Summary Procesmanagement Reader 1

-
421 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is het voornaamste kenmerk van de 'harde' systeembenadering?
Voorkeur aan een wetenschappelijke benadering van het probleem boven intuïtie en ervaring. Het is vooral gebaseerd op logica en verstand.
Uit welke 4 fasen bestaat het proces bij de 'harde' systeembenadering?
 1. Onderzoek naar het bestaande systeem (Informatieverzameling, probleemvaststelling en haalbaarheidsstudie)
 2. Analyse van het bestaande systeem en probleemoplossing door een nieuw systeem te ontwerpen op papier
 3. Implementatie van de oplossing
 4. Effectiviteit evalueren
Wat zijn de 5 karakteristieken van de 'harde' systeembenadering?
 1. Men gaat er vanuit dat er een duidelijk te identificeren bestaand systeem is, in een of andere staat.
 2. Er is een duidelijk overeengekomen uitspraak over het doel van de analyse en het herontwerp van het bedrijfsproces. De expert moet dit herontwerp op tijd en binnen de afgesproken kosten opleveren.
 3. Het (her)ontwerp bestaat uit een bedrijfsproces dat ook een technologisch systeem (een informatiesysteem) inhoudt.
 4. Het ontworpen systeem is zodanig beschreven dat objectief bepaald kan worden dat het de beoogde doelen haalt.
 5. Het (her)ontwerpproces wordt volledig uitgevoerd door experts.
Methode (method)

De keuze van een verzameling aan een methodologie gerelateerde, specifieke
stappen, om een bepaald doel te bereiken.
Methodologie (methodology)

Een verzameling principes voor methoden die zijn, of kunnen worden
toegepast bij een specifieke activiteit of binnen een bepaalde discipline
Benadering (approach)

Een verzameling principes of houdingen voor het uitvoeren van een taak,
waarbij de wijze waarop de taak zou kunnen of moeten worden uitgevoerd niet tot in detail is gedefinieerd
Welke 3 invoeringsopties van een WFM zijn er volgens Plesums?
1. Proces automatiseren zonder iets te veranderen (meestal niet aan te raden)
2. Proces licht verbeteren (ligt het meest voor de hand)
3. Proces helemaal herinrichten, ingrijpend proces
Welke 4 zaken zijn van belang bij Business Process Management (volgens Reijers en van Hee)

 • Het is een cyclische aangelegenheid waarin bedrijfsprocessen continue gevolgd moeten blijven worden
 • Vooral het volgen van de prestatie gekoppeld aan de doelen is belangrijk
 • Vakgebied waar gewerkt wordt aan methoden en technieken
 • Het is nuttig om prestaties te verbeteren en verhogen van de klanttevredenheid
Welke 2 fasen zijn er te onderscheiden binnen de diagnose?
- Beschrijvende fase
- Beoordelende fase
Welke 4 richtlijnen moeten in acht genomen worden bij het definiëren van een KSF?
 • Kort en duidelijk geformuleerd
 • Kan maar op één manier geïnterpreteerd worden
 • Beschrijft alleen wát er moet worden gemeten
 • Beperk het aantal tot 2 tot 4 per doelstelling