Summary Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus

-
ISBN-10 9013050204 ISBN-13 9789013050202
239 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus". The author(s) of the book is/are Hans Terhürne Sjoerd Jan ter Welle. The ISBN of the book is 9789013050202 or 9013050204. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Process Mapping Een Praktische Methodiek Voor Een Heldere Kijk Op Bus

 • 1.1 Waarom process mapping?

 • Geef een definitie van het begrip bedrijfsproces
  Een doelgerichte reeks van samenhangende activiteiten met in- en output welke leiden naar een gewenst resultaat.
 • Geef een definitie van het begrip procesmanagement en de belangrijkste doelstellingen hiervan.
  Procesmanagement is de wijze waarop een individu, een groep, een projectteam of een organisatie om gaat met processen.
  Doelstellingen:
  - Strategisch: Verhogen van de effectiviteit (de juiste dingen doen) en efficiency (de juiste dingen goed doen)
  - Operationeel: definiëren van processen, performancemetingen en dagelijkse procesverbetering.
  - Top-down: definiëren van procesdoelstellingen gebaseerd op benchmarking of strategische doelen, het ontwikkelen van herontwerpactiviteiten om performancegaten te dichten en kosten te verlagen.
 • Noem de vier fasen van procesmanagement en geef enkele activiteiten aan
  Proces vaststelling
  - Organiseer
  - Praat met de klant
  - Process mapping
  - Bepaal prioriteiten

  Procesanalyse
  - Benchmark proces
  - Vind oplossingen
  - Verzamel informatie
  - Maak plan van aanpak

  Procesverbetering
  - Test de oplossing
  - Implementeer de oplossing

  Procesmonitoring
  - Richt procesdashboard in
  - Bewaak indicatoren
  - Neem eventueel maatregelen
 • Wat is een kritisch bedrijfsthema
  Een kritisch bedrijfsthema is een onderdeel van de bedrijfsvoering waarvan goede resultaten belangrijk zijn voor het halen van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Welke criteria zijn er, naast "kritisch voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen" nog meer voor een kritisch bedrijfsthema?
  - Doorlooptijdvermindering
  - Kostenreductie
  - Elimineren van bottlenecks
  - Terugbrengen van aantal defecten/fouten
  - Proces dat (mede) van invloed is op de kerncompetenties
  - Verouderde of veranderende technologie
  - Concurrentie
 • Noem de drie ontwikkelingsfasen van procesmanagement
  1. De Borgingsfase
  2. De Continue verbeteringsfase
  3. Creativiteit en innovatiefase
 • Beschrijf de Borgingsfase van procesmanagement
  Beschrijf de processen zoals ze zijn en werk zoals ze zijn beschreven
  De "AS-IS" situatie
 • Beschrijf de Continue verbeteringsfase van Procesmanagement
  Kijk naar verbetermogelijkheden binnen bedrijfsprocessen en zet deze verbeteringen projectmatig op.
 • Beschrijf de Creativiteit en innovatiefase van Procesmanagement
  Als processen aan het eind van hun optimalisatie zijn gekomen, is creativiteit van belang om tot proces innovatie te komen.
 • Wat is een proces
  Een set gerelateerde activiteiten die een input gebruikt, waarde toevoegt en een output levert.
 • Noem de drie primaire typen processen en geef een korte uitleg
  Management- of besturingsprocessen
     O.a. t.b.v. strategische planning en controlling, financiële planning en controling, interne auditing etc.

  Primaire processen
    Hoofdprocessen zoals customer-relationshipmanagement, supply-chain-management en product-lifecyclemanagement

  Ondersteunende processen
     O.a. personeelsmanagement, informatiemanagement, financiële processen en kwaliteintsmanagement.
 • 2.1 Wat is processmapping

 • Wat is procesmapping
  Het grafisch weergeven van processen
 • Met welke drie typen  grafische overzichten breng je relaties en processtappen, beslispunten en de flow van het proces in beeld
  • Het procesrelatiediagram
  • Functieoverschrijdende flowchart
  • Lineaire flowchart
 • 2.2 Waarom is process mapping belangrijk

 • Waarom is process mapping belangrijk
  Proces mapping helpt ervoor zorgen dat de klant de gewenste service of het gewenste product krijgt.
 • Voor wie zorgt process mapping heldere communicatie?
  • Voor hen die in het proces werkzaam zijn;
  • Het maagement
  • Nieuwe medewerkers
  • De klanten
 • Een analyse mbv process mapping leidt tot identificatie van risico's, bottleneck of probleemgebieden in een proces. Noem enkele zaken die na deze analyse gereduceerd kunnen worden.
  • Doorlooptijd
  • Benodigde ruimte
  • Benodigde resources
  • Aantal processtappen
  • Proceskosten
  • Managementkosten
 • Waarom is het belangrijk om process mapping met de betrokken in het proces uit te voeren?
  Hierdoor ontstaat teamvorming, mensen willen veranderen (veranderingsgezindheid) en er ontstaat commitment voor de volgorde van de stappen, de aan te pakken thema's en de prioriteiten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend S.M.A.R.T.I.
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdpad, Innovatief
Wat betekend S.M.A.R.T.?
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdpad
Hoe heet de flowchart die het volgende beschrijft:Volgorde van de stappen van input via transformatie tot output;De functionele interfaces tussen processtappen;De beslissingen die moeten worden genomen langs deze weg;De betrokken personen, functies en producten 
De functieoverschrijdende flowchart.
Wanneer maak je een lineaire flowchart?
Als een processtap onvoldoende weergeeft waarom het gaat of wanneer er geen functieoverschrijdende activiteiten zijn.
Wat is een flowchart
Een visualisering, planning en analyse tool
Hoe helpt het maken van een procesrelatiediagram het verbeter en re-engineringproject?
Door doelstellingen en indicatoren helder te krijgen.
Wat zijn feedbackloops
Dingen opnieuw doen binnen een proces.
Hoe heet het diagram wat een totaaloverzicht van de hoofdprocessen laat zien waarmee de organisatie haar klanten bedient (productie) inclusief hun onderlinge relaties.
Procesrelatiediagram
Waar kan process mapping worden toegepast
Binnen alle organisaties waar activiteiten procesmatig verlopen/aflopen. Op alle niveau's.
Welke toegevoegde waarde levert process mapping voor de aandeelhouders?
Een organisatie waarbij de processen op orde zijn heeft haar kosten in de hand, is betrouwbaar en kent een hoge productiviteit. Dit resulteert in een beter rendement.