Summary Pincode (5e editie) 4 vmbo-gt

-
ISBN-10 900179453X ISBN-13 9789001794538
1070 Flashcards & Notes
369 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pincode (5e editie) 4 vmbo-gt". The author(s) of the book is/are Dick Doezé. The ISBN of the book is 9789001794538 or 900179453X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pincode (5e editie) 4 vmbo-gt

 • 1 H1 waar blijft je geld?

 • wat betekent Inflatie?

  Dat is dat de prijzen van goederen en diensten in het algemeen stijgen.

 • welke inkomens vormen zijn er.

  inkomen uit arbeid, inkomen uit bezit en overdrachtsinkomen

 • wat zijn de geldfuncties?

  Ruilmiddel, reken middel, spaarmiddel (RRS)

 • Wat betekent prioriteiten stellen
  Keuzes maken wat je wel of niet zult kopen
 • Wat zijn primaire behoeften?
  Behoeften waar we niet zonder kunnen zoals eten en drinken.
 • Wat betekent Koopkracht?

  Is de hoeveelheid goederen en diensten je kan kopen met je inkomen.

 • welke soorten geld zijn er?

  Giraal en chartaal geld

  en elektronisch

 • wat is het verschil tussen schaarse goederen en vrije goederen
  schaarse goederen moet je betalen en vrije goederen zijn beschikbaar voor iedereen
 • Hoe schrijf je CPI vol uit?

  Consumentenprijsindexcijfer.

 • wat zijn spaarmotieven?

  Rente, voorzorg en voor een doel (rvd)

 • wat is marketing
  alles wat een bedrijf doet om producten en diensten zo goed mogelijk te verkopen
 • Wat betekent prijscompensatie?

  Dat betekent dat de lonen net zoveel stijgen als de prijzen, zodat  de koopkracht van inkomen gelijk blijft.

 • wat is beleggen?

  je koopt bijvoorbeeld aandelen,waarvan je verwacht  dat die meer waard zullen worden

 • Wat betekent Nominaal Inkomen?

  Dat is het inkomen dat je in euro's verdiend

 • Wat betekent Reeël inkomen?

  Dat is de koopkracht van je inkomen.

 • wat betekent CPI?

  Dat is een overzicht van lonen en prijzen die zijn gestegen.

 • Wat los je met de formule             

  Bedrag jaar:Basisjaar×100=??

  Dan los je het Indexcijfer(IC) op

 • commerciele reclame

  reclame die bedoeld is om je te verleiden tot een aankoop
 • Wat zijn de 4p's?

  Dat zijn:

  Prijs

  Product

  Promotie

  Plaats.

 • consumentenorganisaties

  organisaties die opkomen voor de belangen van de consument
 • Wat is Deflatie?

  dat is het omgekeerde van inflatie. Dat betekent dat de prijzen dalen en de koopkracht dan toeneemt

 • consumentenrecht

  wetten en regels die de consument beschermen bij de aankoop van een product
 • Wat is schaars?

  Dat is dat als je een van deze (die ga ik hieronder noemen) producten nodig hebt om een product te maken is dat SCHAARS

  De producten die je dan nodig zou hebben zijn:

  Kapitaal(Geld, Machines)

  Natuur,

  Arbeid,

  Ondernemingschap

 • consumer power

  de macht van de gezamelijke consumenten om de producenten te dwingen rekening te houden met wat zij willen
 • geschillencommissie

  instelling die bij onenigheid tussen een consument en een leverancier een bindende uitspraak doet
 • ideele reclame

  reclame die als doel heeft de mentaliteit en het gedrag van mensen te beinvloeden
 • inflatie

  een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten
 • keurmerk

  een product met een keurmerk geeft je de zekerheid dat het aan bepaalde eisen voldoet
 • marketing

  alles wat een bedrijf doet om producten en diensten zo goed mogelijk te verkopen
 • middelen

  alles waarmee je in behoeften kunt voorzien
 • milieukenmerk

  een keurmerk dat de zekerheid geeft dat een bepaald product beter is voor het milieu dan andere producten
 • milieuorganisaties
  instellingen die aandacht vestigen op milieuproblemen of opkomen voor natuur en milieu door invloed uit te oefenen op de politiek
 • nominaal inkomen

  inkomen dat je in euro's verdient
 • prijscompensatie

  loonstijging om de gestegen prijzen goed te maken zodat je koopkracht gelijk blijft
 • real inkomen
  de koopkracht van je inkomen
 • schaars

  een goed schaars als je productiemiddelen moet je gebruiken om het te verkrijgen
 • vrije goederen

  goederen die vrij beschikbaar zijn en waar je niet voor hoeft te betalen
 • zelfvoorziening
  je produceert zelf wat je voor eigen gebruik nodig hebt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

fairtrade
organisatie die boeren in ontwikkelingslanden helpt door ze een eerlijke prijs te geven voor hun producten te bieden
wereldhandelsorganisatie
wto. een organisatie die ernaar streeft om vrijhandel in de wereld te bevorderen
microkrediet
een kleine lening die versterkt word aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken
grondstoffenovereenkomst
afspraken tussen landen die bedoeld zijn om prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden
bilaterale hulp
hulp die het ene land rechtstreeks geeft aan een ontwikkelingsland
wereldbank
deze bank heeft als belangrijkste taak ontwikkelingslanden te helpen met leningen
ruilvoet
de verhouding tussen tussen de prijs van exportproducten en de prijs van importproducten
monocultuur
ontwikkelingslanden zijn voor hun exportinkomen afhankelijk van een of enkele producten
internationale concurentiepositie
de mate waarin een land in staat is om beter en of goedkoper te produceren dan andere landen
internationale  arbeidsverdeling
een product word geproduceerd en geexporteerd door het land dat dit het beste en goedkoopste kan