Summary Proeven van succes sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen

-
ISBN-10 9081923307 ISBN-13 9789081923309
149 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Proeven van succes sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen". The author(s) of the book is/are Joep Brinkman. The ISBN of the book is 9789081923309 or 9081923307. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Proeven van succes sensorisch onderzoek: technieken, procedures en toepassingen

 • 1 Inleiding

 • De levensmiddelenbranche is veel bezig met de smaak van een product. De 'smaak' is wel een breed begrip. Het gaat om de manier waarop mensen voedsel (of producten) met hun zintuigen waarnemen. Dit zijn de sensorische eigenschappen. Om er als producent achter te komen wat de sensorische eigenschappen zijn en hoe deze te zijn beïnvloeden, is sensorisch onderzoek nodig. Hierbij is de mens het meetinstrument.

 • Sensorisch onderzoek is onderzoek naar...

  ...smaak, geur, mondgevoel, uiterlijk en eventueel zelfs het geluid van producten.

 • Het aantal mensen die één of meerder producten krijgen te zien, ruiken, proeven en/of voelen (en daar hun oordeel over geven) wordt gezamenlijk het panel genoemd. De verwerving van de gegevens hieruit wordt gedaan volgens een systematische werkwijze in de vorm van een sensorische test.

 • 1.1 Sensorisch onderzoek en het succes van een product

 • Het fysieke product vertegenwoordigt een kernwaarde waar  de producent een beleving omheen kan bouwen. Voor een goed/passend fysiek product houdt de producent zich eerst bezig met wat er precies gemaakt moet worden, en daarna hoe dit product gemaakt moet worden. Daarna moeten alle processen zo ingesteld worden dat de kwaliteit bewaakt wordt, in stand gehouden wordt of geoptimaliseerd wordt. Tot slot moeten de onderscheidende sensorische eigenschappen gecommuniceerd worden. In al deze gevallen kan sensorisch onderzoek waardevol zijn.

 • ???
  ???
 • 1.1.1 Bepaling van doelstelling en doelgroep

 • Sensorisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten en verandering van bestaande producten. Een eerste stap in dat proces is het formuleren van de ontwikkelingsdoelstelling, die om de behoeften,  wensen, oordelen  enz. gaan en daarom een taak is voor de marketingafdeling. De onderzoeksvragen die hierbij horen kunnen verschillen van uiterst concreet (bestaand product) tot meer abstract (strategisch) Voorbeelden van sensorische onderzoeksvragen: Wat vinden consumenten van de smaak van onze satésaus ten opzichte van die van drie concurrerende merken? en Wat zijn de belangrijkste behoeften van de consument van dessertijs en welke producteigenschappen zijn belangrijk bij het voldoen aan deze behoeften?</p

 • Naast de ontwikkelingsdoelstelling is ook het vaststellen van de doelgroep van belang. Daar moet het product en de promotie ervan op worden afgestemd. Omdat consumenten steeds minder in afgebakende groepen horen, is het zaak na te gaan voor welke situatie/gebruiksmoment het product zich leent.

 • 1.1.2 Het product ontwikkelen

 • Wat voor rol heeft sensorisch onderzoek tijdens het productontwikkelingsproces?

  Een (bij)sturende rol. Het waardeoordeel of het prototype kan worden getest.

 • Uit marktonderzoek kan blijken dat er een behoefte is aan een bepaald product, maar dan is nog de vraag hoe je dit product kan realiseren.

 • Wat is een 'me too'-product en hoe kan sensorisch onderzoek aan zo'n product bijdragen?

  Een nagenoeg gelijk product aan een succesvol product, meestal B-merken. Sensorisch onderzoek is nodig bij het kopiëren van de smaak en bij het testen of de kopie geslaagd is.

   

 • 1.1.3 Het product kunnen maken

 • Procesbeheersing van een product is belangrijk, omdat de producent een constant eindproduct wilt. Want zo kan de consument ook een constante kwaliteit verwachten. Levensmiddelen zijn echter onder veel omstandigheden onderhevig, die kunnen veranderen tijdens de productie, opslag en vervoer.

 • De toepassing van sensorisch onderzoek bij kwaliteitsbewaking is:

  • Controle op de kwaliteit van geleverde grondstoffen aan het bedrijf
  • Controle op de (dagelijkse) productie
  • Het stellen van de houdbaarheidstermijn
 • 1.1.4 Productonderhoud en -optimalisatie

 • Een product is zich gedurende zijn hele levenscyclus aan het ontwikkelen. Ingrediënten kunnen vervangen worden door schaarste, de prijs, klachten of wettelijke bepalingen.

 • 1.1.5 Promotie

 • Wat is nodig om de consument te verleiden tot het kopen van een nieuw ontwikkeld product?

  1. Een voorstel/propositie die aantrekkelijk is;
  2. waargemaakt kan worden;
  3. en bij voorkeur onderscheidend is
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

???
???
Waar heeft de breedte van de curve van kansverdeling mee te maken?

Met de spreiding, oftewel standaarddeviatie. Hoe lager de standaarddeviatie, hoe smaller de curve. 

Wat is het verschil tussen een externe en interne referentie?

Een externe referentie is aanwezig bij de test, een interne referentie zit in het hoofd van de respondent.

Welke schalen kun je gebruiken?
 1. Categorieschalen (Bijv. 9-puntschaal 1. heel erg lekker, 9. heel erg vies)
 2. Lijnschalen (Een lijn met alleen de uitersten weergegeven)
 3. JAR-schalen (Vraag in categorieschaal- of lijnschaalvorm, met een ideaalpunt in het midden)
 4. Rapportcijfers
 5. Rangordeningen
 6. Magnitude estimation-schalen (referentie heeft getal, getal van verhouding voor ander product moet worden aangegeven)
Welke punten zijn van belang bij het opstellen van een testvocabulaire?
 • Geen hedonische oordelen bij analytisch onderzoek
 • Relevante attributen gebruiken voor consument 
 • Descriptoren moeten discriminatief zijn
 • Liever geen directe verwijzing naar oorzaken
 • Verband met ingrediënt- en procesvariabelen
 • Niet halfslachtig of dubbelhartig
 • Onderlinge onafhankelijkheid van begrippen
 • Reductie en consensus
 • Volgorde
Om relevante sensorische eigenschappen voor een onderzoek te bepalen, zijn verschillende methodes hanteerbaar. Welke zijn dit?
 • De onderzoeker draagt de termen aan 
 • Met een beschrijvend panel descriptoren genereren
Wat is een interne prefmap?

Er is sprake van een interne prefmap als de productruimte in de plot tot stand is gekomen op basis van voorkeuren van consumentenpanelleden. Met behulp van correlatie van de scores uit profilering kunnen daar vervolgens vectoren van de attributen worden ingepast. De beperking hiervan is dat het vectormodel uitgaat van een hoe-meer-hoe-beter-veronderstelling

Wat is prefmapanalyse?

Een analyse over het verband tussen analytische sensorische gegevens en voorkeursgegevens en een groot aantal consumenten.

Wat is canonische analyse?

Een analyse over het verband tussen voorkeursgegevens van een groot aantal consumenten en de sensorische (profilerings)data.

Wat kun je met behulp van een regressieanalyse nagaan?

Wat de invloed is van een variabele of groep variabelen op een andere variabele