Summary Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie ( cd-rom)

-
ISBN-10 9024417368 ISBN-13 9789024417360
327 Flashcards & Notes
54 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie ( cd-rom)". The author(s) of the book is/are Marjan de Bil Petra de Bil. The ISBN of the book is 9789024417360 or 9024417368. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie ( cd-rom)

 • 1 Wat is ontwikkelingspsychologie

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?

  Ontwikkelingspsychologie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mens. Aandacht vooral op kinderen omdat de ontwikkeling en groei bij hen het meest in het oog springt.

 • Ontwikkeling vindt plaats door biologische factoren zoals groei en rijping, maar ook door psychologische factoren in de persoon zoals aanleg en persoonlijkheid. Daarnaast vindt de ontwikkeling plaats in interactie met de omgeving, bv door de interactie met anderen.

 • Ontwikkelingspsychologie van volwassenen?

  Levenslooppsychologie

 • Verwerven van een veilige basis.
  De eerste ontwikkelingstaken van een pasgeboren baby zijn wennen aan de wereld om hem heen en het verwerven van een basisvertrouwen.(Ouders en verzorgers ook een belangrijke rol) Verwerven van een basis vindt plaats in de eerste 12 maanden.

 • Verkennen van de wereld.
  Tweede ontwikkelingsdoel is verkennen van de wereld. Ontwikkelingsperiode van deze taak is dag 1 tot en met de kleutertijd.

 • Ontwikkelen van autonomie en identiteit.
  Wanneer het kind zich veilig voelt, onderneemt het dingen zelfstandig. Kind verwerft autonomie en wordt onafhankelijker van zn ouders. Ontdekt eigen ik en grenst zich af van de ander (peuterpuberteit). Vindt plaats tussen 1en 3 jaar.

 • Leren communiceren.
  Door middel van taal, gebaren en andere niet-talige manieren. Ontwikkeling van het leren communiceren gebeurd in de baby, peuter en kleutertijd.

 • Begrijpen van de wereld. (cognitieve ontwikkeling)
  Baby en peuters leren beter ordening en structuur te zien, en ze gaan verbanden leggen. Op gegeven moment kan een kind relaties ontdekken tussen oorzaken en gevolgen en begrijpen en redeneren.

 • Omgaan met anderen.
  Eerst vertrouwde kring (familie) Later actiever met leeftijdsgenootjes ( vanaf 3 jaar)

 • Opgroeien in een (warm) gezin = belangrijkste basis om als kind te kunnen groeien en bloeien.  

 • Leren op school.
  Vanaf 4e jaar naar school. Leren aanpassen aan regels en structuren. Leeromgeving en sociale omgeving.

 • Van kind naar puber.
  Rond 12 jaar overstap naar wereld van pubers en adolescenten. Minder afhankelijk worden van ouders.

 • Eigen persoonlijkheid.
  Grote en belangrijke taak; ontdekken en ontwikkelen van eigen persoonlijkheid. Begin is gemaakt in kindertijd, maar in puberteit gaat identiteitsvorming verder.

 • Gezondheid en uiterlijk.
  Bij jonge kinderen zijn vooral de ouders verantwoordelijk voor de gezondheid, in puberteit worden kinderen daar steeds meer zelf verantwoordelijk voor.

 • Invullen van vrije tijd met activiteiten die hij leuk en zinvol vindt.

 • Sociale contacten en vriendschappen.
  Hoe gaat een jongere om met groepsdruk en hoe gaat hij relaties aan?

 • Een seksuele identiteit.
  Een jongere staat voor de uitdaging om te ontdekken wat zijn mogelijkheden en wensen zijn op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

 • Kiezen voor opleiding en werk.
  Nadenken wat het beste bij zijn capaciteiten, interesse en persoonlijkheid past.

 • Een plek in de maatschappij.
  Het uiteindelijke ontwikkelingsdoel van de periode van 0 - 18 jaar is dat een jongere zich heeft ontwikkeld tot een persoon die zichzelf kan redden in de maatschappij.

 • Praktijk: Het is de kunst om enerzijds alle kennis paraat te hebben en alert te zijn op risicofactoren en signalen, en anderzijds ruimte te laten voor de eigenheid van het kind.

