Summary Praktische verloskunde

-
ISBN-10 9031361453 ISBN-13 9789031361458
326 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktische verloskunde". The author(s) of the book is/are Marianne Prins Hans Brik. The ISBN of the book is 9789031361458 or 9031361453. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktische verloskunde

 • 1.1 Diagnostiek in de zwangerschap

 • Wat is de oorzaak van bloedverlies tijdens de eerste dagen van de zwangerschap?
  Innesteling van de blastocyste in het endometrium.
 • xxx
  xxx

 • Benoem zeven subjectieve zwangerschapsverschijnselen.
  Gespannen en zeer gevoelige borsten, misselijkheid, frequente en pijnloze misctie, moeheid, lichte hyperventilatie, toegenomen behoefte aan slaap en obstipathie

 • Welk hormoon wordt tijdens de innesteling door de syncytiotraofoblast geproduceert?
  HCG

 • Wanneer is HCG aantoonbaar in het bloed?
  Circa acht dagen na de bevruchting

 • Wanneer wordt HCG aantoonbaar in de urine?
  Na het uitblijven van de menstruatie
 • In welke periode zijn de hoogste HCG waardes waarneembaar?
  Rond de tiende zwangerschapsweek

 • Wat is er echoscopisch in het eerste trimester waarneembaar?
  De zwangerschapring, de dooierzak, de embryonale structuren, het aantal foetussen en de foetale hartactie

 • Vanaf hoeveel weken amenorroe is de zwangerschapsring waarneembaar?
  Vanaf 4,5 tot 5 weken

 • Wanneer is de embryonale hartactie via vaginale echoscopie waarneembaar?
  Vanaf 5 a 5,5 week

 • Wanneer is de embryonale hartactie via abdomianle echoscopie aantoonbaar?
  vanaf 6- 7 weken

 • Wat is een pseudoring?
  Lokale ophoping van vocht of bloed in de decidua en een gevolg van degeneratie van de decidua.

 • Wat is een blighted ovum?
  Een vruchtzak zonder embryonale structuren

 • Een missed abortion wil zeggen?
  Dat de foetale delen zichtbaar zijn maar de hartactie niet
 • 1.3 lichamelijk onderzoek

 • Wat is het teken van Chadwick?
  Is een toename van de weefseldoorbloeding door hormoonproductie. Hierdoor kan de vagina, portio, labia minora paarsblauw verkleurd zijn
 • Wat is het teken van Hegar?
  Corpus uteri en cervix voelen bij bimanueel onderzoek aan als twee gescheiden organen.

 • Welk hormoon heeft invloed op de pigmentatie?
  Melanocyten Stimulerend Hormoon

 • Welke kenmerken wijzen op een vitale zwangerschap?
  Zien en horen van foetale hartacties, en zien en voelen van kindsbewegingen
 • 1.4 prenatale controles

 • Benoem drie complcaties die bij de baring kunnen voorkomen als de zwangere besneden is.  
  Niet vorderende uitdrijving, ernstig letsel bekkenbodem, fluxus post partum

 • Welke mthode kan je bruiken voor de aterme datum te bereken?
  Kalendermethode, methode van Naegele, echoscopisch termijnbepaling

 • Bij hoeveel weken is de uturus bij een primigravida palpable?
  bij 10-12 weken amenorroe

 • Wanneer wordt er bij de eerste controle op proteinurie getest bij de zwangere?
  Wanneer vrouwen in het verleden last hadden van pre eclampsie, hypertensie of nierproblemen.

 • Welke onderzoeken worden bij een combinatie test verricht?
  Een bloedonderzoek en een echoscopische meting van de nekplooi van de baby

 • Wat is het doel van een SEO ?
  Het aanstand ouderlijk paar de mogelijkheid te beiden de foetus te onderzoeken op aangeboren afwijkingen 

 • Wat is een amniocentese ?
  Een vruchtwater onderoek voor detectie van congenitale afwijkingen.

 • Wanneer wordt een amniocentese uitgevoerd?
  Bij een zwangerschapsduur vanaf 16 weken.  
 • Welke klachten hebben zwangere met hypertensie ?
  Hoofdpijn, pijn in de maagstreek, visusklachten, oedeem aan handen en voeten

 • Hoeveel kilo komt een gemiddelde vrouw in de zwangerschap aan?
  12 kilo

 • welke hormonen zijn betroken bij de foetale groei ?
  Insuline, IGF, cortisol

 • Wat is het doel van pranatale zorg?
  Het tijdig opsporen van afwijkende foetale groei.
 • Vanaf hoeveel weken amenorroe beweegt het embryo ?
  7 weken

 • Rond welke week beweegt de foetsu het meest ?
  32 weken amenorroe

 • Bij hoeveel weken amenorroe voelt de zwangere bij een nullipara kindsbewegingen ?
  20 weken

 • Waarom zijn de kindsbewegingen in de laatste weken minder krachtig ?
  Omdat de hoeveelheid vruchtwater afneemt, het kind volgroeit is en de ruimte in de uterus kleiner wordt.

 • Wat is een trapelkaart ?
  Hierin regristreert de moder het aantal kindsbewegingen die ze gedurende de dag voelt.

 • Waar let je op bij inspectie van de buik ?
  Striae, beharing, littekens, navel, pigmentatie van de linea alba

 • Wat verporzaakt misselijkheid in de zwanegsrchap ?
  Door een snelle stijging van HCG en oestrogenen

 • Wat veroorzaakt brabndend maagzuur in de zwangerschap?
  door het afvlakken van de maag en de groei van de uterus wordt de maag omhoog geduwd en gecomprimeerd.

 • Wat veroorzaakt de moeheid in de zwangerschap ?
  Het slaap verwekkende effect van progesteron

 • Wat is het venacavasyndroom ?
  Duizeligheid bij de zwangere die plat ligt,
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.