Summary PRINCE2

-
203 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - PRINCE2

 • 1.0 Prince2

 • 1 Waar is PRINCE2 een afkorting van en wat is het?
  PRojects IN Controlled Environment versie 2,  is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement.
  PRINCE2 is een projectmanagementmethode onafhankelijk van contractuele aspecten
 • Inleiding 2: Wat zijn enkele belangrijke kenmerken van PRINCE2?
  1. Een continue focus op de zakelijke rechtvaardiging
  2. Een gedefinieerde  organisatiestructuur voor het gehele projectmanagementteam
  3. Productgerichte planning (resultaatgericht)
  4. Het proces is op alle projecten toepasbaar
  5. Promoot voortdurende verbetering
 • Inleiding 3: Wat is een project?
  Een project is een tijdelijke organisatie met het doel om een aantal producten op te leveren die bijdragen aan een overeengekomen business case
 • Inleiding 4: Wanneer is een project een succes?
  Het succes wordt bepaald door de benefits die met de resultaten behaald kunnen worden; niet het opleveren van een reeks producten, maar het zinvol gebruik maken hiervan.
 • Inleiding 5: Waarvoor is een projectmanager verantwoordelijk?
  Voor het leveren van de gespecificeerde producten binnen de beperkingen die aan het project zijn opgelegd.
 • Inleiding 6: Hoe is PRINCE2 opgebouwd?
  1. Principes
  2. Thema's
  3. Processen
  4. Projectomgeving
 • Wat is een benefit?
  Een meetbare verbetering (bijdrage aan de strategische doelen) als gevolg van een gewenste eindresultaat
 • Wat wordt er verstaan onder een stakeholder?
  Een stakeholder is een individu, een groep of een organisatie die kan beïnvloeden, beïnvloed wordt of denkt beïnvloed te worden door een initiatief (bijvoorbeeld een programma, project, activiteit of risico). Zij kunnen het project steunen of juist tegenwerken, ze kunnen het project als een kans zien of als een bedreiging. Het is van groot belang om deze stakeholders te kennen en effectief met hen te communiceren.
 • Waarom  is Stakeholder engagement zo belangrijk?
  Stakeholder engagement is het proces waarin individuen of groepen van stakeholders worden geïdentificeerd en waarin zo effectief mogelijk met hen wordt gecommuniceerd. Alle projecten moeten dit in een bepaalde mate doen, zeker als het project geen onderdeel is van een programma. Het effectief communiceren met stakeholders is een cruciale succesfactor.
 • Wat is een checkpointrapport?
  Het checkpointrapport is de voortgangsrapportage van de teammanager aan de projectmanager
 • Wat is een gewenst eindresultaat?
  Het resultaat van een verandering
 • Wat is een milestone?
  Een moment waarop producten worden opgeleverd
 • Wat wordt verstaan onder Baseline?
  Geaccordeerd uitgangspunt
 • Wat is een consessie?
  Een concessie betekent dat de stuurgroep akkoord gaat met de afwijking van een specificatie
 • Wat wordt bedoeld met gevoeligheidsanalyse?
  Dit is de beoordeling of de business case afhankelijk is van een heel specifiek voordeel (benefit) of van een breed scala aan voordelen.

  Analyseert de factoren waarvan een business case afhankelijk is
 • Projectplan
  Kan bijgewerkt worden, samen met het risicoregister.
  Input van: Projectvoorstel, Projectaanpak en Kwaliteitsmanagementaanpak
 • Projectvoorstel
  Wordt gemaakt door PM (obv besprekingen SG, leveranciers e.d.)
  Inhoud: achtergrond, doel, scope, toleranties, gebruikers identificeren,
 • Projectaanpak
  Wordt gemaakt door PM
  Inhoud: kopen of uitbesteden?, technologie, veiligheidseisen, iemand opleiden?
 • PID = ProjectInitiatieDocumentatie
  Wie, wat, wanneer, waar, hoe en waarom het project.
  Dient als baseline
  Contract tussen SG en PM
  Niet 1 document, maar ordening van documenten
 • Business case:

  Samenstelling


  ·Samenvatting voor de opdrachtgever.
  ·Redenen.
  ·Business opties
  ·Verwachte benefits.
  ·Verwachte dis-benefits.
  ·Tijdschema.
  ·Kosten.
  ·Investeringsbeoordeling.
  ·Belangrijkste risico’s.


