel?
  Het beschrijft wat de inhoud van de functie is en geeft aan welke kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten vereist zijn om die functie adequaat uit te oefenen.
 • Wat is een functiewaardering?
  Het indelen van functies in een bepaalde rangorde op basis van de relatieve zwaarte van de functie.
 • 2.3 Aanstelling van personeel

 • Wat is een oproepcontract?
  Het aantal uren dat gewerkt moet worden is vastgelegd, maar de werkgever bepaalt de tijden waarop gewerkt wordt.
 • Wat is een nul-uren contract?
  Het aantal uren dat moet worden gewerkt wordt niet vastgelegd.
 • Wat is een ketenbepaling of ketenregeling?
  De regeling van maximaal 3 contracten of 24 maanden.
 • 2.4 De zzp'er: een andere arbeidsrelatie

 • Wat zijn de kenmerken van een zzp'er?
  • Hij of zij is niet verplicht de opdracht persoonlijk uit te voeren.
  • Er is geen sprake van een gezagsverhouding, of leiding en toezicht.
  • Hij of zij werkt voor meer dan één opdrachtgever.
  • Hij of zij bepaalt zelf hoe, wanneer en waar hij zijn werk verricht.
  • Hij of zij loop ondernemersrisico. 
 • 3 Het arbeidsvoorwaardenbeleid

 • Wat zijn arbeidsvoorwaarden?
  Voorwaarden waaronder de werknemer het werk verricht en zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst?
  • De werknemer is zelf verplicht tot het verrichten van arbeid.
  • De werkgever is verplicht tot het betalen van loon.
  • De werknemer is ondergeschikt aan de werkgever.
  • Er is sprake van "een zekere tijd" waarin de arbeid wordt verricht.
 • Wat wordt in een individuele arbeidsovereenkomst vastgelegd?
  • Hoeveelheid van uren.
  • Werktijden
  • Te verrichten werkzaamheden
  • Het loon
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.