Summary Praktisch Bedrijfsrecht

-
ISBN-10 9001814166 ISBN-13 9789001814168
317 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Bedrijfsrecht". The author(s) of the book is/are J W J Fiers. The ISBN of the book is 9789001814168 or 9001814166. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Bedrijfsrecht

 • 1 Rechtsvormen

 • wat is ondernemersrecht?
  rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen
 • 1.1 Ondernemigsrecht

 • Het ondernemingsrecht beschrijft alle rechten en plichten rondom een ondernemen. Als je een bedrijf begint, is het raadzaam om goed na te denken welke rechtsvorm je kiest. De eerste keus die je moet maken is of je een natuurlijk- of een rechtspersoon wilt zijn. Een rechtspersoon is een onderneming met rechten en plichten op zich, een natuurlijk persoon is gekoppeld met de ondernemer achter de onderneming. Onderneming en ondernemer zijn dus gelijk.

 • Wat is ondernemingsrecht?

  Is het rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen.

 • Wat is het ondernemingsrecht?
  Het rechtsgebied dat regels geeft omtrent de verschillende rechtsvormen.
 • Het ondernemingsrecht geeft regels omtrent verschillende rechtsvormen.
 • Wat is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid?

  rechtspersoon, dat betekent dat net als een natuurlijk persoon, verplichtingen kan aangaan. Rechtspersoon zelf kan overeenkomsten sluiten, mensen in dienst nemen, een pand huren enz.  

 • Wat is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid?
  een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, kortweg rechtspersoon, is een zelfstandig juridisch orgaan. Een rechtspersoon kan, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen aangaan. Rechtspersoon zelf kan overeenkomsten sluiten, mensen in dienst nemen, een pand huren enz.  
 • Wat is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?

  Als ze een handeling hebben met een klant, dan zijn de verplichtingen niet door het bedrijf aangegaan, maar door de ondernemer(s) zelf. Een contract wordt dan in zo een geval gesloten met de mensen achter de onderneming. Als de onderneming zijn verplichtingen niet na komt zijn zelf de prive bezittingen van de ondernemer aan te spreken.

 • Wie is er aansprakelijk als een bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zijn verplichtingen niet nakomt?
  De mensen achter de onderneming. In dit geval heeft een schuldeiser de mogelijkheid om aanspraak te maken op de privébezittingen van de ondernemer.
 • Wat is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  Als ze een handeling hebben met een klant, dan zijn de verplichtingen niet door het bedrijf aangegaan, maar door de ondernemer(s) zelf. Een contract wordt dan in zo een geval gesloten met de mensen achter de onderneming.
 • 1.2 Eenmanszaak

 • Wat is een eenmanszaak?

  er is maar een eigenaar, dat wil zeggen een verantwoordelijke persoon. Heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de ondernemer zelf alle overeenkomsten sluit, alle schulden aangaat en alle risico's loopt. De aansprakelijkheid voor fouten in de bedrijfsvoering ligt niet bij de onderneming maar bij de ondernemer. Er is geen scheiding tussen het privevermogen van de ondernemer en het ondernemingsvermogen. 

 • Wat zijn de kenmerken van een eenmanszaak?

  Slechts een eigenaar( kan niet door meerdere personen worden opgericht)

  Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid

  Ondernemer sluit zelf alle overeenkomsten en gaat schulden en risico's aan.

  Aansprakelijkheid voor fouten ligt niet bij de onderneming maar bij de ondernemer.

  Geen scheiding privé vermogen en het ondernemingsvermogen.

  Voor wet weinig over eenmanszaak te vinden aangezien veel met privé overeenkomt. 

 • Noem de kenmerken van een eenmanszaak:
  - één eigenaar (één verantwoordelijk persoon)
  - geen rechtspersoonlijkheid (de aansprakelijkheid voor fouten in de bedrijfsvoering ligt hierdoor niet bij de onderneming maar bij de ondernemer.)
  - de eigenaar van een eenmanszaak is met heel zijn vermogen aansprakelijk omdat er geen scheiding is tussen privevermogen en ondernemingsvermogen.
  - Een eenmanszaak kan werknemers in dienst hebben.
 • Waarom zijn eenmanszaken vaak beperkt van omvang?
  In een eenmanszaak draagt de ondernemer alle risico's zelf, meer personeel betekent meer risico en dat wil de ondernemer in veel gevallen niet.
 • 1.3 Personenvennootscahppen

 • Wat is een beheersdaad?

  Alle handelingen die als normaal worden geacht in de betreffende maatschap.

 • Wat is een maatschap?
  art 7A:1655 BW
 • Wat is een maatschap?

  Een overeenkomst tussen twee of meer personen om te gaan samenwerken. Vaak in een specifieke beroepsuiting.

 • Wat zijn de drie vormen van personenvennootschappen?

  De maatschap, de vennootschap onder firma(vof) en de commanditaire vennootschap(cv)

 • Wat zijn de kenmerken van een VOF?

  1. Bij een VOF gaat het om een bedrijf, niet om een beroep.

  2. De VOF heeft afgescheiden vermogen.

  3. De vennoten zijn , in beginsel, allemaal in het geheel aansprakelijk voor handelingen van een van de vennoten.

  Gaat dus om een bedrijf!

 • Wat zijn de kenmerken van een VOF? en waar verschilt het met een maatschap?

  1. Bij een VOF gaat het om een bedrijf, niet om een beroep.

  2. De VOF heeft afgescheiden vermogen.

  3. De vennoten zijn , in beginsel, allemaal in het geheel aansprakelijk voor handelingen van een van de vennoten.

 • Hoe wordt een Commanditaire Vennoot(CV) ook wel genoemd?
  Een stille vennoot. Bijvoorbeeld iemand die investeert in het bedrijf maar geen behoefte heeft om hoofdelijk en privé aansprakelijk te worden gehouden.
 • De CV mag niet in naam van of voor rekening van de cv naar buiten treden. Doet hij dat wel dan kan hij net als de rest hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.