Summary Praktisch Europees recht

-
ISBN-10 9001802397 ISBN-13 9789001802394
272 Flashcards & Notes
35 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Europees recht". The author(s) of the book is/are M Wormsbecher. The ISBN of the book is 9789001802394 or 9001802397. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Europees recht

 • 1 Europese Unie

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Internationaal recht

 • Welke internationaalrechtelijke aspecten zijn betrokken bij de EU?

  Na 2e Wereldoorlog à EGKS (Kolen & Staal/ Duitsland en Frankrijk) à Verdrag Maastricht (geen belemmering vrij verkeer van diensten, kapitaal en personen) à EU

 • Internationaalrechtelijke aspecten betrokken zijn bij de Europese Unie;

  Na 2e Wereldoorlog à EGKS (Kolen & Staal/ Duitsland en Frankrijk) à Verdrag Maastricht (geen belemmering vrij verkeer van diensten, kapitaal en personen) à EU

 • Welke twee organisaties zijn er?

  1. Gouvernementele organisatie- Een samenwerkingsverband tussen staten
  2. NGO (Non- Gouvernementele organisatie- Onafhankelijk van staten en heeft ideële doelstelling (Rode Kruis)
  1. Gouvernementele organisatie
   De oprichting gebeurt per verdrag en daarin vermelden de lidstaten de doelstellingen en de middelen die de organisatie heeft.
  2. NGO
   Niet dezelfde status als een gouvernementele organisatie, maar wel uitgenodigd om deel te nemen aan internationale vergaderingen. De Ngo's hebben dan geen stemrecht, maar wel een adviserend rol.
 • Staten kunnen bij het oprichten van een organisatie kiezen of en hoeveel soevereiniteit ze afstaan aan deze organisatie. Wat zijn de definities van intergouvernementele en supranationale organisatie?

  Intergouvernementeel zijn staten die geen soevereiniteit afstaan (VN.

   

  Supranationaal zijn staten die wel soevereiniteit afstaan (EU).

 • Intergouvermentele organisatie heeft samenwerking tussen lidstaten

   

  Supranationale organisatie staat boven de lidstaten

   

 • Wat betekent staatssoevereiniteit?

  De overheid heeft de ultieme beslissingsbevoegdheid op het grondgebied van de staat. 

 • De overheid is de enige die de wet- en regelgeving kan opstellen.

 • Op welke twee manieren kan staatssoevereiniteit worden beperkt?

  1. Soevereiniteit overdragen
  2. Soevereiniteit onvrijwillig beperken
  1. Beslissingsbevoegdheden overdragen aan internationale organisatie. De staat kan dan niet meer zelf alle regels stellen, maar accepteert dat een organisatie hoger is dan de staat zelf.
  2. Als er een andere staat de macht overneemt. Als een staat wordt binnengevallen door een ander land en die neemt de macht over, dan is de beslissingsbevoegdheid van de aangevallen staat beperkt. De overheersende staat neemt alle beslissingen.
 • 1.1.1 Staatssoevereiniteit

 • Op welke manieren kan staatssoevereiniteit beperkt worden?
  Soevereiniteit overdragen en soevereiniteit onvrijwillig beperkt
 • Wat houdt staatssoevereiniteit in?
  De overheid heeft de ultieme beslissingsbevoegdheid op het grondgebied van staat. 
 • 1.1.2 Internationale organisaties

 • Welke soorten internationale organisaties zijn er?
  Gouvernementele organisaties en non gouvernementele organisaties
 • Een gouvernementele organisatie is een samenwerkingsverband tussen staten. De oprichting gebeurt per verdrag en daarin vermelden de lidstaten de doelstellingen en de middelen die de organisatie heeft. (EGKS)
 • Een intergouvernementele organisatie is een samenwerkingsverband tussen staten waarin lidstaten geen soevereiniteit afstaan.
 • Als lidstaten wel beslissingsbevoegdheden afstaan is er sprake van een supranationale organisatie.
 • Een suprationale organisatie staat boven de lidstaten terwijl een intergouvernementele organisatie een samenwerking is tussen lidstaten.
 • Een non gouvernementele organisate (ngo) is onafhankelijk van staten en heeft vaak een ideële doelstelling. Een ngo hoeft niet internationaal te zijn. Ngo's publiceren jaarlijks rapporten over de stand van zaken van hun aandachtsgebied. (Rode kruis, natuurmonumenten en Amnesty International)
 • Geef aan wat het verschil is tussen een supranationale en een intergouvernementele organisatie met betrekking tot de besluitvorming.
  Bij een supranationale organisatie kan een besluit genomen op basis van een (gekwalificeerde) meerderheid van stemmen. Bij een intergouvernementele organisatie kan er alleen een besluit genomen worden als alle lidstaten het ermee eens zijn.
 • Leg uit wat de doelstelling genoemd in artikel 3 lid 1 VEU betekent voor de EU.

  Het gevolg van de verregaande samenwerking is dat de economieën van de Europese lidstaten nauw met elkaar verweven zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat het welvaartsniveau is gestegen in de afgelopen decennia.
 • Leg uit wat de EU doet om de doelstelling genoemd in artikel 3 lid 2 VEU te bereiken.

  De EU zorgt voor beleid dat het mogelijk maakt om overal te werken en te verblijven (vrijheid), maar ook voor regels die de grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden (veiligheid).

 • Geef een omschrijving van het begrip interne markt dat wordt genoemd in artikel 3 lid 3 VEU.


  Eén Europese markt waarin alle bedrijven en personen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Deze markt is een ruimte zonder economische grenzen en belemmeringen waar het economisch verkeer zich zo vrij mogelijk kan bewegen.

 • Wat is een nadeel  van de doelstelling genoemd in artikel 3 VWEU?
  De economische afhankelijkheid

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat doet de Raad van de Europese Unie?
8
Wat is de samenstelling van de Raad van de Europese Unie?
8
Wat zijn de taken van de Raad van de Europese Unie?
8
Wat doet het Europees Parlement?
8
Page 1 of 40