  Herkomst

  ·Projectmandaat en project brief (projectvoorstel) – redenen.
  ·Projectplan – kosten en tijdschema’s.
  ·De senior user(s) (seniorgebruikers) – verwachte benefits.
  ·De executive (opdrachtgever) – rendement.
  ·Risicoregister.
  ·Issueregister.
 • PID

  Hier volgt een lijst met de inhoud van de PID. Merk op dat de eerste twee (projectdefinitie en projectaanpak) zijn overgenomen uit de project brief (projectvoorstel).
  ·         Projectdefinitie: Legt uit wat het project dient te realiseren en bevat tenminste:

  o    Achtergrond.

  o    Projectdoelstellingen en gewenste eindresultaten.

  o    Projectscope en uitsluitingen.

  o    Beperkingen en aannamen.

  o    De gebruiker(s) en eventuele andere geïnteresseerde partijen.

  o    Interfaces.

  ·         Projectaanpak.
  ·         Business case.
  ·         Projectmanagementteamstructuur.
  ·         Rolbeschrijvingen.
  ·         Quality management approach (kwaliteitsmanagementaanpak).
  ·         Change control approach (wijzigingsbeheeraanpak).
  ·         Risk management strategy (risicomanagementaanpak).
  ·         Communication management strategy (communicatiemanagementaanpak).
  ·         Projectplan.
  ·         Project controls (beheersinstrumenten).
  ·         Op maat maken van PRINCE2.

  Herkomst
  ·         Project brief (projectvoorstel).
  ·         Besprekingen met de stakeholders vanuit de gebruikers, het bedrijf, de leveranciers met het oog op input over methoden, standaarden en beheersinstrumenten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

PID

Hier volgt een lijst met de inhoud van de PID. Merk op dat de eerste twee (projectdefinitie en projectaanpak) zijn overgenomen uit de project brief (projectvoorstel).
·         Projectdefinitie: Legt uit wat het project dient te realiseren en bevat tenminste:

o    Achtergrond.

o    Projectdoelstellingen en gewenste eindresultaten.

o    Projectscope en uitsluitingen.

o    Beperkingen en aannamen.

o    De gebruiker(s) en eventuele andere geïnteresseerde partijen.

o    Interfaces.

·         Projectaanpak.
·         Business case.
·         Projectmanagementteamstructuur.
·         Rolbeschrijvingen.
·         Quality management approach (kwaliteitsmanagementaanpak).
·         Change control approach (wijzigingsbeheeraanpak).
·         Risk management strategy (risicomanagementaanpak).
·         Communication management strategy (communicatiemanagementaanpak).
·         Projectplan.
·         Project controls (beheersinstrumenten).
·         Op maat maken van PRINCE2.

Herkomst
·         Project brief (projectvoorstel).
·         Besprekingen met de stakeholders vanuit de gebruikers, het bedrijf, de leveranciers met het oog op input over methoden, standaarden en beheersinstrumenten.
Business case:

Samenstelling


·Samenvatting voor de opdrachtgever.
·Redenen.
·Business opties
·Verwachte benefits.
·Verwachte dis-benefits.
·Tijdschema.
·Kosten.
·Investeringsbeoordeling.
·Belangrijkste risico’s.


Herkomst

·Projectmandaat en project brief (projectvoorstel) – redenen.
·Projectplan – kosten en tijdschema’s.
·De senior user(s) (seniorgebruikers) – verwachte benefits.
·De executive (opdrachtgever) – rendement.
·Risicoregister.
·Issueregister.
Kwaliteitsbeheersing wordt uitgevoerd tijdens...
Werkpakket uitvoeren
Welke rollen zijn er tijdens een kwaliteitsreview?
Voorzitter
Productvertegenwoordiger
Reviewers  
Secretaris
PID = ProjectInitiatieDocumentatie
Wie, wat, wanneer, waar, hoe en waarom het project.
Dient als baseline
Contract tussen SG en PM
Niet 1 document, maar ordening van documenten
Wat is geen activiteit van afsluiten ve project?
Projectafsluiting autoriseren 
Autoriseren is een onderdeel van Sturen Project.
Projectaanpak
Wordt gemaakt door PM
Inhoud: kopen of uitbesteden?, technologie, veiligheidseisen, iemand opleiden?
Projectvoorstel
Wordt gemaakt door PM (obv besprekingen SG, leveranciers e.d.)
Inhoud: achtergrond, doel, scope, toleranties, gebruikers identificeren,
Projectplan
Kan bijgewerkt worden, samen met het risicoregister.
Input van: Projectvoorstel, Projectaanpak en Kwaliteitsmanagementaanpak
In welke activiteit wordt het faseplan bijgewerkt met realisatiecijfers (actuals)?
Volgende managementfase plannen