Summary Praktische verloskunde

-
ISBN-13 9789036822787
151 Flashcards & Notes
6 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Praktische verloskunde
 • Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Yvonne Smit, Sicco Scherjon, Jeroen van Dillen
 • 9789036822787
 • 14th

Summary - Praktische verloskunde

 • 6.1 Baringskanaal

 • Het benige baringskanaal bestaat uit
  Bekkeningang, bekkenholte en bekkenuitgang
 • Het weke baringskanaal bestaat uit?
  Onderste uterussegment, cervix uteri, vagina, spieren en bindweefsel van de bekkenbodem en vulva
 • Begrijp hoe het bekken is opgebouwd
 • De bekkenholte is rond van vorm en ligt tussen de bekkeningang en bekkenuitgang. Het geboortekanaal is hier sterk gebogen. Ter hoogte van de spinae ischiadicae (stompe punten) is de bekkenholte het kleinst.
 • Waaruit wordt het onderste uterussegment in de zwangerschap gevormd?
  Uit de isthmus uteri, het bovenste deel van de cervix. In de ontsluitingsfase rekt het verder op en wordt daardoor ook dunner (verstrijken van de portio)
 • 6.1.1 Bekkenvormen

 • De vorm van het bekken is o.a. Afhankelijk van 3 factoren, welke? En welke vier hoofdvormen van bekken zijn er?
  Dit is afhankelijk van hormonale factoren, voeding en etniciteit. De vier hoofdvormen zijn: - gynaecoïd bekken, - androïd bekken, -antrapoïd bekken, -platypelloïd bekken.
 • 6.1.2 Vlakken van Hodge

 • De mate van indaling wordt weergegeven m.b.v. De vlakken van Hodge. Wat is dit?
  Dit zijn denkbeeldige vlakken die evenwijdig lopen aan het vlak van de bekkeningang.
 • Wat is Hodge 1?
  Het hoofd bevindt zich nog boven de symfyse - niet ingedaald
 • Wat is Hodge 2?
  Het hoofd heeft de onderrand van de symfyse bereikt - ongeveer 1/3 ingedaald.
 • Wat is Hodge 3?
  De schedel heeft de interspinaallijn bereikt - hoofd is voor de helft ingedaald. De grootste omvang van het hoofd is bij een achterhoofdsligging dan juist de bekkeningang gepasseerd.
 • Wat is Hodge 4?
  Volledige indaling
 • 6.2 Foetale schedel

 • Door welke 3 beenderen wordt de foetale schedel gevormd
  - os frontale
  - os parietale
  - os occipitale
 • De foetale schedel is vervormbaar en kan zich aan het baringskanaal aanpassen wanneer langdurige weerstand wordt ondervonden. Wat gebeurt er met de beenderen en hoe noemt men dit?
  De wandbeenderen schuiven daarbij iets over het achterhoofdbeen en over het voorhoofdsbeen. Dit noemt men mouleren
 • Noem de liggingen van het kind met de kleinste diameter tot de grootste diameter
  1.  Aangezichtsligging, maximale deflexie (9,5 cm)
  2.  Achterhoofdsligging met maximale flexie (9,5 cm) 
  3.  Achterhoofdsligging normale flexie (10 cm)
  4.  Kruinligging geen flexie of deflexie (12 cm)
  5.  Voorhoofdsligging, deflexie (13,5 cm)
 • 6.2.1 Stand van het hoofd

