Summary Principles of Animal Behavior (Third Edition)

-
ISBN-10 0393920453 ISBN-13 9780393920451
303 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Principles of Animal Behavior (Third Edition)". The author(s) of the book is/are Lee Alan Dugatkin. The ISBN of the book is 9780393920451 or 0393920453. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe voeren mannetjes competitie met elkaar?
  • Verstoring
  • Misleiding
Wat is mate-choice copying?
De voorkeur van vrouwtjes wordt beïnvloed door de voorkeur van vrouwtjes in de omgeving
Wat is de sensory bias?
Het waarnemen van de eigenschap door vrouwtjes bestond al eerder dan de ontwikkeling van de eigenschap bij mannetjes
Wat voor invloed heeft de pil op MHC?
Zwangerschap is niet belangrijk dus keuze voor minder uitgebreide set MHC
Hoe kan de mens de meest uitgebreide set van MHC ruiken?
Door zweet
Waarom kiezen vrouwen vaak de meest kleurrijke individu?
Die geven meestal nakomelingen met een goede parasiet resistentie
Wat is een indirect voordeel bij partnerkeus?
Goede genen; partner pas het beste in de omgeving
Wat is een direct voordeel bij partnerkeus?
De keuze voor een partner die iets tastbaar geeft dat de vruchtbaarheid verhoogd (voedsel)
Wat is polyandrie?
1 vrouw met meerdere mannen
Bij welke sexe zijn de secundaire seksuele eigenschappen aanwezig?
Man