Summary Praktijk sociologie

-
ISBN-10 9462363625 ISBN-13 9789462363625
551 Flashcards & Notes
28 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijk sociologie". The author(s) of the book is/are Harry G J Hendrix. The ISBN of the book is 9789462363625 or 9462363625. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijk sociologie

 • 1 wat is socologie

 • hoe verklaren psychologen het gedrag
  door uit het persoon zelf, aanleg persoonlijkheid en karakter
 • 1.2 doelen van dit boek

 • benoem de 4 doelen van dit boek sociologie?
  1. inzicht in het sociaal functioneren van onze samenleving.
  2. sociale bewustwording ofwel inzicht in de maatschappelijke factoren die jouw gedrag beïnvloeden.
  3. inzicht in de maatschappelijke factoren die het gedrag van jouw cliënten beïnvloeden
  4. meer kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken.
 • 1.3 werkwijze

 • benoem de vaardigheden bij sociologie.
  1. sociologisch kunnen analyseren van praktijksituaties en het zoeken naar en werken met oplossingsrichtingen.
 • 1.4 integratie

 • wat doen sociologen?
  het gedrag van mensen in zijn sociale omgeving bestuderen.
 • wat doen psychologen?
  die houden zich meer bezig met geest van de mens.
 • waar ligt dan de nadruk van psychologen en sociologen dan op?
  • psychologen meer op individu en zijn innerlijke leven
  • sociologen samenleving centraal staat.
 • waar richten economen zich op?
  op de geldhuishouding in de samenleving, (bijf hoe het zit met de geldhuishouding in de zorg)
 • 2.1 wat is sociologie?

 • wat is sociologie?
  • de leer van de menselijke samenleving
 • wat doen sociologen?
  • onderzoeken waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.
  • ze vragen zich af welke maatschappelijke factoren het denken en gedrag beïnvloeden.
  • daarbij gaat het om machtsverschil, sociale ongelijkheid, sociale controle, cultuurverschillen, enz.
  • onderzoeken manier van zorg verlenen.
 • wat betekent als de zorgverlening geïnstitutionaliseerd is?
  de samenleving een geheel van met elkaar samenhangende regels heeft opgesteld om zorgverlening goed te laten verlopen. daarin zijn rechten, plichten, kwaliteitseisen, opleidingseisen voor verschillende disciplines vastgelegd.
 • 2.2 kritische wetenschap.

 • waar bestaat een referentiekader uit?
  uit iemands kennis en verklaringen van oordelen over sociale werkelijkheid.
 • 2.3 sociaal bewustzijn

 • wat houd sociale bewustzijn in?
  het houdt in dat je zicht hebt op de snijpunten tussen je persoonlijk levenslot, geschiedenis en sociale omstandigheden.
 • 2.4 waardevrije wetenschap

 • wat betekent waardevrije wetenschap?
  dat de theorie voortvloeit uit een systematische waarneming van feiten.
  (morele overwegingen mogen hierbij geen rol spelen)
 • 3.1 de mens als sociaal wezen.

 • sociaal wezenie
  iemand die bekommerd om het lot van de medemens
 • asociaal
  onmaatschappelijk of egoistisch
  interactie met anderen
 • homo sociologicus
  micro niveau van de samenleving.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de 8 gangmakers
1. Politiek 
2. Sociale problemen
3. Wetenschappelijk onderzoek
4.Rampen, oorlogen en depressies
5. Technologische vernieuwingen 
6. Pressie groepen en Actie groepen
7. Vak bonden
8. Sociale bewegingen
Geef uitleg over de Gangmakers1. Politiek 2. Sociale problemen3. Wetenschappelijk onderzoek4.Rampen, oorlogen en depressies5. Technologische vernieuwingen 6. Pressie groepen en Actie groepen7. Vak bonden8. Sociale bewegingen
 1. De sociale veranderingen worden in gang gezet door politieke partijen of regeringen als gevolg van geconstateerde of te verwachte sociale problemen.  Dat is vaak een langdurige proces. 

2. Zijn vaak het standpunt voor veranderingen.
 • Milieuproblemen wereldwijd leiden tot tal maatregelen om het op te lossen
 • De onbetaalbaarheid van verzorgingsstaat leidt in NL tot pleidooien voor meer zelfredzaamheid en participatie samenleving.

3. Veranderingen zijn vaak een gevolg van wetenschappelijk onderzoek, og begeleidt wetenschap onderzoek sociale veranderingen.

4. Doel om de schade te herstellen en herhaling te voorkomen.

5.Uitvindingen hebben een grote impact gehad op het leven van alledag in Nl.

6.Onze samenleving zijn talrijke pressiegroepen actief om speciale veranderingen te bepleiten en in gang te zetten.

7.vakbonden zijn actief om de positie van werknemers in bedrijven te beschermen en te verbeteren. Zij proberen de politieke besluitvorming te beïnvloeden, tegen te gaan of te versnellen.

8. Kunnen een belangrijke rol spelen bij het initiëren van veranderingen.
Wat zijn de technologische ontwikkelingen?
 • e- health, gaat het om digitale middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid, zoals zelfhulpmodules, videobellen of oefen plannen. 

Volgens onderzoekers werk e-health in geval van angstklachten, depressie en alcoholverslaving even goed als live behandeling. 

 • Domotica 
 • Robotica
Wat is Individualisering?
Zo zagen we al eerder, is een proces van toenemende verzelfstandiging van afzonderlijke mensen in de samenleving.
Wat is democratisering?
is een beweging waarbij hiërarchisch machtsverhoudingen worden vervangen door meer gelijkwaardige verhoudingen.
Wat is  de betekenis van ;Wet van de stimulerende achterstand?
- Bedrijven ontdekken dat ze achterlopen en gaan daarom rigoureus vernieuwen.
Wat is De wet van de remmende voorsprong?
- In het bedrijfsleven zien we dat sommige bedrijven zeer modern ingericht zijn en dat met geavanceerde technieken gewerkt wordt, Terwijl het in soortgelijke bedrijven veel ouderwets aan toe gaat.
Wat is de betekenis van sociale beweging?
is een bundelinge van individuen, groeperingen en organisaties die op grond van gemeenschappelijke opvattingen proberen door middel van gezamenlijke actie de maatschappelijke ontwikkeling in een door hen gewenste richting te sturen
Verschijningsvorm 4. De cultuur (sociaal cultureel planbureau)
Religieuze waarden en normen hebben aan belang ingeboet.met de waarheid neemt deze maatschappij het minder nauw gezien de invloed van nepnieuws.
Verschijningsvorm 3. De sociale structuren in de samenleving (sociaal cultureel planbureau)
 • De democratisering heeft de gezagsverhoudingen in het gezin, op school en op het werk diepgaand gewijzigd. 
 • Veel bedrijven en organisaties zijn platter georganiseerd. 
 • De vrouwenemancipatie heeft tot meer gelijkheid geleid.