 • Omdat de rug van het kind in ongeveer 60% van de gevallen linksvoor ligt en in 30% rechtsachter, daalt ook het kinderhoofd in dezelfde percentages in het bekken met het achterhoofd linksvoor (A.a.l.v) of rechtsachter (A.a.r.a). Hoe komt het dat de meerderheid van de kinderen linksvoor ligt?
  Dat komt waarschijnlijk doordat de uterus door de ligging van de colon sigmoideum naar rechts afgeweken en getordeerd is en mogelijk speelt ook de ligging van de aorta een rol. De linker uterushelft is daardoor meer naar voren gericht en biedt meer plaats voor de rug.
 • Het aanwijspunt geeft aan in welke stand het caput zich presenteert. Met welke letter wordt dit aangegeven bij de achterhoofdsligging, aangezichtsligging, kruinligging, voorhoofdsligging en stuitligging
  achterhoofdsligging en kruinligging = a (achterhoofd)
  aangezichtsligging en voorhoofdsligging = k (kin)
  stuitligging = s (sacrum)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Praktische verloskunde
 • Marianne Prins Hans Brik
 • 9789031361458 or 9031361453
 • 12e, herz. dr.

Summary - Praktische verloskunde

 • 1.1 Diagnostiek in de zwangerschap

 • Wat is de oorzaak van bloedverlies tijdens de eerste dagen van de zwangerschap?
  Innesteling van de blastocyste in het endometrium.
 • xxx
  xxx

 • Benoem zeven subjectieve zwangerschapsverschijnselen.
  Gespannen en zeer gevoelige borsten, misselijkheid, frequente en pijnloze misctie, moeheid, lichte hyperventilatie, toegenomen behoefte aan slaap en obstipathie

 • Welk hormoon wordt tijdens de innesteling door de syncytiotraofoblast geproduceert?
  HCG

 • Wanneer is HCG aantoonbaar in het bloed?
  Circa acht dagen na de bevruchting

 • Wanneer wordt HCG aantoonbaar in de urine?
  Na het uitblijven van de menstruatie
 • In welke periode zijn de hoogste HCG waardes waarneembaar?
  Rond de tiende zwangerschapsweek

 • Wat is er echoscopisch in het eerste trimester waarneembaar?
  De zwangerschapring, de dooierzak, de embryonale structuren, het aantal foetussen en de foetale hartactie

 • Vanaf hoeveel weken amenorroe is de zwangerschapsring waarneembaar?
  Vanaf 4,5 tot 5 weken

 • Wanneer is de embryonale hartactie via vaginale echoscopie waarneembaar?
  Vanaf 5 a 5,5 week

 • Wanneer is de embryonale hartactie via abdomianle echoscopie aantoonbaar?
  vanaf 6- 7 weken

 • Wat is een pseudoring?
  Lokale ophoping van vocht of bloed in de decidua en een gevolg van degeneratie van de decidua.

 • Wat is een blighted ovum?
  Een vruchtzak zonder embryonale structuren

 • Een missed abortion wil zeggen?
  Dat de foetale delen zichtbaar zijn maar de hartactie niet
 • 1.3 lichamelijk onderzoek

 • Wat is het teken van Chadwick?
  Is een toename van de weefseldoorbloeding door hormoonproductie. Hierdoor kan de vagina, portio, labia minora paarsblauw verkleurd zijn
 • Wat is het teken van Hegar?
  Corpus uteri en cervix voelen bij bimanueel onderzoek aan als twee gescheiden organen.

 • Welk hormoon heeft invloed op de pigmentatie?
  Melanocyten Stimulerend Hormoon

 • Welke kenmerken wijzen op een vitale zwangerschap?
  Zien en horen van foetale hartacties, en zien en voelen van kindsbewegingen
 • 1.4 prenatale controles

 • Benoem drie complcaties die bij de baring kunnen voorkomen als de zwangere besneden is.  
  Niet vorderende uitdrijving, ernstig letsel bekkenbodem, fluxus post partum

 • Welke mthode kan je bruiken voor de aterme datum te bereken?
  Kalendermethode, methode van Naegele, echoscopisch termijnbepaling

 • Bij hoeveel weken is de uturus bij een primigravida palpable?
  bij 10-12 weken amenorroe

 • Wanneer wordt er bij de eerste controle op proteinurie getest bij de zwangere?
  Wanneer vrouwen in het verleden last hadden van pre eclampsie, hypertensie of nierproblemen.

