Summary Praktische didactiek voor natuuronderwijs

-
ISBN-10 9046900126 ISBN-13 9789046900123
160 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische didactiek voor natuuronderwijs". The author(s) of the book is/are Els de Vaan, Jos Marell Mart Kremers ' s Jos Marell. The ISBN of the book is 9789046900123 or 9046900126. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktische didactiek voor natuuronderwijs

 • 1.2 Waarover gaat natuuronderwijs?

 • Wat is de definitie van natuuronderwijs?
  Natuuronderwijs gaat over de werkelijkheid van dingen en organismen
 • Welke mogelijkheden zijn er voor natuuronderwijs?
  1. Onderzoek
  2. Het oplossen van problemen
  3. Het formuleren van inzichten
  4. Het overdenken van mooie, verrassende en indrukwekkende natuur
 • 2 doen en denken

 • begrijpen
  greep krijgen op
 • 2.1 hoe leren kinderen de wereld begrijpen?

 • kljl;kjlkjlk
 • Hoe beginnen baby's dingen te begrijpen?

  Ze krijgen greep op de wereld door van alles vast te pakken. Al doende bouwen ze ervaring op, waarbij indrukken van verschillende zintuigen met elkaar in verband worden gebracht.

 • kjfldk
  jkl;
 • Wat motiveert kinderen om dingen te willen begrijpen?

   

  • Nieuwsgierigheid
  • Verwondering
  • De wil om dingen naar hun hand te zetten
 • Bij welke soorten natuurbeleving zijn kinderen meer geïnteresseerd dan volwassenen?
  Gebruiksnatuur en uitdagende natuur.
 • 2.2 Ontdekken van regelmaat en samenhang

 • Op welke twee manieren ervaren jonge kinderen hun ontdekkingen?

  • Als nieuwe ervaringen
  • Als iets wat hoort bij een eerdere ervaring
 • Op wat voor manieren kunnen jonge kinderen ervaringen die bij elkaar horen aan elkaar koppelen?

  • Gebeurtenissen hebben steeds een bepaalde volgorde (eerst jas aan, dan pas naar buiten)
  • Verschillende dingen vertonen soortgelijk gedrag (die teckel blaft als een hond en kan dus geen koe zijn)
  • Verschillende verschijnselen zijn er tegelijkertijd (als de zon schijnt, zie je schaduwen)
 • 2.3 Denkbeelden en denkschema's

 • Hoe kan een misconceptie ontstaan?

  Als de verkeerde ervaringen aan elkaar gekoppeld worden (als het waait, bewegen de bomen, dus de bomen maken de wind)

 • Kleuters ervaren vaak dat hun denkbeeld niet klopt. Hoe reageren ze daar in eerste instantie op en hoe passen ze uiteindelijk hun denkbeeld aan?

  In eerste instantie proberen ze vaak het verschijnsel te 'dwingen' zich aan te passen aan hun denkbeeld. Na verschillende ervaringen waarin dat dus niet lukt, wordt het kind gedwongen zijn denkbeeld aan te passen. Vaak ontstaat dan verder spelenderwijs onderzoek, waarmee het nieuwe denkschema op de proef gesteld wordt. 

   

  Kort: blijven proberen - gedwongen worden om denkbeeld aan te passen - nieuw denkschema 'spelenderwijs' testen

 • Hoe ontstaat een denkschema van een kind?

  Naar aanleiding van persoonlijke ervaringen

 • 2.4 Leren door doen

 • Waarom is het belangrijk om kinderen te laten vertellen over hun gedachten?

  Door hun ervaringen te moeten verwoorden denken ze er meer over na en groeit het begrip.

 • Waarom is het na verloop van tijd belangrijk dat kinderen leren om op een meer structurele manier te onderzoeken?

  Wanneer ze iets onderzoeken waarbij meerdere factoren tegelijk invloed hebben, is het van belang dat ze leren de resultaten 'eerlijk' te vergelijken. Dit ontwikkelt zich meestal niet spelenderwijs, omdat het in het dagelijks leven meestal niet voorkomt dat iets op een systematische manier onderzocht wordt. 

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.