Summary Pioneers of psychology

-
ISBN-10 0393969940 ISBN-13 9780393969948
707 Flashcards & Notes
90 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pioneers of psychology". The author(s) of the book is/are Raymond E Fancher. The ISBN of the book is 9780393969948 or 0393969940. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pioneers of psychology

 • 1 René Descartes and the foundations of Modern Psychology

 • Descartes was erg op zichzelf
 • 10/11/1619: Hertogdom Beieren vierde Sint-Maartens-avond. Terwijl de soldaten zich met feesten en frivoliteiten bezigde, had de Franse bezoekende soldaat René Descartes een obsessionele droom (meditatie) in z'n verhitte kamer. In deze droom verschenen hem steeds nieuwe verrassende ideeën, die hem nog jaren zouden kwellen.
  Op het einde van z'n droom was hij gevallen op straat net naast z'n oud school. Daarna viel Descartes opnieuw in slaap. Droomde hij nu of was het echt? In die droom verscheen een poëzie boek, Welke levensweg zal ik volgen en er kwam een vreemdeling, die sprak over een gedicht die begon met de woorden "Ja en Nee", waarna het boek en de man verdwenen, dan verscheen het boek opnieuw, gedecoreerd met gravures.
  Daarna werd Descartes wakker en interpreteerde zijn droom als het einde van zijn lange crisis.
  Hij concludeerde dat zijn oude leven, vertrouwend op autoriteiten een fout was.
  Deze droom was een keerpunt in zijn leven, de verlegen, gesloten en persoonlijk gekwelde jonge man, had nu plotseling een missie, wat hem één van de invloedrijkste filosofen van zijn tijd zou maken en een promotor van de theorie van lichaam en geest, die de weg zou banen voor de moderne psychologie.
 • Welke boeken van Descartes worden genoemd?
  • Le Monde / The world (1633)
  • Discourse on Method (1637)
  • Meditiations on First Philosophy (1641)
  • Principles of Philosophy (1644)
  • Treatise on the Passions of the Soul (1649)
 • welke 3 soorten anima onderscheid Decartes?
  vegative soul: stelt in staat te voeden en te reproduceren(voornamelijk planten)

  animale soul: voorziet in meer complexere functies zoals beweging, sensatie, geheugen en verbeelding(voornamelijk dieren)

  rationele soul: stelt in staat om bewust te redeneren en morele waarden aan te nemen(de mens)
 • wat voor belangrijk wiskundig begrip heeft Decartes uitgevonden?
  Analytische geometrie.
 • hoe noemen we de meest elementaire onderdelen van een onderwerp en wat moeten zij zijn?
  simple natures/axioma's.
  ze moeten clear en distinct zijn.  Motion en extension zijn de enigste 2 eigenschappen die dit zijn.
 • hoe noemen we de meest elementaire onderdelen van een onderwerp en wat moeten zij zijn?
  simple natures/axioma's.
  ze moeten clear en distinct zijn.  Motion en extension zijn de enigste 2 eigenschappen die dit zijn.
 • hoe komt aldus Decartes licht tot het oog?
  Decartes gelooft dat niks op de aarde uit lege deeltjes bestaat. de hele aarde is gevuld met vuur, licht en aardedeeltjes. De lichtdeeltjes die bevinden zich in kolommen tussen de objecten in. De objecten komen tot stand door de aardedeeltjes. deze deeltjes die vibreren in constante beweging naar de lichtdeeltjes toe en zo komt het object tot het oog. 
 • hoe zag Decartes het lichaam?
  als een mechanisch systeem
 • hoe werkte het geheugen en leerde de mens aldus Decartes?
  dit trad op door herhaaldelijke acties in het brein zodat bepaalde porien onder bepaalde omstanidhgeden meer open en ontvankelijk voor animale spirits zouden zijn. het openen zou gereguleerd worden door externe druk op gevoelsonderdelen. 
 • hoe kwam een reflex aldus Decartes tot stand?
  ???
 • 1.1 Descarte's Early Life and the Development of His Method

 • ik zie zelf dus ik besta
 • Axioma van Descarte
  Ik denk dus ik besta / 
 • Wanneer leefde René Descartes?
  Geboren: 31-3-1596 opgevoed in La Haye.
  Gestorven: 11-2-1650 aan long ontsteking aan het Zweedse hof in Stockholm.
 • start van individualisme
 • Eigenschappen van de materie/  res extensa
  1.  uitgestrektheid
  2. beweging
 • Waar studeerde Descartes en gebaseerd op welke visie?
  In Frankrijk aan het college van La Flèche. 
  Gebaseerd op de visie van Aristoteles (384-322 B.C.) dat de aarde het centrum van het universum is. Aristoteles idee dat er een ziel is in elk levend wezen van plant tot mens.
 • Eigenschappen van de geest/ res cogitans 

