Summary Praktische economie.

-
ISBN-10 9034567192 ISBN-13 9789034567192
859 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische economie.". The author(s) of the book is/are Peter Adriaansen Malmberg graf Van Dijk vormgeving & kartografie Sandra de Haan ' s AKG. The ISBN of the book is 9789034567192 or 9034567192. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktische economie.

 • 1 Schaarste en ruilen

 • voor niks gaat de zon op wat betekend dat

  alles kost geld

 • productiefactoren

  het zijn er 4

  • natuur
  • arbeid
  • kapitaalgoederen
  • ondernemerschap
 • wat zijn productiefactoren?

  alles wat bedrijven en de overheid nodig hebben om producten te produceren

 • acceptgiro

  overschrijvingsformulier waarmee je een rekening betaalt.

 • Acceptgiro
  Overschrijvingsformulier waarmee je een rekening betaalt
 • natuur

  alles wat de natuur biedt voor de productie

 • welke soorten productiefactoren zijn er?

  er zijn er 4, natuur, ondernemerschap, arbeid en kapitaalgoederen

 • Het werken en denken van mensen bij de productie
  Het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid
 • arbeid

  het werken en denken van de mensen bij de productie

 • wat is een vrij of schaars goed?

  een schaars goed is een goed waar productiefactoren voor nodig zijn, bij een vrij goed is dat niet zo.

 • arbeidsverdeling

  het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid

 • Arbeidsverdeling
  Het verdelen van taken binnen de productiefactor arbeid
 • kapitaalgoederen

  goederen die worden ingezet in een productieproces

 • wat is arbeid?

  arbeid word geleverd door werknemers, bijvoorbeeld een kok maakt eten.

 • Begroting
  Overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven.
 • ondernemerschap

  de productiefactoren natuur, arbeid en kapitaalgoederen combineren bij de productie

 • wat zijn kapitaalgoederen?

  goederen die bij de productie nodig zijn, zoals machines en gereedschap.

 • Behoeften
  De wensen die mensen hebben
 • schaars goed

  goederen waarvoor de productiefactoren ingezet moeten worden om ze te verkrijgen

 • wat heb je nodig om je zelf van behoeftes te voorzien?

  middelen

 • Budgetlijn
  Een lijn die aangeeft welke bestedingsmogelijkheden er zijn met een bepaald budget
 • vrij goed

  goederen die niet schaars zijn, er hoef niks ingezet te worden om ze te verkrijgen

 • wat zijn middelen?

  geld om iets te kopen, of een moestuin om eten te telen.

 • chartaal geld

  het tastbare geld

 • Chartaal geld
  Het tastbare geld
 • behoeften

  de wensen die mensen hebben

 • Consument
  Iemand die goederen en diensten koopt
 • economie

  het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen

 • Consumptiegoederen
  Goederen en diensten waarmee consumenen in hun behoeften voorzien
 • middelen

  zaken waarmee de behoeften vervuld kunnen worden

 • creditcard

  kaart waarmee je aankopen op krediet doet

 • Creditcard
  Kaart waarmee je uitgaven op krediet doet.
 • zelfvoorziening

  zelf producten maken

 • Dagelijkse uitgaven
  Regelmatige terugkerende uitgaven die je van het huishoudgeld betaalt
 • consument

  iemand die goederen en diensten koopt

 • directe ruil

  het ruilen van producten

 • Directe ruil
  Het ruilen van producten
 • consumptiegoederen

  goederen en diensten waarmee consumenten in hun behoeften voorzien

 • Economie
  Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen
 • budgetlijn

  een lijn die aangeeft welke bestedingsmogelijkheden er zijn met een bepaald budget

 • geld

  een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel

 • Geld
  Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel
 • vaste lasten

  verplichte uitgaven die regelmatig terugkomen

 • giraal geld

  geld op bank- en girorekeningen

 • Giraal geld
  Geld op bank- en girorekeningen
 • incidentele uitgaven

  (grote) uitgaven die maar af en toe voorkomen

 • incidentele uitgraven

  uitgaven die maar af en toe voorkomen

 • Incidentele uitgaven 
  (grote) uitgaven die maar af en toe voorkomen
 • dagelijkse uitgaven

  regelmatig terugkerende uitgaven die je van het huishoudgeld betaalt

 • indirecte ruil

  een product verkopen in ruil voor geld

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

vaste wisselkoers
worden de munten in een vast verhouding aan elkaar gekoppeld op basis van afspraken tussen landen
variabele wisselkoers
vraag en aanbod zijn vrij om de wisselkoers te bepalen. er bestaan geen grenzen waarbinnen de wisselkoers zich moet bewegen, noemt het ook wel zwevende wisselkoersen
depreciatie
de wisselkoers daalt van een munteenheid omdat op de valutamarkt de vraag ernaar kleiner is dan het aanbod
appreciatie
de wisselkoers stijgt van een munteenheid omdat op de valutamarkt de vraag ernaar groter is dan het aanbod
Hoe bereken je 1 euro? (bij dollars)
wisselkoers euro / dollar X 1 dollar
Wat bepalen de hoogte van de wisselkoersen van de buitenlandse valuta?
de evenwichtsprijzen die door vraag en aanbod tot stand komen
Waar bestaat de totale valutamarkt uit?
deelmarkten per buitenlandse valuta. De evenwichtsprijzen die door vraag en aanbod tot stand komen, bepalen de hoogte van de wisselkoersen van de buitenlandse valuta.
valutamarkt
hier komen de vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta (munteenheden) tezamen
Wat geeft de wisselkoers van euro/dollar aan?
hoeveel dollars er voor 1 euro moeten worden betaald
wisselkoers
de prijs van een bepaalde munteenheid uitgedrukt in de munteenheid van een ander land