Summary Praktijk sociologie

-
ISBN-10 9462363625 ISBN-13 9789462363625
333 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijk sociologie". The author(s) of the book is/are Harry G J Hendrix. The ISBN of the book is 9789462363625 or 9462363625. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijk sociologie

 • 1 wat is socologie

 • hoe verklaren psychologen het gedrag
  door uit het persoon zelf, aanleg persoonlijkheid en karakter
 • 1.1 waarom dit boek?

 • Wat wordt er bedoeld met 'Vraagverlegenheid'?
  Mensen durven geen hulp te vragen.
 • Waarop leggen zorgverleners de nadruk?
  Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontplooiing. 
 • Waartoe leidt de vanzelfsprekendheid?
  Blindheid voor mensen die anders denken en handelen. Mensen zien, horen en geloven vooral wat ze willen zien, horen en geloven.
 • 1.2 doelen van dit boek

 • benoem de 4 doelen van dit boek sociologie?
  1. inzicht in het sociaal functioneren van onze samenleving.
  2. sociale bewustwording ofwel inzicht in de maatschappelijke factoren die jouw gedrag beïnvloeden.
  3. inzicht in de maatschappelijke factoren die het gedrag van jouw cliënten beïnvloeden
  4. meer kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • Noem de vier doelen van het boek
  1. Inzicht in het sociaal functioneren van onze samenleving.
  2. Sociale bewustwording ofwel inzicht in de maatschappelijke factoren die jouw gedrag beïnvloeden.
  3. Inzicht in de maatschappelijke factoren die het gedrag van jouw cliënt beïnvloeden.
  4. Meer kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • Waarom is het eerste doel belangrijk?
  je moet de belangrijkste theorieën snappen en kunnen illustreren met voorbeelden uit jouw eigen omgeving
 • Waarom is het tweede doel belangrijk?
  Met het eerste doel kun je het tweede doel behalen. Veel opdrachten en voorbeelden nodigen je uit om te onderzoeken hoe de samenleving jou beïnvloed heeft, wat moet leiden tot een groter sociaal bewustzijn.
 • Waarom is het derde doel belangrijk?
  Het eerste doel is ook een hulpmiddel om dit doel te behalen. Je kunt praktijksituaties uit jouw toekomstige werksituatie sociologisch analyseren en voorzien van realistische oplossingen
 • Waarom is het vierde doel belangrijk?
  Zorgverleners worden in hun werk dagelijks geconfronteerd met actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarom is kennis en inzicht in deze vraagstukken van belang.
 • 1.3 werkwijze

 • benoem de vaardigheden bij sociologie.
  1. sociologisch kunnen analyseren van praktijksituaties en het zoeken naar en werken met oplossingsrichtingen.
 • Wat willen de schrijvers van de voorbeelden bereiken?
  Ze willen begrijpen waarom de mensen denken zoals ze denken en zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ze staan open voor het tegendeel van wat ze dachten. 
 • 1.4 integratie

 • wat doen sociologen?
  het gedrag van mensen in zijn sociale omgeving bestuderen.
 • Wat bestuderen sociologen?
  Het gedrag van de mens in zijn sociale omgeving.
 • wat doen psychologen?
  die houden zich meer bezig met geest van de mens.
 • Waar houden psychologen zich mee bezig?
  Met de geest van de mens
 • waar ligt dan de nadruk van psychologen en sociologen dan op?
  • psychologen meer op individu en zijn innerlijke leven
  • sociologen samenleving centraal staat.
 • Waar richten economen zich op?
  Op de geldhuishouding in de samenleving.
 • waar richten economen zich op?
  op de geldhuishouding in de samenleving, (bijf hoe het zit met de geldhuishouding in de zorg)
 • Wanneer heeft het vak sociologie pas echt zin?
  Als de inhoud ervan een adequate plek krijgt in lessen en trainingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.