Summary Praktisch goederenrecht

-
ISBN-10 9001765513 ISBN-13 9789001765514
219 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch goederenrecht". The author(s) of the book is/are Charlotte Phillips. The ISBN of the book is 9789001765514 or 9001765513. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch goederenrecht

 • 1 Basisbegrippen van het goederenrecht

 • Goederenrecht= relatie tussen persoon en zijn spullen
  Verbintenissenrecht= relatie tussen personen
  Goederenrecht + verbintenissenrecht = vermogensrecht, onderdeel van het privaatrecht.
 • wat zijn goederen?
  goederen zijn zaken die voor menselijke beheersing vatbaar zijn
 • 1.1 Goederen, zaken en vermogensrechten

 • Wat is het goederenrecht?
  Het goederenrecht is het rechtsgebied dat gaat over de rechtsrelatie tussen personen en goederen.
 • Wat is het verbintenissenrecht?
  Het verbintenissenrecht is het rechtsgebied dat de rechtsrelatie tussen personen bestrijkt.
 • Vermogensrecht
  Het goederenrecht en het verbintenissenrecht vormen samen het vermogensrecht. Het vermogensrecht is een van de twee hoofdonderdelen van het privaatrecht en regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling die op geld waardeerbaar zijn.
 • Privaatrecht
  Het privaatrecht, ook wel burgerlijk recht genoemd, houdt zich in beginsel bezig met alle juridische betrekkingen tussen burgers onderling. Het tweede hoofdonderdeel van het privaatrecht is het personen- en familierecht.
 • Welke begrippen zijn goederen in de zin van art. 3:1 BW?
  Een mobiele telefoon: een mobiele telefoon is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar, want je kunt het vastpakken en het is een stoffelijk object. Het bestaat namelijk uit een bepaald materiaal, een bepaalde stof. 
  Een vakantiewoning: een vakantiewoning is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar en het is een stoffelijk object. 
  De lucht boven Nederland: de lucht boven Nederland is geen goed, het is namelijk niet voor menselijke beheersing vatbaar.
  Een computer: een computer is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar, want je kunt het vastpakken en het is een stoffelijk object. Het bestaat namelijk uit een bepaald materiaal, een bepaalde stof.
  Een geldvordering: een geldvordering is een goed, te weten een vermogensrecht: het is een vorderingsrecht en dus overdraagbaar. De rechthebbende gaat er namelijk financieel op vooruit. 
  Het water uit de rivier de Maas: is geen goed, het is namelijk niet voor menselijke beheersing vatbaar. 
  Een hond: is geen goed o.g.v. art. 3:2a lid 1 BW. Wel zijn de regels met betrekking tot zaken o.g.v. het tweede lid van toepassing op dieren. 
  Een caravan: is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar en het is een stoffelijk object. 
  Een recht op loonbetaling: is een goed, te weten: een vermogensrecht. Het is een vorderingsrecht dus is het overdraagbaar. Tevens strekt het ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen daar deze er financieel op vooruit gaat.              
 • 1.1.1 Goederen

 • Twee soorten goederen:
  1. alle zaken (art. 3:2 BW)
  2. alle vermogensrechten (3:6 BW)
 • Goederen (3:1 BW) bestaat uit

  Zaken (3:2 BW) en vermogensrechten (3:6 BW)

  This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.