Summary Plancyclus in het sociaal agogisch werk

-
ISBN-10 9031377759 ISBN-13 9789031377756
274 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Plancyclus in het sociaal agogisch werk". The author(s) of the book is/are Britt Fontaine. The ISBN of the book is 9789031377756 or 9031377759. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Plancyclus in het sociaal agogisch werk

 • 1 Plancyclus als model

 • Met wat voor soort disciplines werkt een SPH'er samen?
  Vaak in een team van verzorgenden, hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, verplegers, gedragsdeskundigen
 • wat voor werk doet een sph er
  die werkt met mensen met problemen
 • Wat is een classificerende diagnose?
  Gesteld door een arts / psychiater. Volgens categoriën. Bijvoorbeeld via een DSM4
 • Wat voor doel heeft een sph er?
  Jij gaat semen met de client en diens omgeving op zoek naar een oplossing of aanpak om mensen volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun leefsituatie en sociale omgeving
 • Waarvoor is een onderzoeksproces nodig?
  Om goed te kunnen handelen.
 • Wat is de plancyclus?
  Het werk en denkmodel van de hulpverlener
 • Wat voor doel heeft een sph er?
  Jij gaat samen met de client en diens omgeving op zoek naar een oplossing of aanpak om mensen volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun leefsituatie en sociale omgeving
 • Wat is de plancyclus voor model?
  Een werk en denk model
 • Met wie werkt een sph er samen in zijn zoektocht
  met cliënt, collega's en andere professionele werkers oa verzorgenden hulpverleners maatschappelijk werkers verpleegkundigen artsen psychiaters gedragsdeskundigen psychologen pedagogen en orhtopedagogen
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt in de planningsfase?
  - Diagnose als uitgangspunt nemen
  - Bepalen of actie wenselijk is
  - Handelingsdoelen (SMART) opstellen
  - Analyse van de haalbaarheid maken (bevorderde, belemmerende factoren en de weging ervan)
  - Kiezen van de invloeden en tussendoelen maken
  - methoden bepalen
  - werkplan maken
 • Wat is een generalist?

  iemand die veelzijdig is in zijn vakgebied.
 • Wat zijn de fasen van de plancyclus?
  1. Oriënteren (wat is het probleem?)
  2. Onderzoeken (wat is de oorzaak van het probleem?)
  3. Plannen (je maakt een planning')
  4. Uitvoeren (je gaat aan de slag)
  5. Evalueren (je bekijkt of je het doel hebt gehaald )
 • Wat is de start van de plancyclus?

  het onderzoeksproces
 • Wat betekend classificatie?
  Classificatie beteken dat men cliënten indeelt in een categorie, groep, bijvoorbeeld ziektebeeld of afwijking.
 • Heeft de plancyclus meerdere benamingen?
  In verschillende theorieën opleidingen en werksoorten kunnen verschillende termen gebruikt worden voor ditzelfde denkproces bv diagnostische cyclus, methodische cyclus, regulatieve cyclus, schijf van 5 of plancyclus 
 • Wat betekend classificatie?
  indeling in klassen of categorieën
 • Wat is een beschrijvende diagnostiek?
  Is handelingsgericht. Vooral sociaal agogische vakken. Beschrijft gedrag en probleem gedrag.
 • Wat zijn de fases in de plancyclus?
  1. oriënteren
  2. onderzoeken
  3. plannen
  4 uitvoeren
  5 evalueren


 • Wat betekend 'classificerende diagnostiek'?
  Dit betekend dat mensen ingedeeld worden in een bepaalde groep aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals beschreven in de DSM-IV.
  Men deelt clienten in een bepaalde categorie, een groep, bijvoorbeeld een ziektebeeld, stoornis of afwijking
 • Welke fasen doorloop je in de uitvoeringsfase?
  - Handelen
  - Observeren
  - Registeren en rapporteren
 • Is de werkelijke cyclus simpel en geordend?

  Nee ingewikkeld en ongeordend. Fases lopen door elkaar
 • Waarom is de plancyclus als het ware 'een model van de werkelijkheid'?
  Het beschrijft wat mensen van nature doen als ze een probleem tegenkomen.
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt in de diagnostische fase?
  - Op basis van de probleem definitie hypothesen stellen op: medisch-biologisch, sociaal, individueel -pscyhologisch niveau.
  - Beagrumenteerde keuze maken welke hypothese je onderzoekt
  - Observatiedoel / onderzoeksdoel formuleren
  - Observatievraag operationaliseren
  - Observatieplan maken
  - Observeren en registeren
  - Ordenen en beschrijven
  - Analyseren en interpreteren
  - Concluderen of diagnostiseren
 • Kan een sph er een diagnose stellen?
  Nee zij heeft geen kennis of bevoegdheid hiervoor.
 • De SPH'er wordt opgeleid tot generalist. Wat heeft de SPH'er te bieden?
  - Ondersteunden van de cliënt en de omgeving van de cliënt erbij betrekken.
  - De mogelijkheden en beperkingen in de context plaatsen.
 • Wat mag een sph er dan wel?

  cliënten indelen in een categorie of groep
 • Wat is diagnostiseren?
  Zoeken naar verbanden tussen probleem en oorzaak
 • Wat betekend classificatie?
  indeling in klassen of categorieën
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt bij de oriënterende fase?
  - Signaleren
  - Eigen indruk onderzoeken
  - Informatie verzamelen uit dossiers, zorgplan en observaties
  - Problematiseren: het maken van een probleem analyse
  - Probleemdefinitie formuleren
 • Hoe word binnen de psychologie en hulpverlening de term diagnostiek gebruikt?

  als een inzichtgevende verklaring voor probleemgedrag
 • Welke fasen doorloop je in de evaluatiefase?
  - Evalueren ten aanzien van: Handelingsdoel, proces en eigen handelen
  - Conclusies trekken t.a.v : verdere hulpverlening, praktijk van hulpverlening
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.