Summary praktische economie

-
197 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "praktische economie". The author(s) of the book is/are Peter Adriaansen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - praktische economie

 • 1 vraag en aanbod

 • economie
  een wetenschap die het gedrag van mensen bestudeerd
 • primair
  1e levensbehoefte
 • secundair
  luxe
 • goederen
  middelen die in een behoefte kunnen voorzien
 • stoffelijk
  tastbaar 
 • abstract
  dienst (bijv. bankrekening, verzekering)
 • schaars
  prijs, er zijn ... geofferd
 • vrij
  geen prijs (bijv. zuurstof)
 • welvaart
  de mate waarin je in  je behoeften kan voorzien door schaarse goederen
 • welzijn
  de mate waarin je in je behoeften kan voorzien door vrije goederen

 • consumeren
  kopen van goederen
 • produceren
  voortbrengen van goederen d.m.v. combinatie v.d. productiefactoren
 • productiefactoren
  natuur 
  arbeid
  kapitaal
 • investeren
  het kopen van kapitaalgoederen
 • premie
  prijs van een verzekering
 • polis
  bewijs van de verzekering
 • vrijwillige verzekeringen:
  inboedel-, opstalverzekering
  levensverzekering
  reisverzekering
  WA
  productverzekering

 • verplichte verzekeringen
  sociale verzekering
  WAM
  zorg-, ziektekostenverzekering

 • levensverzekeringen:
  uitvaart-
  levens-
  vrijwillig, tot je een huis koopt, dan verplicht
 • uitvaartverzekering
  voor de kosten van de begrafenis

 • levensverzekering
  voor voldoende inkomen voor degenen die achterblijven
 • All risk
  alle schade van de ander + schade eigen voertuig
 • collectieve goederen
  niet individueel leverbare goederen (bijv. dijken)
 • quasi-collectieve goederen
  individueel leverbaar (bijv. onderwijs)
 • primaire sector
  landbouw, bosbouw, visserij
 • secundaire sector
  industrie
 • tertiaire sector
  commerciële dienstverlening
 • quartaire sector
  niet-commerciële dienstverlening
  (bijv. ziekenhuis, geen winstmakende doelstelling

 • Groot/Midden/Klein:
  omzet, afzet, winst
  aandelen
  aantal werknemers
  aantal vestigingen
  aantal m2

 • juridische vorm
  welk soort bedrijf je bent volgens de juridische wet
  BV
  NV
  eenmanszaak
  VOF
  vereniging 
  stichting
  enz...
 • eenmanszaak
  zeggenschap: eigenaar
  eigendom: eigenaar
  financiële aansprakelijkheid: eigenaar. ook met privévermogen+vermogen getrouwde partner

 • VOF
  vennootschap onder firma
  zeggenschap: eigenaren
  eigendom: eigenaren
  financië aansprakelijkheid: eigenaren, ook met privévermogen+ vermogen getrouwde partner(s)
 • BV
  besloten vennootschap
  zeggenschap: directeur
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: BV
 • NV
  naamloze vennootschap
  zeggenschap: directie
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: NV
 • monopolie
  1 aanbieder
 • feitelijk
  voorsprong en patent (jij hebt het uitgevonden, je bent de enige die het mag maken+verkopen)
 • oligopolie
  enkele aanbieders
  bijv. prijzenoorlog
 • volkomen concurrentie
  heel veel aanbieders
  veel concurrentie, lagere prijzen
 • formeel
  geregistreerd
  door CBS
 • informeel
  niet geregistreerd

 • illegaal betaald
  zwart
 • K intensief
  relatief veel machines
 • A intensief
  relatief veel arbeid
 • BTW = ? %
  21 %
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.