 • Welke onderzoeken worden bij een combinatie test verricht?
  Een bloedonderzoek en een echoscopische meting van de nekplooi van de baby

 • Wat is het doel van een SEO ?
  Het aanstand ouderlijk paar de mogelijkheid te beiden de foetus te onderzoeken op aangeboren afwijkingen 

 • Wat is een amniocentese ?
  Een vruchtwater onderoek voor detectie van congenitale afwijkingen.

 • Wanneer wordt een amniocentese uitgevoerd?
  Bij een zwangerschapsduur vanaf 16 weken.  
 • Welke klachten hebben zwangere met hypertensie ?
  Hoofdpijn, pijn in de maagstreek, visusklachten, oedeem aan handen en voeten

 • Hoeveel kilo komt een gemiddelde vrouw in de zwangerschap aan?
  12 kilo

 • welke hormonen zijn betroken bij de foetale groei ?
  Insuline, IGF, cortisol

 • Wat is het doel van pranatale zorg?
  Het tijdig opsporen van afwijkende foetale groei.
 • Vanaf hoeveel weken amenorroe beweegt het embryo ?
  7 weken

 • Rond welke week beweegt de foetsu het meest ?
  32 weken amenorroe

 • Bij hoeveel weken amenorroe voelt de zwangere bij een nullipara kindsbewegingen ?
  20 weken

 • Waarom zijn de kindsbewegingen in de laatste weken minder krachtig ?
  Omdat de hoeveelheid vruchtwater afneemt, het kind volgroeit is en de ruimte in de uterus kleiner wordt.

 • Wat is een trapelkaart ?
  Hierin regristreert de moder het aantal kindsbewegingen die ze gedurende de dag voelt.

 • Waar let je op bij inspectie van de buik ?
  Striae, beharing, littekens, navel, pigmentatie van de linea alba

 • Wat verporzaakt misselijkheid in de zwanegsrchap ?
  Door een snelle stijging van HCG en oestrogenen

 • Wat veroorzaakt brabndend maagzuur in de zwangerschap?
  door het afvlakken van de maag en de groei van de uterus wordt de maag omhoog geduwd en gecomprimeerd.

 • Wat veroorzaakt de moeheid in de zwangerschap ?
  Het slaap verwekkende effect van progesteron

 • Wat is het venacavasyndroom ?
  Duizeligheid bij de zwangere die plat ligt,
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Om bloedingen te voorkomen wordt post partum vitamine K toegediend. Hoe en hoeveel microgram?
 • Optie 1: Intramusculair 1 mg (na de geboorte)
 • Optie 2: Driemaal 2 mg (bij de geboorte, na 4 tot 6 dagen en 4 tot 6 weken)
Hoe worden de vijf verschillende hoofdliggingen aangegeven?
Met een hoofdletter: A = achterhoofdsligging, K=kruinligging, Aa=aangezichtsligging, V=voorhoofdsligging en St=stuitligging
Hoeveel vrouwen ervaren stressincontinentie klachten?
1/3 deel
Hoe vaak komt een kind om te drinken (borstvoeding)?
8-12 keer per dag
Waar ligt het accent tijdens de kraamweek bij de pasgeborene?
Temperatuurregulatie, eerste mictie en defecatie, verloop van de voedingen en de kleur
Wanneer vindt het eerste bezoek minimaal plaats?
24 uur post partum
Na hoeveel dagen hebben pasgeborenen weer hun geboortegewicht bereikt.
Gemiddeld na 10-14 dagen
Als een kind meer dan 10% afvalt (van het geboortegewicht) waarvan kan dan sprake zijn?
Er kan dan sprake zijn (geweest) van te weinig calorie-inname.
Hoeveel procent valt een kind gemiddeld af van het geboortegewicht?
5-7%
Welk soort antistoffen (IgG of IgM) passeert de placenta niet? En wat houdt het in als dit wel aantoonbaar is in navelstrengbloed?
IgM passeert de placenta niet (IgG wel). De aanwezigheid van IgM in navelstrengbloed wijst dan ook op een intra-uterien doorgemaakte infectie.