 • 2.1 inleiding

 • Wat is het eerste wat van belang is voor een pasgeboren baby?

  Het eerste wat van belang is voor een pasgeboren baby is het verwerven van een veilige basis. Door hechting aan zijn primaire verzorgers. Hoe deze hechting verloopt is van grote invloed op de ontwikkeling in het verdere leven van de baby.

 • Ontwikkelingstheorie Erik Erikson: Eerste fase in ontwikkeling; ontwikkelingstaak basisvertrouwen vs basiswantrouwen

 • 2.2.1 Eerste ervaringen

 • Herkennen van de moeder en zoekt voeding bij zijn moeder.

  Al snel gericht op mensen.

  Het lijkt erop dat baby's al een ingebouwde neiging hebben zich op sociale prikkels te richten. Die aanleg die baby's al vanaf hun geboorte hebben, noemen we een predispositie.

 • Wat betekend predispositie?

  Het lijkt erop dat baby's al een ingebouwde neiging hebben zich op sociale prikkels te richten. Die aanleg die baby's al vanaf hun geboorte hebben, noemen we een predispositie.

 • Er is een gevoelige perioden voor het opbouwen van contacten met mensen. In deze periode is het kind extra gevoelig voor bepaalde ervaringen.
  Bij hechting is deze gevoelige periode in het eerste levensjaar.

 • Wat is sensitief reageren?

  Een opvoeder is gevoelig voor de signalen die een baby afgeeft, en hier adequaat op reageert.

 • Vrijwel direct vanaf de geboorte is er een wisselwerking tussen ouders en baby (interactie baby-ouder)

  Intern schema van ouders: Ideeën en opvattingen over de relatie met hun kind. In werkelijkheid voldoet het niet altijd aan hun verwachtingen, dus ze zullen het schema soms moeten aanpassen. Hoe flexibel ze dit doen, bepaalt ook voor een deel hoe de opbouw van de hechtingsrelatie zal verlopen. Stabiliteit en veerkracht speelt n rol.

 • Individuele verschillen door speciale omstandigheden of kenmerken zorgen voor de verschillen in kwaliteit in de eerste levensjaren. Daarnaast zijn er verschillen temperament.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar geeft een goede hechtingsrelatie een goede basis voor?
1. Het bouwen van relaties met anderen
2. Het zelfvertrouwen
3. Het gevoel van eigenwaarde
Wat zijn de eerste ontwikkelingsdoelen van een baby?
1. Wennen aan de wereld om hem heen. 
2. Het verwerven van basisvertrouwen.
Basisprincipes van de ontwikkeling;
1. Vaste volgorde; denk bijv aan dat een baby eerst kruipt dan loopt, niet andersom. 

2. Cumulatief; 'voortbouwend op het voorgaande' 

3. Grotere complexiteit; kinderen kunnen telkens meer. Kunnen zich telkens beter uitdrukken.
Wat is overdiagnotisering?
Wanneer je je intensief met iets bezig houdt (bijv. Ontwikkelingsstoornissen), kun je soms meer signalen menen te zien dan er zijn.
Wat is afwijkende ontwikkeling?
Ontwikkeling wat opvallend anders verloopt of belemmering oplevert.
Wat is normale variatie?
Anders verlopende ontwikkelingen die geen probleem vormen.
wat is levenslooppsychologie?
Ontwikkelingspsychologie van volwassenen
Waardoor wordt een veilige hechting bevorderd?
Sensitiviteit en responsiviteit
Welke hechtingsrelaties zijn er?
 • Veilige hechtingsrelaties
 • Onveilige hechtingsrelaties. 
-onveilige vermijdend gehecht
-onveilig ambivalent
-gedesorganiseerd gehecht
Door welke methode kun je de kwaliteit van gehechtheid observeren? Leg uit
Door 'strange situation'. De kwaliteit van de hechtingsrelatie wordt vooral zichtbaar onder stress. In 'strange situation' is sprake van drie stressfactoren: onbekende situatie, onbekende persoon en een kortdurende scheiding van de ouder. De kwaliteit van de gehechtheid is te observeren door de reacties van het kind en de snelheid waarmee het te troosten is.