Summary Praktische bedrijfseconomie

-
ISBN-13 9789079564729
218 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische bedrijfseconomie". The author(s) of the book is/are Liethof. The ISBN of the book is 9789079564729. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktische bedrijfseconomie

 • 1.2 Definitie Bedrijfseconomie

 • Wat is bedrijfseconomie?
  Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschap waarin het economisch handelen van mensen binnen productieorganisaties (bedrijven) wordt bestudeerd.
 • Wat is de plaats van bedrijfseconomie?
  Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschap, die zich bezig houdt met het bestuderen van het economisch handelen van mensen binnen productieorganisaties (bedrijven/bedrijfshuishoudingen)
 • Definitie van bedrijfseconomie?
  Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschap waarin het economisch handelen van mensen binnen productieorganisaties (bedrijven/bedrijfshuishoudingen) wordt bestudeerd.
 • Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met:
  Het economisch handelen van mensen binnen productieorganisaties
 • Wat is het doel van bedrijfseconomie?
  Het bestuderen van economisch handelen van bedrijven/bedrijfshuishoudingen
 • Wat is een bedrijfshuishouding?
  Een economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures waarbij productie van goederen en/of diensten plaats vindt.
 • 1.3 Economisch handelen

 • Wat is rationeel handelen?
  Met de middelen die men tot beschikking heeft, een zo'n goed mogelijk resultaat te bereiken
 • Omdat de benodigde middelen vrijwel altijd in beperkte mate beschikbaar zijn, is men gedwongen om keuzes te maken bij het streven naar een zo hoog mogelijke welvaart
 • Economisch handelen van mensen betekent dat er:
  Zo goed mogelijk resultaat bereiken met de middelen die ter beschikking staan.
 • 1.4 Productie en productieorganisaties

 • Wat is produceren?
  Het beter geschikt maken van goederen voor consumptie
 • Wat is een dienst?
  Een productieve prestatie die wel waarde toevoegt aan het product maar het product technisch niet verandert.
 • In een productieorganisatie worden mensen en beschikbare middelen zodanig gecombineerd dat de door de organisatie gestelde doelen zo goed mogelijk worden bereikt.
 • Benoem verschillende ondernemersdoelstellingen
  - marktwaarde vergroten
  - marktaandeel vergroten
  - omzetgroei
  - winstgroei
  - handhaving continuïteit
 • Noem enkele doelen die organisaties kunnen stellen:
  -behalen van zo'n groot mogelijke winst
  -verkrijgen van een zo'n groot mogelijk marktaandeel
  -groeien
  -in stand houden van werkgelegenheid
  -voorzien in de behoeften van zoveel mogelijk consumenten
 • productieorganisaties :
  -> particulier------>ondernemingen en gesubsidieerde instellingen
  ->overheid-------->overheidsdiensten en overheidsbedrijven
 • Een docent die voor een groep studenten een college verzorgt:
  Levert een productieve prestatie omdat onderwijs gewoon een product is
 • Productie bestaat uit alle goederen en diensten die in een samenleving worden voortgebracht. Juist of onjuist?
  juist
 • Wat wordt er bedoeld met het begrip marktwaarde?
  Wat de onderneming waard is op de markt.
 • Wat wordt er bedoeld met het begrip winstgroei
  Stijgende winst (omzet-kosten)
 • Wat wordt er bedoeld met het begrip omzet?
  Stijgende omzet (afzet x verkoopprijs)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Redenen voor uitbesteden v activiteiten:
1. specialisatie uitbesteding: kennis niet aanwezig binnen eigen onderneming
2. Goedkoper
3. Onzekerheid over toekomstig afzet v bepaald product
Wat is de indifferentiepunt?
De punt waarop het niet meer uitmaakt welke productietechniek gebruikt word.
Wat verstaan we onder brutowinst
Het verschil tussen de verkoopwaarde (omzet) en de inkoopwaarde vd verhandelde goederen uitgedrukt in procenten vd omzet
3 metodes om interestkosten te bepalen:
% vd gem geinvesteeerd vermogen
% vd gem vd boekwaarde aan begin en eind vd jaar
% vd boekwaarde aan begin vd jaar.
Hoe word zelf bepaalde markwaarde genoemd?
Fair value. Voor activa waarvoor geen marktprijzen bestaan moet de onderneming zelf de marktwaarde bepalen.
Voor welke bedrijven is de nederlandse corporate governance code (code tabaksblad) een gedragscode
Voor alle beursgenoteerde bedrijven
Keuze voor bepaalde ondernemingsvorm is afhankelijk van:
- risico dat aan de onderneming is verbonden
- omvang vd benodigde vermogen
- continuiteit vd onderneming
- al dan niet gewenste splitsing v leiding en eigendom
Definitie van bedrijfseconomie?
Bedrijfseconomie is het onderdeel van de economische wetenschap waarin het economisch handelen van mensen binnen productieorganisaties (bedrijven/bedrijfshuishoudingen) wordt bestudeerd.
Beschrijf het begrip equivalentiecijfermethode
Deze methode wordt gebruikt als tijdens een productieproces verschillende producten ontstaan de zeer nauw met elkaar verwant zijn.

Het gaat hierbij om producten die technisch vrijwel identiek zijn, maar bijv verschillende qua lengte, gewicht en omvang.


In de meeste gevallen is er sprake van samengevoegde kosten
Wat is de commercieel kostprijs
De kostprijs waarin naast de productiekosten ook de verkoopkosten zijn opgenomen