  - perfectie
  - eenheid
  - oneindigheid
 • Wie geloofde in de tijd van Descartes niet dat de aarde het centrum van het universum was?
  De Poolse astronoom Nicholas Copernicus (1473-1543) hij geloofde dat de zon het centrum van het universum was.
 • Interactionistische dualisme: 

  Het lichaam heeft invloed op de geest en vice versa
 • Noem de verschillende zielen volgens de visie van Aristoteles?
  - Vegetatieve zielen (planten)
  - dierlijke zielen/gevoelige zielen (dieren)
  - rationele zielen (mensen).
 • wat is belangrijker: de geest of het lichaam?
  Zonder lichaam blijft de geest volgens Descartes bestaan. De onstoffelijke wereld (geest) is belangrijker
 • Wat is volgens de visie van Aristoteles het verschil tussen de rationele ziel en de vegetatieve en dierlijke zielen anderzijds?
  Alleen de rationele ziel wordt gezien als onsterfelijk en in staat om buiten het lichaam om te blijven bestaan.
 • waar wordt Descartes onder geschaard?
  Rationalisten: hij gaat uit van de bewuste geest die onafhankelijk is van sensorische invloeden
  Nativist: hij gaat er vanuit dat aangeboren ideeën bestaan voor opgedane ervaringen
  Dualist: gaat uit van een scherpe scheiding tussen lichaam en geest/  interactieve dualist: er zijn wel mogelijk interacties tussen lichaam en geest
 • Wie was Descartes mentor na zijn schooltijd?
  De franciscaner monnik Marin Mersenne (1588- 1648).
 • Waarom de pijnappelklier als verbindingscentrum tussen geest en lichaam?
  Pijnappelklier ligt centraal in de hersenen en is de enige enkelvoudige structuur die hij kon vinden. Ook ligt het dichtbij de grootste ventrikel met 'dierlijk vocht'
 • Wie werd Descartes tweede mentor?
  Isaac Beekman (1588- 1637) een arts en wiskundige 
 • Wat behoort tot de vegetatieve en dierlijke ziel?

  - spijsvertering
  - bloedsomloop
  - groei lichaam
  - ademhaling
  - slapen en waken (en dromen)
  - zintuiglijke waarneming
  - verbeelding
  - geheugen
  - passies (emoties)
  - motorische functies (beweging)
 • Aan welke zijde sloot Descartes zich aan bij het leger?
  Het protestantse leger van prins Maurits van Nassau, hoewel hijzelf katholiek was.
 • Wat behoort tot de rationele ziel?
  - rede (ratio)
  - bewustzijn
  - vrije wil

 • Wat houdt de methode van Descartes in?
  Dat de weg naar zekerheid gaat door alles te betwijfelen. 

  Ten eerste moest de meest elementaire onderdelen van een onderwerp bepaald worden. Hij noemde deze de simple natures.

  Deze moesten meteen clear (meaning that is was given immediately in experience) en distinct (meaning that it was incapable  of further analysis or doubt) zijn.

  Er waren slechts twee eigenschappen die dat waren nl:
  extension (de spatiale dimensies ingenomen door een lichaam)
  motion.

  Descartes vond ook dat lichamen gezien konden worden als mechanische toestellen die volgens dezelfde principes uitgelegd konden worden

 • Door zijn uitgangspunt dat functies mechanisch te verklaren zijn, is Descarte van invloed op het onderzoek naar:
  Vanuit experimentele psychologie en neuropsychologie onderzoek naar: slapen en waken, zintuiglijke waarneming, verbeelding, geheugen, emoties en motorische functies. 

 • Wie publiceerde werk soortgelijk aan dat van Descartes methode?
  De italiaanse wetenschapper Galileo Galilei (1564- 1642) met zijn werk genaamd de The Assayer over de primaire en secundaire kwaliteiten van fysisch materiaal.
 • Descarte is 'loodgieter' van de geest vanwege:
  Het reduceren van dierlijke en vegetatieve ziel met zijn mechanistische verklaring tot een soort buizenstelsel met kleppen waar de vloeibare 'spirits' door de holle zenuwbanen gepompt werden.

 • waarom was volgens Descarte de menselijke ziel perfect?
  Vrije wil en bewustzijn kunnen niet gereduceerd worden tot hydraulische processen. De menselijke geest is onstoffelijk waardoor mechanische verklaringen niet mogelijk zijn.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.