Summary praktijk fysiotherapie

427 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - praktijk fysiotherapie

 • 1 Heup - articulatio coxae

 • Wat zijn de primaire functies van de heup?
  Ondersteunen romp, overbrengen krachten van de romp op de onderste extremiteit en omgekeerd. Plaatsen van de voet in de ruimte
 • Wat is de gemiddelde ROM van de heup bij een gezond persoon?
  Flexie 120 graden, extensie 15 graden, abductie 30-50 graden, adductie 30 graden, exorotatie 40-60 graden, endorotatie 30-40 graden
 • Wat is de CCP van de heup?
  Maximale extensie stand
 • Wat is de MCPP van de heup?
  Maximale extensie, adductie, endorotatie of maximale extensie, abductie en exorotatie
 • Wat is de MLPP van de heup?
  30 graden anteflexie, 30 graden abductie en geringe exorotatiestand van het gewricht
 • Wat is het capsulair patroon van de articulatio coxae?
  Endorotatie, flexie, abductie
 • Vanuit welke segmenten worden de stucturen van de heupregio geïnnerveerd?
  De oorsprong bevindt zich in de segmenten L1 t/, L3
 • Noem drie zenuwen die de articulatio coxae innerveren en bechrijf de ligging?
  1. Femoral nerve: De dijzenuw ontspring van het dorsale gedeelte van de ventrale zenuwtakken van de tweede, derde en vierde lendenzenuwen (L2-L4). Functie: strekken knie, gevoel in voor en binnenkant van de dijen, de scheen en de voetholte.
  2. Nervus obturatorius: ontspringt uit de plexus lumbaris, een netwerk van zenuwen in het onderste gedeelte van de rug
  3. Sciatic nerve/ ischiadic nerve: onderrug, door bil naar onderste extremiteit tot aan de voet achterzijde.
 • Noem drie arteriën in de heup.
  1. A. Femoralis, begint aorta abdominals, dan arteria iliaca communia , dan a. Iliaca externa, dan ateria femoralis
  2. Profunda femoris, diepe ader van dij
  3. Circumflexie arterie, belangrijk dat hij behouden blijft bij een breuk van de collum anders vindt er necrose plaats. A. Circumflexie femoris lateralis, a circumflexa femoris medialis.
 • Noem drie bursa's in de heup
  Iliopsoas bursa, ischial bursitis, bursa trochantor major
 • Noem 6 pathologiën die zich uiten aan de voorzijde van de heup
  1. Coxartose
  2. Tendinopathie van de m. Psoas
  3. Bursitis van de m. Iliopsoas
  4. Labrumlaesies
  5. Stressfractuur
  6. Osteoporose
 • Welke beweging is pijnlijk bij een tendopathie van de m. Psoas?
  Passief pijnlijke exorotatie, extensie, flexie en horizontale adductie. De endorotatie is vrij.
 • Welke bewegingen zijn pijnlijk bij een bursitis van de m. Iliopsoas?
  Pijnlijke exorotatie en extensie.
 • Noem 5 pathologiën in de heup die zich kunnen uiten aan de laterale zijde.
  1. Chronische lage rugpijn (> 12 weken), (reffered pain lumbale wervelkolom segment L4-L5-S1)
  2.  Bursitis trochanterica
  3. Tendinitis van de pees van de m. Gluteus
  4. Iliotibiaal bandsyndroom
  5. Meralgia paraesthetica, een neurogeen entrapment syndroom van de m. Cutaneus femoris lateralis.
 • Noem 5 pathologiën die dorsale heuppijn kunnen geven.
  1. Referred pain vanuit de lumbosacrale wervelkolom (segmentale stoornis L5-S1) of het SI gewricht
  2. Primaire hyperalgesie ten gevolge van schade aan de bil en proximale bovenbeenmusculatuur
  3. Bursitis ischiadica
  4. Bursitis glutealis
  5. Vasculaire occlusie van de a. Iliaca interna met claudicatie verschijnselen.
 • Wat is een predisponerende houding voor luxatie van het caput femoris naar dorsaal?
  De gecombineerde flexie, adductie, en exorotatiestand (zitten met de benen over elkaar).
