Summary Praktische Economie Speltheorie vwo

-
ISBN-13 9789402006155
269 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische Economie Speltheorie vwo". The author(s) of the book is/are prof J Hinloopen & P Adriaansen. The ISBN of the book is 9789402006155. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktische Economie Speltheorie vwo

 • 1 Speltheorie

 • Wederzijdse afhankelijkheid
  Situatie waarbij de actie van een speler een andere speler beïnvloed, en andersom
 • Om te bepalen wat er gebeurt bij wederzijdse afhankelijkheid gebruikten ze de speltheorie
 • Speltheorie
  Wiskundige theorie om situaties van wederzijdse afhankelijkheid te analyseren
 • Spelers
  Beslissingnemer in een economiespel
 • Economiespel
  Situatie van spelers met wederzijdse afhankelijkheid
 • Vragers en aanbieders zijn spelers, de keuzes zijn actie's en het marktevenwicht is de speluitkomst. Het marktevenwicht  is de situatie die ontstaat als het spel gespeeld is. Om dit te bepalen moet je voorspellen wat iedereen gaat kiezen. Als je dit in kaart hebt gebracht kan je het marktevenwicht bepalen; de situatie waarbij beide spelers hun beste actie hebben gekozen gegeven de gekozen actie van de andere speler.
 • Acties
  Mogelijke keuze van een speler
 • Speluitkomst
  Situatie die ontstaat nadat een economiespel gespeeld is
 • 1.2 Een economiespel: Jumbo en Albert Heijn

 • Jumbo ah. Moeten zoveel mogelijk omzet behalen. Om meer klanten te trekken zullen ze de prijzen verlagen. Deze economische context moe eerst omgezet worden naar een economie spel. Daarbij moeten er 6 vragen beantwoord worden.
 • 6 vragen
  1. Wie zijn de spelers?
  2. Wat is hun doelstelling?
  3. Wat weten ze?
  4. Wat zijn hun mogelijke acties?
  5. Worden de acties tegelijkertijd of volgtijdelijk gekozen worden?
  6. Wordt het spel herhaald?
 • Als je de 6 vragen hebt beantwoord is de volgende stap het opstellen van de opbrengsten matrix, hierin staan voor beide spelers alle mogelijke acties.
 • Opbrengsten matrix
  Matrix met de opbrengsten voor alle spelers bij alle mogelijke combinaties van acties
 • Rijspeler
  Speler die bepaalt welke rij van de opbrengsten matrix gespeeld wordt
 • Kolomspeler
  Speler die bepaald welke kolom van de opbrengstenmatrix gespeeld wordt
 • 1.3 Het Nash-evenwicht

 • De laatste stap is het oplossen van het spel. Voor beide spelers moet worden bepaald wat de beste actie is, gegeven iedere actie van de andere spelers. De beste actie wordt onderstreept
 • De oplossing van het spel is het marktevenwicht het is de situatie waarbij beide spelers tegelijkertijd hun beste actie kiezen, gegeven de acties van de andere speler. Meestal is dit de situatie waarbij ze allebei onderstreept zijn. Dit is het Nash evenwicht.
 • Er zijn meerdere nash evenwichten, dit  hangt af van het gedrag van de spelers maar ook van het economische beleid van de overheid.
 • Bij meerdere NasH-evenwichten is er in beide gevallen geen van de spelers een prikkel om een andere actie te kiezen gegeven de de actie van de andere speler. Beide spelers krijgen een lagere uitkomst als ze een andere actie keizen.
 • 2.1 Het gevangenendilemma

 • Twee spelers hebben de keuze om iets wel of niet te doen. Als één van de twee het wel doet haalt die en hogere opbrengst ten koste van de ander.
 • Soms komt het marktevenwicht voor beide slecht uit. In een andere module wordt dit pareto-verbetering genoemd: door een verandering gaat er tenminste één speler op vooruit, terwijl er geen enkele andere speler erop achteruit gaat.
 • Een afspraak maat in dit geval geen stand. Beide spelers zijn bang dat de andere speler de afspraak schendt. Het loont ook altijd als je de afspraak schendt. Kortom een Pareto-verbetering houdt geen stand het spel valt vanzelf terug in het Nash-evenwicht.
 • Gevangenendillema
  Economiespel waarbij de uitkomst voor beide spelers lager is als ze hun eigenbelang najagen dan de uitkomst waarbij beide spelers het collectieve belang nastreven.
 • Bij het gevangendillema is het zo dat door het nastreven van hun eigenbelang in een marktevenwicht terecht komen wat voor beide slecht is. Zolang beide spelers alleen denken aan hun eigen belang zal Pareto-verbetering niet tot stand komen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Oplossing beroveingsprobleem?
Sociale norm
Probleembij hold-upp?
Geen partij gaat erop vooruit.
Hold-upprobleem
Situatie waarin een speler een specifieke investering niet doet uit angst om ervan beroofd te worden
Beroveringsprobleem
Situatie waarin een speler beroofd wordt van zijn specifieke investering
Verzonken kosten
Kosten die niet ongedaan gemaakt kunnen worden
Specifieke investering
Investering die alleen van waarde is bij bepaalde acties
Wat kunnen spelers doen om het spel te beïnvloeden?
Investeringen doen
Onderhandelen
Bieden en een prijs noemen om tot een marktevenwicht te komen.
Constante waarde spel
Economiespel waarbij de collectieve opbrengst constant is bij alle mogelijke acties. Verlies van de ene speler gelijk aan de winst van de andere speler.
Wanneer kan het gevangenendilemma worden opgelost door herhaald spelen?
Als er geen laatste ronde is (bijvoorbeeld bij twee bakkers in dezelfde straat) (er kan altijd gedreigd worden met straffen in de toekomst)