Summary Pincode (5e editie) 4 vmbo-k

-
ISBN-10 9001794548 ISBN-13 9789001794545
197 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pincode (5e editie) 4 vmbo-k". The author(s) of the book is/are Dick Doezé Ewout Loen Cartoony, Pieter Hogenbirk PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001794545 or 9001794548. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pincode (5e editie) 4 vmbo-k

 • 1 Waar blijft je geld?

 • wat zijn consumenten

  de wetten en regels die consumenten beschermen bij de aankoop van producten

 • wat bedoelt men met behoeften?

  alles wat je nodig bent. bijv. basisbehoeften (primaire) en luxe behoeften ( secundair)

 • wat is commerciële reclame?

  reclame die bedoelt is om je te verleiden het product te kopen

 • wat zijn consumentenorganisaties?

  organisaties die opkomt voor de consument

 • wat is consumentenrecht?

  wetten en regels die de consument beschermen bij aankoop van een product

 • wat is consumer power?

  de macht die de consument (klant) heeft om de producent te dwingen rekening te houden met wat zij willen

 • wat is een geschillencommissie?

  instelling die bij conflicten tussen de klant en de leverancier staat

 • wat is huurtoeslag?

  bijdrage van de overheid waarmee je een deel van de huur kunt betalen

 • wat is ideële reclame?

  reclame die als doel heeft het gedrag van mensen te beïnvloeden

 • wat is een keurmerk?

  een label aan een product waarmee men aangeeft dat het product aan de eisen voldoet

 • wat is marketing?

  alles wat een bedrijf doet om producten en diensten zo goed mogelijk te verkopen

 • wat zijn middelen?

  alles waarmee je je in de behoefte kunt voorzien, bijv. geld, bezittingen en tijd

 • wat is milieubewust gedrag?

  dat je als klant rekening houdt met het milieu, bijv blikjes in de blikvanger gooien onderweg

 • wat is een milieukeurmerk?

  een keurmerk waarmee je aangeeft dat het goed is voor het milieu

 • wat is een milieuorganisatie?

  een instelling die de aandacht vestigt op het milieu bijv. Greenpeace

 • wat zijn schaarse goederen?

  dat zijn goederen waar er niet zo veel van zijn en waar je geld voor moet geven

 • wat zijn vaste lasten?

  uitgaven die elke maand of jaar terugkomen, bijv gas, water en electriciteit

 • wat zijn vrije goederen?

  dat zijn goederen waarvoor je niet hoeft te betalen bijv zonlicht of de plastic verzamelzakken

 • wat is woningmarkt?

   

  alle vraag en aanbod van woningen

 • wat is zelfvoorziening?

  dat je produceert wat je vor eigen gebruik nodig bent

 • wat wordt bedoelt met de 4 p's?

  prijs, product, personeel en plaats

 • wat stelt de notaris voor als de koop van een huis doorgaat?

  een transportakte

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.