Summary Proactive nursing problematiek inzichtelijk maken

ISBN-13 9789059319691
115 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Proactive nursing problematiek inzichtelijk maken". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789059319691. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Proactive nursing problematiek inzichtelijk maken

 • 0 Inleiding

 • Wanneer wordt er gesproken over homeostase?
  Als alle verschillende cellen in het lichaam met verschillende doeleinden als één geheel functioneren.
 • 1 Ademhaling

 • Wat is de definitie van ademhalen?
  Het door middel van spierarbeid actief inhaleren en passief exhaleren van lucht.
 • Wanneer wordt ademhalen functioneel genoemd?
  Als aan de zuurstofbehoefte van het lichaam wordt voldaan en het door het metabolisme geproduceerde kooldioxide adequaat wordt afgevoerd.
 • Wat is het verband tussen de circulatie en het ademhalingssysteem?
  De circulatie zorgt voor de aan en afvoer van bloed naar de longen om zuurstof te krijgen en kooldioxide af te geven en voor de aan en afvoer van bloed naar de andere organen om zuurstof af te geven en kooldioxide te krijgen.
 • Wat is het verband tussen bloed en het ademhalingssysteem?
  Hemoglobine in het bloed is het transportmedium voor zuurstof en kooldioxie.
 • Wat is het verband tussen het neurologische systeem en het ademhalingssysteem?
  Het ademhalingscentrum in de hersenstam reguleert de ademfrequentie en de ademarbeid inclusief de motorische output. Centrale en perifere sensoren bewaken de kooldioxidespanning, zuurgraad en zuurstofspanning in het bloed binnen de grote arteriën.
 • Uit welke klinische aandachtspunten bestaat de ademhaling?
  • Luchtwegen
  • Ademprikkel
  • Ademarbeid
  • Diffusie
  • Pulmonale perfusie
 • 1.1.1 Luchtwegen