 • Wat wordt verstaan onder het teken van Drehmann?
  Gedwongen abductie en exorotatie bij het uitvoeren van een passieve heupflexie in de richting van een sterk beperkte eindstand (komt voor bij coxartrose)
 • Wat zijn de meest belangrijke symptomen bij artose in de heup en knie?
  -Pijn bij het starten van bewegen en bij langdurig belasten. Neemt in de loop van de dag toe in latere fase ook pijn in rust en nachtpijn.
  -Startstijfheid die na enkele minuten is verdwenen
  -mogelijk osteofyt vorming bij palpatie. Druk is pijnlijk
  -crepitaties
  -bewegingsbeperking in het gewricht
  -soms ontsteking synovium en zwelling
  -er kan standsverandering ontstaan door toenemende destructie van de gewrichtsstructuren. Dit kan leiden tot instabiliteit
  -toename van de spiertonus van de lumbale extensoren en de adductoren van de heup ( bij heupartose)
 • Wat is een klinisch beeld voor heupartose?
  45 jaar of ouder
  pijnklachten langer dan drie maanden
  benig eindgevoel
 • Waarom mag je geen passief bewegingsonderzoek doen bij een gewrichtsvervangende operatie van de heup?
  In verband met restricties vanwege luxatiegevaar in de eerste 6 weken postoperatief.
 • Waarop kan een lage reflex wijzen?
  Een aandoening in het perifere zenuwstelsel.
  een te zwakke respons is te verwachten wanneer de signaaltransmissie ergens in de reflexboog gestoord is, dus bij een gestoorde geleiding in de zenuw, de plexus, de dorsale of ventrale wortel.
 • Waarop wijst een abnormaal levendige reflex?
  Een aandoening buiten de reflexboog, namelijk in het ruggenmerg of in de hersenen (het centrale zenuwstelsel)
 • Noem 8 meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor articulatio coxae.
  -TUG (timed up and go test)
  -10 MW ( 10 meter looptest)
  -6MinW ( 6 minuten looptest)
  -12MinW ( 12 minuten looptest)
  -PSK (patiënt specifieke klachtenlijst)
  -HHS ( harris hip score)
  -AFI ( Algofunctional index)
  -HOOS ( hip disability and osteoarthritis outcome score)
 • Welke vragenlijsten kun je gebruiken bij kinesiofobie en overige gele vlaggen?
  TAMPA schaal, RAND 36
 • Wat is gradid activity?
  Een oefenmethode binnen de fysiotherapie waarin het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte centraal staat.
 • Wat voor oefentherapie kun je patiënten met coxartrose adviseren en waarom?
  Het lopen oefenen met grote paslengte. Er vindt dan een zuivere collumspinrotatie van het caput in het acetabulum plaats (minimal energy principle). Deze kan vrijwel altijd met weinig weerstand en minimale pijn worden uitgevoerd. Abductie/ exorotatie
 • Wat is prehabilitatie en hoe voer je dit uit?
  Het voorbereiden op zowel de operatie als de revalidatie (better in, better out)
  Trofische omstandigheden en mobiliteit controleren. Informeren/ adviseren. Slaaphouding: kussen tussen de knie. Na operatie heup is flexie, adductie, endo en exorotatie verboden.
  Oefenen transfers. In de middag een uurtje rusten en daarna weer oefenen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke therapieën biedt je niet aan ter verbetering van het fysiek funcioneren bij patiënten met knie of heupartrose?
-massage
-tens
-passieve mobilisaties
-shockwave
-taping
Wat is de behandelduur bij artrose?
Indicatie 1: kortdurende oefen en beweeginstuctie. Instructies zelf oefenen, drie sessies, (8 - 12 weken)
indicatie 2: kortdurend begeleiden oefenen en bewegen. Volg fitt factoren
indicatie 3: langdurig oefenen en bewegen.  bij comorbiditeit of inadequate pijncoping (16 -24 weken) 
indicatie 4:  preoperatieve oefentherapie. Fitt factoren eventueel leren loophulpmiddelen
indicatie 4: postoperatief klinische fase, oefenen zelfstandig uitvoeren transfers, opstaan uit bed, toiletbezoek,  traplopen. Postklinische fase, 
functioneel, balans, ROM. Loophulpmiddel na 6 weken afbouwen.
