Summary PMLP

-
441 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - PMLP

 • 1 Periodekennis

 • Vanaf Laat-Neolithicum
  -Ploeg (eergetouw)
  -Trekkracht (wagen)
  -Bekeraardewerk
 • Wat is dit?
  Bekeraardewerk vanaf Laat-Neolithicum
 • Enkelgrafcultuur tijd
  Laat-Neolithicum 2850 - 2450v.Chr.
 • Enkelgrafcultuur vroeger
  Standvoetbekercultuur
 • Enkelgrafcultuur gebruik en productie van
  -Ploeg
  -Trekkracht (wagen)
  -wol- en melkproductie
  -Bekeraardewerk
 • Enkelgrafcultuur levensstijl
  Niet alleen landbouw; nog steeds wordt gevist en gejaagd
 • Enkelgrafcultuur bekend door
  Grafritueel
 • Secondary products revolution
  -Ploeg
  -Trekkracht (wagen)
  -Wol- en melkproductie
 • Enkelgrafcultuur grafritueel hoeveelheid mensen en verspreiding
  Specifiek grafritueel voor beperkt aantal mensen v
  Verspreidt zich binnen paar generaties over Europa
 • Enkelgrafcultuur soort graven
  Individuele graven, hurkligging
  Onder grafheuvels en in vlakgraven
 • Enkelgrafcultuur mannen- en vrouwengraven
  Mannen op rechterzijde: hamerbijlen, bekers, een bijltje en een mes
  Vrouwen op linkerzijde: een beker
 • Grafheuvels
  Enkelgrafcultuur: LNEO-A
  Grafheuvel of tumulus: Graf op of in het oppervlak is bedekt door een ronde of soms iets ovale heuvel van plaggen
  EGC-tumuli: vaak maar een paar decimeter hoog; wel gemarkeerd
 • Grafgiften van...
  Man Enkelgrafcultuur
    Beker
  Klein vuurstenenbijltje
  Hamerbijl
  Dolk van Grand-Pressignyvuursteen
 • Grafgift van...
  Vrouw Enkelgrafcultuur

  Een beker
 • Grafheuvels sporadisch en soms
  Sporadisch: crematies (vier in Nederland)
  Soms: meervoudige begraving (twee volwassenen of volwassene met kind)
 • Vrouwen jeugd Enkelgrafcultuur
  De vrouwen brachten hun jeugd elders door dan de mannen en de kinderen: patrilokaliteit en huwelijk buiten de eigen leefgroep
 • Enkelgrafcultuur conflict met
  Schönfeldercultuur
 • Beker van...
  Enkelgrafcultuur
  -Dunwandige standvoetbekers
  -Zandmagering
  -Touwindrukken
  -S-profiel
 • EGC vs AOO
  Beide: dunwandigepotten met S-profiel, maar AOO is geheelversierd
 • Aardewerk van...
  EGC Golfbandpot
  -Dikwandig
  -zandgemagering
  -Stafband
  -Vingertopindrukken
 • Aardewerk van...
  EGC Amforen
 • Aardewerk van...
  EGC Golfbandpot
 • Aardewerk van...
  EGC Dosen
 • Aardewerk van...
  EGC Schalen/kommen
 • EGC Fenomeen
  Gedeelde ideologie: beker
  Eerder een identiteit dan een individu
  Intensieve interactie tussen lokale leiders 
 • EGC Cultuur
  Lokale vormen, gebruiken en economie blijven aanwezig

  Hunebedden blijven in gebruik?
 • Bekers met alcohol
  Sluiten van verdragen, huwelijken, uitwisseling van goederen?
 • Status vrouwen
  Ook die krijgen beker mee!
  Delen ook in uitwisselingsnetwerken?
 • Wat is dit?
  Hamerbijl Trechterbekercultuur
 • Wat is dit?
  Hamerbijl Enkelgrafcultuur
 • Vuursteen EGC
  -Lokaal vervaardigd, maar ook aangevoerd vuursteen
  -Ad hoc techniek
  -Vuursteen is nog wel van belang
  -Objecten vooral ceremonieel?
 • Grand Pressigny vuursteen
  Prototype bling-bling cultuur?
 • Wat is dit?
  Tweebeukige huisplattegrond
  EGC
 • Wat is dit?
  Tweebeukig
  Zadeldak
  EGC
 • EGC Landbouw
  Eemmer
  Naakte gerst
  Lijnzaad (vlas)
  Tarwe
  Maanzaad
  Peulvruchten
  Bessen
  Wortels
  Knollen
 • EGC Veeteelt
  Rund
  Schaap/geit
  Varken
  Hond
 • EGC Jacht
  Vogels
  Hert
  Wild zwijn
  Oeros
  Wolf    
 • EGC Vissen
  Zoet en brakwatervis
  Zeehond
  Dolfijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tufsteen ontstaan
Verzamelnaam voor steen die bestaat uit een samenklontering van uitvloeingsgesteente en afzettingsgesteente
Composieten soort steen en textuur
Een verzameling van gesteenten die bestaan uit samengeklonterde afvalstukken van andere gesteenten
Barnsteen werktuig
Kralen
Barnsteen afkomstig uit
Oost-Zeegebied
Aangespoeld aan de kust van Nederland
Barnsteen ontstaan
Hars van naaldbomen dat vanaf het mesozoïcum is gefossiliseerd
Git werktuig
Kralen
Git soort gesteente
Hout dat gedurende de Jura onder hoge druk in modder is gefossiliseerd
Jadeiet afkomstig uit
Noord-Italië
Jadeiet werktuigen
Gebruikt voor bijlen in de late prehistorie
Jadeiet soort gesteente
Metamorfe – of Omzettingsgesteenten