 • Waar bevindt zich de scheiding tussen de hoge en de lage luchtwegen?
  De hoge luchtweg begint bij de mond en/of neus en loopt tot het eerste deel van de trachea: het strotten hoofd of de larynx. Aansluitend splitst de trachea zich in twee hoofdbronchiën en dit is waar de lage luchtwegen beginnen.
 • Wat is de functie van de hoge luchtwegen?
  Dit is de hoofdinlaat voor licht, verwarming en bevochtiging van inademingslucht en zorgt voor de spraak- en slikfunctie. Daarnaast heeft de hoge luchtweg ook nog de functie als inlaatpoort voor voeding en vocht.
 • Wat is de functie van de lage luchtwegen?
  Het verdelen van de inademingslucht over het longoppervlak en centraliseren bij de uitademing van de lichtstroom naar buiten.
 • Wat is een stridor?
  Dit is het geluid (snurken, reutelen, gorgelen, gieren) dat wordt veroorzaakt door een kleine of grotere belemmering van de (hoge) luchtwegen.
 • Wanneer is een stidor hoorbaar bij de hoge luchtwegen?
  bij inademen, een inspiratoire stridor.
 • Wat voor geluid is er hoorbaar bij een volledige obstructie?
  Geen geluid, er kan namelijk geen lucht passeren.
 • Wat gebeurd er bij het uitvallen van de slikreflex?
  Dan kan de tong achter in de keel zakken waardoor ademen niet meer mogelijk is.
 • Wat zijn paradoxale adembewegingen?
  Dit zijn de typische intrekkingen van de hals en intercostaalspieren als gevolg van een ademprikkel die intact is maar waarbij de luchtwegen volledig zijn afgesloten.
 • Wat is een gevolg van een ademstilstand?
  Binnen 5-10 minuten kan dit leiden tot een circulatiestilstand, als gevolg van ischemie van de hartspier.
 • Wat is de sniffing position?
  Dit is de positie van het hoofd waarin de larynxas en farynxas optimaal liggen ten opzichte van elkaar om adem te halen.
 • Wat is het doel van de verwarming en bevochtiging van de lucht in de hoge luchtwegen?
  Het voorkomen van uitdroging en afkoeling.
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het achterover kantelen van het hoofd voor de  sniffing position?
  • De toestand van de nekwervelkolom (als deze gebroken is kan dit tot beschadiging in het ruggenmerg lijden) 
  • De sensibiliteit van de wervelkolom, dit is te merken door onder andere: pijn in de nek of tintelende vingers.
  • De mobiliteit van de nekwervelkolom, deze kan verminderd zijn door bijvoorbeeld: reumatoïde aandoeningen, osteoporose of prednison.
 • Uit welke onderdelen bestaan de lage luchtwegen?
  • De trachea
  • Bronchi
  • Bronchioli
  • Alveoli
 • Welke functie hebben de slijmvliezen in de longen?
  Een afwerende functie. De trilharen zorgen ervoor dat de micro-organismen en andere stoffen via het slijm (mucus) weer naar buiten worden gebracht.
 • Welke gevolgen heeft bewusteloosheid op de hoge luchtwegen?
  Door het uitvallen van de slikreflex kan de tong in de keel zakken. Bij een EMV-score van 8 punten of lager gaan we ervan uit dat de slikreflex is uitgevallen.
 • Welke gevolgen heeft een halfzijdige verlamming op de hoge luchtwegen?
  De slikreflex is vaak verstoord. Hierdoor verslikken mensen zich sneller(vooral de eerste weken) waardoor voedsel en vocht in de longen terecht kan komen.
 • Wat is OSAS en welke invloed heeft dit op de hoge luchtwegen?
  Obstructieve SlaapApneuSyndroom, dit houdt in dat tijdens de slaap de luchtweg dicht klapt door de wand of tong. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:
  • roken
  • erfelijke aandoeningen
  • korte onderkaak
  • afwijkingen in het KNO-gebied
  • longafwijkingen
  • een lage tonus van de mond- en keelspieren (door bijvoorbeeld slaapmiddelen of chronisch nierfalen.)
 • Wat kunnen oorzaken zijn voor een inspiratoire stridor?
  zwelling of oedeemvorming in het keelgebied(tong, tonsillen, stembanden, epiglottis en struma) door bijvoorbeeld: infecties, tumoren, inhalatietrauma.
 • Wat is een corpus alienum en wat heeft dit met de luchtwegen te maken?
  Dit is een lichaamsvreemd voorwerp. Dit kan de luchtwegen gedeeltelijk of helemaal afsluiten. Hoe kleiner het voorwerp hoe dieper in de longen dit kan komen.
 • Wat is een trismus en welke gevolgen heeft dit voor de hoge luchtweg?
  Dit is een kaakklem of kaakspierrigiditeit. Het zorgt ervoor dat de mond niet of nauwelijk open kan waardoor de luchtweg bedreigd wordt. Dit komt voor bij:
  • Status epilepticus
  • Tetanie
  • Pericoronitis
  • Peritonsillair abces
  • Kaakabces
  • Maligne hyperthermie
  • Amfetaminegebruik
  • Ernstige malaria 
 • Wat hebben astma bronchiale, exacerbatie COPD en bronchospasme gemeen?
  De bronchiën raken ernstig vernauwd waardoor de patiënt vooral moeite heeft met het uitademen.
 • Welke problemen kunnen er in de lage luchtwegen ontstaan door sputumvorming en van welke problemen kan dit een symptoom zijn?
  Als door tachypneu het sputum indikt en taai wordt kan dit niet opgehoest worden en kunnen delen van de bronchusboom verstopt raken. Dit kan een symptoom zijn voor bronchitis, pneumonie en cystic  fibrosis.
 • Wat zijn bronchiëctasieën?
  Dit zijn blijvende verwijdingen van de wand van de bronchiën. Hier kan zich veel sputum ophopen. De oorzaak is vaak een ernstige luchtweginfectie en extreem hoesten. Uiteindelijk kan dit leiden tot respiratoire insufficiëntie en bijpassende chronische overbelasting van de rechter harthelft.
 • Wat is een atelectase?
  Dit is een alveolaire collaps, dit houdt in dat een deel van de longen geen lucht krijgt waardoor de alveoli in dat gedeelte zullen samenvallen. De ingeklapte delen vullen zich vaak met bloed, cellen, serum en slijm en raken geïnfecteerd.
 • Welke bewakingsmogelijkheden/observaties zijn er voor de luchtwegen?
  • Ademgeluid beluisteren (inspiratoir en expiratoir)
  • Hoestprikkel observeren
  • Sputumproductie observeren: kleur, geur, aspect en hoeveelheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke prikkels stimuleren het ademcentrum?
 • De kooldioxidespanning (pCO2)
 • De zuurgraad (pH), deze wordt door zowel de ademhaling als de nieren constant tussen 7,35-7,45 gehouden.
Waar zit het ademcentrum?
In de hersenstam.
Wat regelt het ademcentrum?
De ademhalingsfrequentie en -diepte.
Welke bewakingsmogelijkheden/observaties zijn er voor de luchtwegen?
 • Ademgeluid beluisteren (inspiratoir en expiratoir)
 • Hoestprikkel observeren
 • Sputumproductie observeren: kleur, geur, aspect en hoeveelheid
Wat is een atelectase?
Dit is een alveolaire collaps, dit houdt in dat een deel van de longen geen lucht krijgt waardoor de alveoli in dat gedeelte zullen samenvallen. De ingeklapte delen vullen zich vaak met bloed, cellen, serum en slijm en raken geïnfecteerd.
Wat zijn bronchiëctasieën?
Dit zijn blijvende verwijdingen van de wand van de bronchiën. Hier kan zich veel sputum ophopen. De oorzaak is vaak een ernstige luchtweginfectie en extreem hoesten. Uiteindelijk kan dit leiden tot respiratoire insufficiëntie en bijpassende chronische overbelasting van de rechter harthelft.
Welke problemen kunnen er in de lage luchtwegen ontstaan door sputumvorming en van welke problemen kan dit een symptoom zijn?
Als door tachypneu het sputum indikt en taai wordt kan dit niet opgehoest worden en kunnen delen van de bronchusboom verstopt raken. Dit kan een symptoom zijn voor bronchitis, pneumonie en cystic  fibrosis.
Wat hebben astma bronchiale, exacerbatie COPD en bronchospasme gemeen?
De bronchiën raken ernstig vernauwd waardoor de patiënt vooral moeite heeft met het uitademen.
Wat is een corpus alienum en wat heeft dit met de luchtwegen te maken?
Dit is een lichaamsvreemd voorwerp. Dit kan de luchtwegen gedeeltelijk of helemaal afsluiten. Hoe kleiner het voorwerp hoe dieper in de longen dit kan komen.
Wat is een trismus en welke gevolgen heeft dit voor de hoge luchtweg?
Dit is een kaakklem of kaakspierrigiditeit. Het zorgt ervoor dat de mond niet of nauwelijk open kan waardoor de luchtweg bedreigd wordt. Dit komt voor bij:
 • Status epilepticus
 • Tetanie
 • Pericoronitis
 • Peritonsillair abces
 • Kaakabces
 • Maligne hyperthermie
 • Amfetaminegebruik
 • Ernstige malaria