Summary Procesmanagement

-
ISBN-10 9001898971 ISBN-13 9789001898977
185 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Procesmanagement". The author(s) of the book is/are Rienk Stuive. The ISBN of the book is 9789001898977 or 9001898971. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Procesmanagement

 • 1 Processen en procesmanagement

 • Wat wordt bedoeld met een dynamisch karakter van een proces?
  Een proces veranderd
 • Wat is het verschil tussen continue processen en discontinue processen
  • Continue processen 
   • gaat 24/7 door 
   • lastig om verschillende fases te benoemen 
  • Discontinue processen 
   • gemakkelijk verschillende fases te benoemen
   • bijv. Assemblageproces  
  • Een methode om processen te beheersen en te sturen: procesmanagement.
  • Een hoofdproces bestaat uit deelprocessen.
  • Een deelproces bestaat uit processtappen.
  • Een processtap is opgebouwd uit een of meer activiteiten.
  • Een activiteit bestaat uit taken.
  • Een taak bestaat uit handelingen.
  • Een handeling bestaat eventueel uit deelhandelingen, maar is veelal ondeelbaar.
 • Onder welk aspect van de procesbeheersing vallen defecten in een productieproces?
  Kwaliteit
 • Wat is een omschrijving van procesautomatisering?
  de mate waarin het proces geschikt is voor uitvoering met of ondersteuning door een machine en/of een informatiesysteem
 • Wat betekent bestuurbaarheid?
  De mata waarin het proces transparant en meetbaar is
 • Wat betekent kwaliteit
  De mate waarin het resultaat voldoet aan de eisen van de klant.
 • Wat is de volgorde van de cirkel van Deming
  Plan-do-check-act
 • Wat zijn de 8 fasen voor het opstellen van een verbeterplan?
  1. Het inentificeren van het werkresultaat
  2. het indentificeren van de klant
  3. het vaststellen van de klanteneisen 
  4. het vaststellen van de stappen van het werkproces
  5. het selecteren van indicatoren / maatstaven 
  6. het bepalen van het vermogen van het werkproces
  7. het produceren van het werkresultaat 
  8. het evalueren van de geleverde dienst. 
 • 2 Processen herkennen

 • Wanneer spreek je van een bedrijfsproces?
  Samenhang van activiteiten. .Waarbij input wordt omgezet in output. Kenmerken van een bedrijfsproces zijn dat:
  • er waarde wordt toegevoegd 
  • één of meerdere klanten 
 • In welke drie stappen kan je een bedrijfsproces analyseren?
  1. In- en output van proces beschrijven en processchema maken
  2. Waardetoevoegingsproces in kaart brengen en ondersteunende activiteiten in beeld brengen 
  3. Gewenste resultaat voor klant in beeld brengen. 
 • Welke drie soorten bedrijfsprocessen zijn er ?
  • Bestuurlijke processen 
  • primaire processen 
  • ondersteunende processen 
 • Welke 5 stappen zijn er in een primair proces?
  1. Inkoop
  2. operaties
  3. marketing
  4. verkoop
  5. service
 • Wat zijn de primaire activiteiten van waardeketen van Porter?
  Primaire activiteiten
  • ingaande logistiek 
  • operaties
  • uitgaande logistiek  
  • marketing en verkoop
  • service
 • Wat zijn de ondersteunende activiteiten van de waardeketen van Porter?

  ondersteunende activiteiten 
  • infrastructuur
  • management en menselijk kapitaal 
  • technologie-ontwikkeling
  • verwering
 • 3 Processen analyseren

 • Wat is een aspectsysteem?
  Een deelverzameling van relaties in het systeem. Waarbij alle elementen onveranderd blijven.
 • Wat is een subsysteem ?
  Een deelverzameling van elementen van het systeem. Waarbij oorspronkelijke relaties tussen de relaties onveranderd blijven.
 • Wat is een maanreisbenadering en hoe wordt en ook wel genoegd
  • Systeembenadering
  • naar verschillende stappen in systeem kijken 
  • Verschillende stappen kunnen bestuurd worden 
 • Waar staat KSF voor en wat betekent het ?
  • KSF: Kritieke succesfactor 
  • Zaken die van cruciaal belang zijn op een strategie succesvol uit te laten voeren. 
 • Wat betekent een 'procesindicator'
  Aanwijzingen die van te voren op bepaalde punten in het proces worden verzameld. De belangrijkste prestaties van het proces worden hiermee gemeten.
 • Hoe noem je het als je meet wat je wil meten?
  Validiteit
 • Welke drie soorten indicatoren onderscheidt Donabedian?
  • Structuurindicatoren 
  • Procesindicatoren 
  • uitkomstindicatoren 
 • Welke vragen stelt de 5W2H-probleemanaylse?
  • Wat?
  • Wie?
  • Wanneer?
  • Waar?
  • Waarom?
  • Hoe?
  • Hoeveel?
 • Wat betekent VSM
  Value stream mapping
 • Wat zijn kenmerken van een kritische prestatie-indicator?
  KPI's zijn meetmethoden die managementdoelstellingen kwantificeren, zodat de uitvoering van de strategie gemeten kan worden. De prestatie-indicator is dus een kwantitatieve weergave van de KSF en wordt uitgedrukt in een getal of percentage.
 • Benoem twee voorbeelden van een aspectsysteem:
  • Goederenstroombeheersing
  • kwaliteitsbeheersing
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een aggregatieniveau?
Het niveau binnen de organisatie waarop je het proces bekijkt. Hoog aggregatieniveau is van een gehele organisatie en een laag aggregatieniveau is op het niveau van deelproces.
Wat is het verschil tussen Continue en Discontinue processen?
Continue processen gaan dag en nacht door, het proces stopt niet.
Van discontinu processen is het makkelijker om de verschillende fasen en processtappen te benoemen.
Welk onderscheid kan er gemaakt worden bij processen?
Natuurlijke en onnatuurlijke processen
Continue en discontinue processen
Wat is het verschil tussen een natuurlijk en onnatuurlijke processen?
Natuurlijke processen gebeuren vanzelf en houden zichzelf volgens de wetten van de natuur in stand.
Onnatuurlijke processen worden geïnitieerd en in stand gehouden door mensen.
Waar is sprake van bij een proces?
Input en output
Gewenste of ongewenste output
Dynamisch karakter
Transformatie of verandering
Waar bestaat een proces uit?
Verschillende fasen
Waar zorgt procesmangement voor?
Dat processen op elkaar worden afgestemd en dat processen verbeterd worden.
Makigami stappen
- scope van de processen( benoem processen, spelers en welke functies)
- current state map(processtappen, knelpunten en documenten)
- toegevoegde waarde iedere processtap
- tijden per processtap
- analyseer knelpunten
- ontwerp future statement(klantwaarde, doorlooptijd, organisatiedoelstellingen)
- actieplannen
- implementatie 
Missionaris organisatie
Produceert niet op basis van een ideologie. Voorbeeld is apple.
focust op de ideologie
Innovatieve organisatie
Vernieuwende organisatie waar snel geschakeld kan worden.
focust op de ondersteunende staf.