Summary Pincode

-
ISBN-13 9789001870959
178 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pincode". The author(s) of the book is/are Leen Doorduin. The ISBN of the book is 9789001870959. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pincode

 • 4.1 van alles verzekerd?

 • Wat is een premie?
  Een bedrag dat je maandelijks of jaarlijks betaald aan iets.
 • Wat is een verzekerings overeenkomst?
  Hierin staat waarvoor je verzekerd bent.
 • Wat is een ander wordt voor verzekerings overeenkomst?
  Polis
 • Wat geeft een dekking bij de verzekering aan?
  Waarin je verzekerd bent en tot welk bedrag.
 • Wat zijn poliswaarde?
  Hierin staan de rechten en plichten van de verzekerde en de verzekeraar.
 • Waarin staan de rechten en plichten van de verzekerde en verzekeraar?
  In de poliswaarde
 • Wat is een onzeker voorval?
  Dat is gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit gaat plaats vinden.
 • Als je je fiets expres kapot maakt is dit dan een onzeker voorval?
  Nee
 • Leg uit wat eigen risico betekent bij de verzekering?
  Dat betekent dat jezelf voor een deel de schade betaald.
 • Zit er bij elke verzekering een eigen risico?
  Nee bij sommige kan je er voor kiesen en bij sommigen zit het er all bij
 • Betaal je met een eigen risico meer of minder premie? Leg uit waarom?
  Minder omdat als je er iets gebeurd de verzekering je maar voor een deel verzekerd is dus goedkoper voor de verzekering.
 • Hoe heet de verzekering als je bij iemand anders schade veroorzaakt?
  AVP = aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
 • Waar staat AVP voor?
   AVP staat voor aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
 • Geef een voorbeeld van materiële schade?
  Bijv : schade aan een fiets of kleding of een tafel etc.
 • Dus welke 2 schade verzekerd de AVP?
  1 = materiële schade
  2 = emotionele schade
 • Leg het begrip emotionele schade uit?
  Pijn verdriet bijvoorbeeld een vaas van je overgoot oma die kapot is gegaan dat is emotionele schade.
 • AVP verzekerd 2 soorten dingen wie betaald het als het gene wat kapot is gemaakt niet onder die 2 dingen valt?
  Je ouders die zijn tot je 16e voor dingen die een kind kapot maakt aansprakelijk daarvoor vanaf je 16e ben jezelf aansprakelijk hiervoor.
 • Wanneer betaal je vaak eenmalige poliskosten?
  Bij het afsluiten van een verzekering.
 • Leg uit wat eenmalige poliskosten zijn?
  Dit zijn kosten voor het maken van de verzekering en het opsturen hiervan.
 • Wat is assurantie belasting?
  Belasting die je krijgt bij het afsluiten van de verzekering deze belasting komt boven op je polis kosten.
 • Wat gebeurt er uiteindelijk met de assurantie belasting?
  De verzekerings maatschappij draagt dit uiteindelijk af aan de belasting dienst.
 • Hoe noem je de belasting die bovenop de eenmalige poliskosten komt?
  Assurantie belasting
 • Wat is de formule voor het bereken van de kosten van een verzekering?
  Verzekeringskosten =[premie+poliskosten]+assurantiebelasting
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.