Summary Privaatrecht als opdracht

-
ISBN-10 9069165570 ISBN-13 9789069165578
178 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Privaatrecht als opdracht". The author(s) of the book is/are A J Akkermans m m v A J Akkermans. The ISBN of the book is 9789069165578 or 9069165570. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Privaatrecht als opdracht

 • 1 Inleiding privaatrecht


 • Publiekrecht---relatie overheid burger vanuit hoedanigheid als overheid vermeld in een publiekrechtelijkewet.
  Privaatrecht----relatie tussen burgers en bedrijven onderling.

  Verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke personen.
  Wat is een persoon? of welke personen hebben we?
  Natuurlijke persoon en Rechtspersoon----waar staan deze beschreven.

  De natuurlijke personen zijn beschreven in boek 1 van het burgelijkewetboek en rechtspersonen zijn beschreven in boek 2. Althans de privaat rechtelijke rechtspersonen.
  De publiekrechtelijke rechtspersonen hebben hun basis in een publiekrechtelijke wet(bijv gemeentewet, provinciewet,grondwet,kadasterwet) maar deze persoon kunnen privaatrechtelijke handelingen aan gaan als ze overeenkomsten aan gaan.

  Formele wetgeving----regels om materiele wetgeving ten uitvoer te kunnen laten leggen.
  Materiele wetgeving-----regels waar een persoon recht op heeft

  Materiele wetgeving----burgelijk wetboek
  Formele wetgevin---Wetboek burgelijke rechtsvordering
 • De bedrijven die geen rechtspersoon zijn zijn dit omdat ze persoonlijke aansprakelijk zijn voor het vermogen.

  Hoe is de opzet van burgelijkwetboek
  in 2012 hebben we een boek 10 bijgekregen.
  1 januari is Europees geregeld de wet koop op afstand er zijn strengen eisen gekomen. Staat nu nog in boek 7 maar gaat naar boek 6.

  De gelaagde structuur
  Het bw is zo opgebouwd van algemeen naar bijzondere begrippen. Dus van alg naar bijzonder van laag naar hoog.
  Hoe ziet er uit
  Het persrecht------boek 1+boek 2
  Het vermogensrecht_-----goederen en verbintenissenrecht
  Maar het begint met alg deel met de begrippen. Dus waarom gelaagd. Boek 3 begint algemeen met begrippen dan naar boek 6 de overeenkomst.

  Boek 4 staat er niet bij want het is het erfrecht en valt meer onder personen en familierecht.

  Objectieve en subjectieve rechten

  Objectief recht het totale geheel aan rechtsregels
  Subjectief recht---een specifiek recht dat een subject heeft.
  Als er op een tentamen gevraagd wordt wat is het subjectieve recht van het vermogensrecht. Dan gaat het om een specifiek geval.
  ik heb een eigendomsrecht van deze pen dit is een  subjectief vermogens recht.
  Maar wat is het objectieve vermogensrecht omtrent deze pen.....allle regels omtrent het eigendom.
  Eigendom is een voorbeeld van een subjectiefrecht.

  Wat is een rechtssubject----is 
 • 1.1 Inleiding

 • Het Burgerlijk Wetboek (het BW) staat centraal.
 • Wat is de Onteigeningswet?
 • Wat is een inbreuk maken op eens anders eigendomsrecht?
  Een onrechtmatige daad die tot schadevergoeding verplicht.
 • Wat is privaatrecht voor een rechtsgebied?
  Het gaat hier in de eerste plaats om de rechten en plichten van burgers en bedrijven onderling.
 • 1.2 Privaatrecht en publiekrecht

 • Wat zijn voorbeelden van privaatrechtelijke regelingen?
  - het huwelijk
  - erfopvolging
  - rechten en verplichtingen van ouders versus kinderen
  - rechten van heerschappij over stoffelijke goederen
  - rechten en verplichtingen die uit overeenkomsten voortvloeien
 • 1.3 Twee verschillen tussen publiek- en privaatrecht

 • Werking van rechtsregels


  Hoe heten de rechtsregels waarvan de burgers mogen afwijken?
  Regelend of aanvullend recht
 • Wat zijn de twee verschillen tussen publiek- en privaatrecht?
  1: De handhaving van rechtsregels
  2: Werking van rechtsregels
 • Werking van rechtsregels


  Hoe heten privaatrechtelijke regels die een bevel inhouden?
  Dwingend recht
 • 1.4 De regeling van het privaatrecht door de wetgever

 • Wat geeft materieel recht aan?
  Wat de inhoud is van het recht.
 • Tussen wat kan men bij privaatrecht een onderscheid maken?
  m
 • Wat geeft het formele privaatrecht aan?
  Het bepaalt hoe een burger wiens recht is geschonden door een medeburger, zich tot de rechter kan wenden.
 • 1.5 Het huidig Burgerlijk Wetboek

 • Hoe wordt bijvoorbeeld artikel 9 van Boek 6 BW aangeduid? En voor artikel 9 van Boek 3 BW?
  art. 6:9 BW          ,       art. 3:9 BW
 • Wat staat in dit studieboek centraal?
  Een gedeelte van het vermogensrecht: Boeken 3, 5 en 6 en titel 1 over koop uit Boek 7
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.