Summary Planner wegtransport

-
224 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Planner wegtransport

 • 1.1 Verschijningsvormen van externe goederen

 • Wat is het verschil tussen intern- en extern transport?
  Intern transport vindt plaats binnen bedrijven en extern transport op de openbare wegen, wateren of door de lucht.
 • Welke 4 soorten afleveradressen zijn er?
  - consumenten
  - kleinere winkels
  - grote winkels of warenhuizen
  - warehouses of fabrieken
 • Wat is het verschil tussen zendingen met stukgoederen en bulkgoederen.
  Stukgoederen zijn per stuk of in dozen verpakt? Bij bulkgoederen juist niet.
 • Wat zijn transporteenheden?
  Verzameling van goederen die zijn samengevoegd, zodat deze als 1 gestandaardiseerd geheel op transport kunnen. Voorbeelden: pallet en rolcontainer.
 • Bij elke keer dat vracht vervoerd moet worden zijn er 2 belangrijke vragen die beantwoord moeten worden. Welke zijn dat?
  - Wat zijn de eigenschappen van de goederen?
  - Naar welke adres moeten de goederen?
 • Welk type vrachtauto kan worden gebruikt voor minder waardevolle stukgoederen? En welke voor waardevolle stukgoederen?
  1. Open vrachtauto met dekzeil
  2. Gesloten vrachtauto
 • 1.2 Er bestaan vijf vervoersmodaliteiten

 • Welke 5 soorten vervoersmodaliteiten zijn er in de logistiek?
  - vrachtauto
  - schepen
  - vliegtuigen
  - treinen
  - pijpleidingen 
 • Van welke 3 zaken hangt het vooral af bij de keuze voor de vervoersmodaliteit?
  - soort goederen
  - afstand van het transport
  - gewenste snelheid van de levering
 • Overzicht van de mogelijkheden per vervoersmodaliteit.
  Zie foto
 • Wat is gecombineerd of intermodal vervoer?
  Het vervoer in containers die achtereenvolgens met 2 of meer vervoerstechnieken reizen.
 • Noem 2 voordelen en 4 nadelen van wegvervoer.
  Voordelen: 
  - kan bij iedere afzender en ontvanger voor de deur komen
  - er hoeft niet te worden overgeladen.

  Nadelen:
  - beperkt laadvermogen tot 60 ton
  - beperkte afmetingen die gebruikt mogen worden
  - last van vertragingen doof files
  - rij- en rusttijden
 • Noem 3 voor- en nadelen van spoorvervoer.
  Voordelen:
  - kan grote zendingen stukgoed en bulkgoederen vervoeren
  - weinig last van files
  - milieuvriendelijker

  Nadelen:
  - spoor kan niet bij elke klant komen
  - er moeten worden overgeladen, klanten hebben geen spoorwegaansluiting.
  - geen aparte sporen voor goederenvervoer 
 • Noem 2 voordelen en 4 nadelen van transport per binnenvaart.
  Voordelen:
  - geen last van files en rij- en rusttijden
  - goedkoop

  Nadelen:
  - is niet zo snel als spoor- en wegvervoer
  - kan niet van deur tot deur worden gebruikt
  - alleen in te zetten daar waar vaarwegen zijn
  - vaak is overladen nodig, omdat klanten niet aan water liggen
 • Noem 2 voordelen en 4 nadelen van transport per zeevaart.
  Voordelen:
  - kan in 1 keer heel veel meenemen.
  - kan zowel bulk- als Stukgoederen vervoeren

  Nadelen:
  - geen snelle levering
  - kan niet van deur tot deur worden gebruikt
  - alleen te gebruiken daar waar vaarwegen zijn
  - bijna altijd overladen nodig naar een andere vervoerstechniek
 • Noem 2 voordelen en 5 nadelen van transport per lucht.
  Voordelen:
  - snel transport
  - over grote afstanden mogelijk

  Nadelen:
  - transport is duur
  - alleen te gebruiken daar waar luchttrajecten zijn
  - overladen is noodzakelijk
  - er is bijna geen bedrijf dat een vliegveld heeft
  - kleine laadruimten en vooral geschikt voor stukgoederen
 • Welke 2 transportdocumenten worden gebruikt bij wegvervoer?
  AVC voor binnenland
  CMR voor buitenland
 • Welk transportdocumenten wordt gebruikt voor spoorvervoer?
  CIM voor buitenland
 • Welke transportdocumenten worden gebruikt bij binnenvaart en zeevaart?
  Rheinvrachtbrief bij Rijnvaart
  Connossement bij binnen- en buitenland
 • Wat is een air way Bill?
  Transportdocument voor de luchtvaart
 • Welke 3 onderdelen staan er standaard op een transportdocument?
  - afzender
  - afleverAdres
  - duidelijke omschrijving van de zending, goederen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 5 persoonlijke documenten van een chauffeur?
- Rijbewijs
- Paspoort
- CCV-b diploma (chauffeursdiploma)
- Arbeidstijdenregistratie (tachograafschijf of bestuurderskaart)
- ADR-certificaat
Hoeveel uur bedraagt de wekelijkse rusttijd?
45 uur naar een maximum van 6 opeenvolgende dagen.
 Wanneer spreek je daadwerkelijk over rusttijd?
Als een chauffeur minimaal 1 uur achtereenvolgens vrij kan beschikken over zijn tijd.
Hoe wordt een Patronaal attest ook genoemd en waar is deze voor bestemd?
Verklaring van activiteiten. Hierop worden door de werkgever recente verlofdagen vermeld, zodat het 'gat' in de 28 kalenderdagen verklaard is bij een controle. Regelgeving hierin is onduidelijk, maar wordt in buitenland wel boetes voor gegeven. EVO adviseert deze altijd te gebruiken.
Tot hoeveel dagen geleden moet een chauffeur zijn rij- en rusttijdgegevens kunnen tonen bij een controle?
28 kalenderdagen
Over welke verklaring moet een ingehuurde chauffeur (uitzendkracht) beschikken? Door wie wordt deze afgegeven?
Een Verklaring ter Beschikkingstelling en wordt afgegeven door KIWA
Hoe kan een chauffeur bij een controle aantonen dat hij in dienst is bij het betreffende transportbedrijf en deze een geldige vergunning heeft?
Werkgeversverklaring (verklaring van dienstbetrekking)
In elke periode van 24 uur moet een chauffeur genieten van een dagelijkse rusttijden. Hier zijn 3 mogelijkheden voor. Benoem deze.
- 11 achtereenvolgende uren rust
- 9 achtereenvolgende uren rust dat max. 3x per week mag. De ingekorte rust moet toegevoegd worden aan de wekelijkse rusttijd.
- 8 achtereenvolgende uren rust. In dat geval moet er nog wel 4 uur rust zijn gedurende de dag in 1 of 2 rustperiodes.
Wat is een chauffeurshandboek en wat staat hier zoal in beschreven?
Regels en afspraken binnen een transportbedrijf. Hierin staat o.a. aantal vrije dagen, wat te doen bij ziekte, werktijden etc.
Wat kan een chauffeur doen als hij niet aanwezig mag zijn bij het lossen van de klant?
Een opmerking over maken of noteren op de vrachtbrief. Ook tijdens het lossen kan er schade ontstaan namelijk.