Summary Problem solving in organizations

-
ISBN-10 0521869765 ISBN-13 9780521869768
139 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Problem solving in organizations". The author(s) of the book is/are Joan Ernst van Aken, Hans Berends, Hans van der Bij. The ISBN of the book is 9780521869768 or 0521869765. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Problem solving in organizations

 • 1 Solution design


 • Business problem-solving entails two complementary
  aspects. Which are these and what are their roles? 
  Object knowledge: about the object.  
  Realization knowledge: knowledge of the realization of business solutions through planned change
  Process knowledge:knowledge of approaches and methods to be used
  in the analysis and design of business solutions and change plans, from problem definition to decision-making on proposed solutions and change
  plans.
 • Wat betekent ''Design-focused''?
  Gericht zijn op het ontwerpen van de oplossing.
 • On which aspect of business problem solving does design methodology aim?
  Process knowledge
 • Wat betekent ''Theory-based''?
  Onderzoek gebaseerd op theorie i.p.v. experiment.

 • What does theory-based in BPS within an academic
  programme specifically means ? Explain for each condition why?
  comprehensive : Problem solving should be based systematic review existing literate on the issue in question.
  Critical: Literate needs to be judged
  Creative: Use theory to adjust it to situation
 • Wat betekent object en realisatiekennis?
  Objectkennis is kennis m.b.t. zakelijke systemen en functies zoals marketing, operations, innovatie en financiën.
 • Describe the 5  elements of the regulative
  cycle by Van Strien
  problem definition;
  analysis and diagnosis;
  plan of action;
  intervention;
  evaluation.
 • Wat is proceskennis?
  De kennis van benadering en methoden om een  situatie te kunnen analyseren en een oplossing te kunnen aandragen voor het probleem.
 • The regulative circle is the perspective of the student. What is the perspective of the company? Name and describe its phases.
  Design part: A plan for change of the problem
  Change part: Actual implementation of the design
  Learning part: Company has to learn the learn the change
 • Wat zijn de 3 elementen van ''Theory-based''?
  Alomvattend (Comprehensive), kritisch en creatief. Proces dient in z'n geheel benaderd te worden, kritisch kijken naar de theorie en daarbij toevoeging zoeken en creatief omdat je de theorie moet zien als een opstap voor een eigen beeld.
 • Name some business problems characteristics.
  The are the result of choices of stakeholders.
  Depends on perception of performance 
  Depends on performance indicators
  Depends on norms
  Business problems are open ended
  There are many different interest regarding the solution
  Solved within time constraints , so not always best option
  Selected from 'problem mess'' and solved trough ''change muddle''

 • Waar gaan BPS projecten meestal over en wat zijn de kenmerken?
  BPS gaat meestal over operationele processen. Denk hierbij aan processen om prestaties bij te houden of de leveringskwaliteit te verbeteren. Het doel is om kosten te verminderen en de winst te vergroten.
 • What kind of BPS problem should be avoided?
  perception problem
 • Wat verstaat men onder mess en geef voorbeelden.
  Mess is Engels voor wanorde en dat kan ontstaan door verschillende meningen, waardeschatting, belangen en invloed.
 • What kind of BPS should be accepted?
  Real problem
 • Wat is een perception problem?
  Een probleem vastgesteld op onnauwkeurige gegevens.
 • What kind of problem is defined on the basis of unattainable norms?
  Target problem
 • Welke 3 ontwerpen worden gemaakt tijdens een BPS project?
  Project plan, solution design en change plan.
 • What kind of effort should graduate student have and which not?
  Effort commitment yes / result commitment not
 • Benoem de 5 stappen van de van Strien regulative cycle.
  1. Problem defenition, 2. Analysis and diagnoses, 3. Plan of action, 4.Intervention, 5. Evalution
 • What kind of properties should a BPS furthermore have ?
  Agreement on helping solving a well defined BPS
  Student should be partner in BPS
  Solution big enough for impact but small enough to be feasable
  Goal is actual performance improvement

 • De klant ziet de 5 stappen van van Strien in 3 fases. Welke fases zijn dat?
  Design fase (Problem defenition & Analysis and Diagnoses), Change part (plan of action & Intervention) en learning part (Evaluation.
 • Name and describe the 3 design which a student makes in a BPS.
  Project plan : design of the process  to produce the solution, actions to take ,actors involved , design of approach to the analysis and diagnosis of
  the problem;
  a solution (or object) design:design of the solution of the problem
  a change plan: design of the process that is to realize the object design 
 • Aan welke kwaliteit criteria moet een BPS project voldoen?
  Verbeteringsgericht, ontwerp-georiënteerd, theory based, rechtvaardig en klantgericht.
 • What kind of deliverables may clients expect from students?
  Problem definition
  Problem analysis and a diagnosis of the major causes and consequences of
  the problem;
  exploration potential solutions;
  elaboration
  intangible deliverable relating to organizational support for the solution
  and change plan.
 • Wat is een target probleem?
  Een target vastgesteld op onbereikbare normen.
 • What is the purpose of a research?
  To solve a knowledge problem.
 • Wat is naming & framing?
  Naming is benoemen van het probleem en de oorzaak. Framing is het in context plaatsen (van het probleem) zodat de boodschap duidelijk overkomt.
 • What is the purpose of a BPS project?
  Solve business performance problem.
 • noem de vier substappen van solution design

