Summary Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten

-
ISBN-10 9013065260 ISBN-13 9789013065268
337 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten". The author(s) of the book is/are Marcel van Assen, Walther Ploos van Amstel Math de Vaan. The ISBN of the book is 9789013065268 or 9013065260. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijkboek supply chain management : aanpak, concepten en modellen voor operational excellence in de keten

 • 1.1 Uitdagingen en dilemma's

 • Noem uitdagingen bij realisatie van supply chain:

  1. Klant veeleisender, sneller en beter geïnformeerd

  2. Door economische globalisatie let klant meer op prijs

  3. Groter assortiment en kortere levenscyclus product en dienst

  4. Klant wil duurzaam

  5. Overname activiteiten en hechte, dynamische allianties

  6. Verschuiving van macht in de keten en van competitieve focus (indivuele bedrijven naar clusters en ketens)

  7. Strengere regelgeving

 • Wat betekent market push ?
  het leveren van product/dienst waarvan je denkt dat de markt het wil hebben
 • Wat betekent market pull ?
  het leveren van product/dienst waar de markt zelf om vraagt
 • Wat heeft er voor gezorgd dat steeds meer bedrijven onderling concurreren op kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie ?
  Globalisatie
 • Wat betekent een steeds kortere levenscyclus van product of dienst voor introductie van een product en de verdienste?
  Introductie moet sneller en intensiever. In kortere tijd geld verdienen met een nieuw product om ontwikkelings en introductiekosten er uit te halen
 • Welke synergie voordelen worden beoogd bij fusies en overnames ?
  o.a. logistiek, schaalvoordelen, supply chain integratieprojecten
 • De optimale mate van integratie is regioafhankelijk of bedrijfsafhankelijk. Juist of onjuist ?
  Juist
 • Waarom verschuift binnen diverse supply chains de macht richting de klant ?
  Merk en naam producent wordt steeds meer inwisselbaar. Merkloyaliteit verdwijnt.
 • Wat wordt bedoeld met een cluster ?
  Een geografische concentratie van gespecialiseerde bedrijven, die met elkaar concurreren en samenwerken om synergie-effecten te behalen.
 • Op welke 3 positieve manieren draagt een cluster bij aan de concurrentie positie van bedrijven in de cluster ?

  1. verhogen productiviteit

  2. versterken innovatief vermogen

  3. stimuleren oprichting nieuwe bedrijven

 • Wanneer noemen we een keten excellent ?
  als het kan omgaan met steeds wisselende management dilemma's en keten uitdagingen
 • 1.2.1 Definitie en activiteiten

 • Benoem de hoofdactiviteiten van SCM (6 stuks).
  Inkoop en toelevermanagement
  Planning en besturing
  Inkomende goederen logistiek
  Realisatie processen: productie, assemblage, service
  Uitgaande goederen logistiek en distributie
  Customerservice
 • Wat is het verschil tussen SCM en logistiek management ?
  Bereik waarop de beslissingen betrekking hebben.
  Logistiek management is onderdeel SCM
  SCM gaat ook over inkoop, productie, coördinatie, samenwerking en integratie met ketenpartners.
 • 1.2.2 Belangrijke bouwstenen: integratie en coördinatie

 • Wat bevordert de stabiele structuur van de supply chain ?
  diverse vormen van binding: sociaal, technologisch, IT, persoonlijk en juridisch
 • Op welke niveaus speelt supply chain zich af ?
  Klanten integratie
  Interne integratie
  Toeleveranciers integratie
  Technologische en besturingsintegratie
  Op prestatiemeting gebaseerde integratie
  Relatie-integratie
 • Waarom moeten prestaties in de keten gevolgd worden op basis van dezelfde prestatie indicatoren ?
  Dit maakt adequaat ingrijpen mogelijk bij de ketenpartners bij afwijkingen
 • Welke aspecten zijn van belang bij de coördinatie van service- en goederenstromen, informatiestromen en financiële stromen ?

  1. gebruik van informatietechnologie

  2. proces oriëntatie

  3. planning en besturing

 • Wat kan voorspeld worden omdat er datawarehousing is ?
  forsecasting, toekomstige vraag
 • Wat is de huidige opvolger van datawarehouses ?
  process warehousing en process mining
 • Wat omvat proces oriëntatie ?
  analyse, optimalisatie en exploitatie (beheersing)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is gebruik van het kranenmodel aan te bevelen ?
Vaak ligt nadruk op operationeel en tactisch plannen.
Terwijl door op strategisch niveau plannen afspraken gemaakt kunnen worden die het tactisch niveau ontlasten
Ligt bij het Kranenmodel de nadruk op alle planningsniveaus of op besturingsbeslissingen ?
Ligt op beide: plannings niveaus en besturingsbeslissingen
Wat is het doel van Collaborative planning, forecasting & replenishment (CPFR) model ?
Transparantie in de keten wordt vergroot door samenwerking en uitwisseling van logistieke gegevens. Beter logistiek afstemmen wordt mogelijk.
Waarom is de formule van Camp (economische ordergrootte model) niet aan te bevelen voor bepalen van de ordergrootte ?
Er zitten aannames in die niet overeenkomen met de werkelijkheid
Op welke vier dimensies van projectmanagement geeft het Berenschot projectmanagement model zicht ?
Levenscyclus project
Projecthierarchie
Basisdocument (project definitie, beheersing en inrichting)
Beheerscyclus
Wanneer wordt het Berenschot projectmanagementmodel toegepast ?
Als er een bepaald resultaat behaald moet worden naast of buiten de reguliere werkzaamheden
Wat is de basis van de proces audit van Hammer ?
PEMM: Process & Enterprise Maturity Model
basis is dat organisaties goed moeten zijn in procesvoorwaarden en organisatiebekwaamheden
Wat is de proces audit van Hammer  (PEMM) ?
mate van volwassenheid (maturity) en professionaliteit van processen wordt beoordeeld
Wat is het doel van een one-tour warehouse assesment ?
met 1 bedrijfsbezoek de professionaliteit van een distributiecentrum of magazijn te evalueren
RPA werkt met een scorekaart met elf dimensies. Kun je enkele noemen die gescoort worden voor bepalen zwakke en sterke punten ?
Klanttevredenheid
Veiligheid, orde en netheid
Visueel managementsysteem
Planning
Gebruik van ruimte, beweging van materialen en flow
Voorraadniveaus
Teamwerk en motivatie
Conditie en onderhoud van machines en gereedschappen
Management van complexiteit en variabiliteit
Supply chain integratie
Focus op kwaliteit