Wat voor conservatieve therapie kun je bieden voor heup of knieartrose?
Oefentherapie wordt aanbevolen gebruikmatkend van FITT facotren. (Fequency INtensity Type en TIme) (hoe vaak, hoe intensief, wat voor soort oefeningen, en hoe lang duurt de work-out).
frequentie minimaal 2 keer per week (liefst dagelijks) (spierversterking/functioneel)
vijf dagen per week 30 min aeroob trainen  
intensiteit   60 tot 80 % van de 1RM, (BORG score 12-13 iets zwaar)
2-4 sets van 8-15 herhalingen 30-60 sec pauze

aërobe training: >60 % van de maximale hartfrequentie (BORG 14-17, erg zwaar)    
12-13 voor mensen die geen aerobe training gewend zijn.
Welke meetinstrumenten kun je gebruiken bij heup en knieartrose?
-HOOS, hip disability en osteoartritis outcome score, hoge score weerspiegelt minder klachten (vragen gaan over symptomen, pijn, sport/vrije tijd, ADL, kwaliteit van leven)
-KOOS, (knie injury and osteoartritis outcome score, score o tot 100, 0 de hoogste problemen, 100 geen problemen)(5 domeinen, pijn, symptomen, functioneren/ADL, vrije tijd en sport, kwaliteit van leven).
-Timed up & go test ,30 sec is valrisico
-6 minuten wandel test.
Waar moet je op letten bij het functieonderzoek na gewrichtsvervanging?
-eerste twee weken na knieprothese voorzichtig ivm wondherstel.
-in geval gewricht vervangende operatie van de heup geen passief onderzoek ivm luxatiegevaar eerste 6 weken postoperatief
Welke anamnese vragen kun je stellen over externe factoren?
-artrose in de familie?
-hoe reageert de omgeving op de klachten?
-woonsituatie
-medische diagnostiek plaatsgevonden?
-gebruik van hulpmiddelen?
-in het verleden trauma of operatie?
Welke anamnese vragen kun je stellen over persoonlijke factoren?
-is er sprake van een comorbiditeit?
-heeft de patiënt een actieve leeftstijl? Wordt er rust genomen bij pijn?
-cognitieve problemen/dementie?
-bestaan er gedachten dat bewegen schadelijk is?
-is er angst om te vallen of bewegen?
-welke maatregelen heeft de patiënt zelf genomen om klachten te beïnvloeden (bijvoorbeeld brace)
-
Wat zijn relavante anamnesevragen over functies en anatomische eigenschappen bij patiënten met heup of knieartrose?
-hulpvraag, PSK?
-verwachtingen ten aanzien therapie?
-verwachtingen ten aanzien beloop?
-lokalisatie en duur van de pijn NPRS
-is er sprake van ochtend stijfheid?
-zijn bewegingen van de heup en de knie beperkt? Welke?
-verminderde spierkracht benen? Welke activiteit?
-hoe zijn de klachten ontstaan?
-zwelling in de knie
-zwelling in de lies
-knie warm?
-is de beweeglijkheid van het gewricht veranderd?
rode vlaggen:
-hevige pijn en zwelling bij rust
-plotselinge pijn
-ginving way, instabiliteit gevoel?
-klachten in andere gewrichten?
-slotklachten knie?
-sensibele of mototische uitvalverschijnselen?
Hoe stel je de diagnose knie artrose?
-Ouder dan 45 jaar
-ochtendstijfheid kleiner dan 30 min
-crepiteren
-pijn bij palpatie van het bot
-benige zwelling
-geen warmte bij palpatie
Hoe stel je diagnose heupartrose?
Voor het stellen van een diagnose is het maken van een röntgenfoto niet geïndiceerd. 
pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken:
endorotatie van de heup <15 graden
flexie van de heup <115 graden
of
pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken:
leeftijd > 45 jaar 
ochtendstijdheid van de heup <60 min
pijn bij endorotatie van de heup
endorotatie van de heup >15 graden