  1.Specificaties     Aan welke specificaties moeten oplossingen voldoen? (Ontwerpen)
  2.Synthese             Welke mogelijke oplossingsalternatieven zijn er? (ontwerpen)
  3.Evaluatie             Welke oplossingsalternatief voldoet het best aan de criteria? (Evalueren)
  4.Rechtvaardiging   Kan met het implementeren van het oplossingsalternatief het probleem opgelost worden? (Evalueren)
 • What are the criteria for a BPS project?
  – performance-focused;
  – design-oriented;
  – theory-based;
  – justified;
  – client-centred.
 • plan van aanpak

  1. Bedrijf In bedrijf kijken
  2. Directe probleemcontext Probleem beschrijven
  3. Doelstellingen bedrijf Waarom wordt het gedaan
  4. Oorzaak-Gevolg diagram Laat ‘problem mess’ zien
  5. Probleemstelling Hoe kan het proces heringericht worden
  6. Stappenschema projectaanpak Globale aanpak project bepalen
  7. Tabel met deelvragen, reden, theorie, aanpak Sturing uitvoer project
  8. Project plan
 • In which two aspects does design focused methodoloy differ from the rational problem solving approach?
  see business problem-solving not as a purely technical-economic
  activity
  relax the constraints of the so-called ‘phase theorem
 • The various categories of specifications are:

  - Functional requirements: the core of the specification in the form of performance
  demands on the object to be designed.
  - User requirements: specific requirements from the viewpoint of the user.
  - Boundary conditions: to be met unconditionally (always have to be met).
  - Design restrictions: preferred solution space.
 • Instead of process phases we process in....?
  steps

 • Van Aken noemt 4 manieren waarop je bij de analyse en diagnose gebruik kan maken van literatuur/theorie.
  ·Onderbouwen /bewijzen causale relaties
  ·Conceptualiseren / structureren van de analyse: aanreiken begrippen kader
  ·Suggereren van mogelijke oorzaken
  ·Guiding framework: kant en klaar causaal model, solution concepts
  ·Stappenplannen/methoden (noemt van Aken niet, maar wel relevant)
 • What are iterations in the regulative circle ?
  Jumping to previous steps
 • trien cyclus
  ·Probleemstelling
  - Welk probleem ga ik hoe voor mijn opdrachtgever oplossen?
  - Beschrijven
  ·Diagnose
  - Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het probleem?
  - Verbeteren
  ·Plan van aanpak, Solution design
  - Hoe kan het probleem opgelost worden?
  - Ontwerpen
  ·Ingreep
  - Hoe kan de opdrachtgever de oplossing implementeren?
  - Ontwerpen
  ·Evaluatie
  - Heeft de oplossing het probleem ook daadwerkelijk opgelost?
  - Evalueren
 • What are explorations in the regulative circle ?
  jumping to subsequent steps
 • De zes karakteristieken van bedrijfsproblemen

  1. Bedrijfsproblemen zijn het gevolg van keuzes (door bijvoorbeeld belangen)
  2. Ontevredenheid bij stakeholders die voortvloeien uit: Hoe zien zij de prestaties (= perceptie)
  die zij interpreteren aan de hand van prestatie-indicatoren die zijn gebaseerd op normen.
  3. Open eind: er is meer dan één oplossing
  4. Bedrijfsproblemen zijn belast met waarden en belangen
  5. Strakke beperkingen van tijd, waardoor de ‘’goed genoeg’’ gedachte snel van toepassing is.
  6. Process puinhoop zorgt er voor dat er veranderingen binnen het bedrijf plaatsvinden (change
  muddle)
 • What kind of rule does a change agent have?
  Expert role
 • What kind of focuses do we have in problem solving?
  Content & process
 • What are the two approaches do we have in problem solving?
  Design & development
 • Explain the design approach.
  Is designed in go and realized in one go

 • Explain the development approach.
  Is designed  and realized in steps.
 • Explain Quinn’s logical incrementalism.
  strategic change realized in protracted sequence of incremental changes.
 • What is action research?
  Solving knowledge problems on the basis of subsequent smaller researches.
 • Design focused methodology is best suitable for.......components.
  technical-economic
 • Which approach is best suitable if political or cultural components of the problem are dominant?
  facilitating approach
 • Which approach is best suitable if their are components of culture/political & economic/technical in the problem are dominant?
  Development approach
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.