Summary Professioneel Hulpverlenen De Gespreksmethodiek

-
ISBN-10 9023245504 ISBN-13 9789023245506
115 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Professioneel Hulpverlenen De Gespreksmethodiek". The author(s) of the book is/are Hein Heijen Irene Slaats. The ISBN of the book is 9789023245506 or 9023245504. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Professioneel Hulpverlenen De Gespreksmethodiek

 • 1 Voorwoord Gerard Egan

 • Waar waarschuwd Gerard voor in zijn voorwoord?

  Dat fase 2 en 3 zeker zo belangrijk zijn als fase 1. In veel gevallen wordt fase 2 en 3 niet behandeld of even snel afgedaan maar deze fases zijn cruciaal voor een goede hulpverlening.

 • Wat is de gouden tip van Gerard?

  Oefenen, heel veel oefenen, dagelijks uren oefenen.

 • 1.1 Logische niveaus

 • Noem de 4 vormen van sociale steun:
  1. Emotionele steun
  2. Informationele steun
  3. Instrumentele steun
  4. Waarderende steun
 • Wat is emotionele steun?
  Mensen die elkaar helpen op emotioneel gebied.
  Geeft mensen het gevoel te worden begrepen en er niet alleen voor te staan.
  Vb. luisteren naar iemands verhaal, iemand hart onder de riem steken.
 • Wat is informationele steun?

  Mensen geven elkaar adviezen of verstrekken informatie.
  Mensen leren van wat anderen al weten en hoeven het wiel zelf niet opnieuw uit te vinden.
  Vb. buurman geeft je advies over hoe je subsidie moet aanvragen.
 • Wat is instrumentele steun?

  Mensen doen hele praktische dingen voor elkaar.
  Voorkomt en verhelpt veel praktische problemen.
  Vb. voor planten zorgen als je op vakantie bent.
 • Wat is waarderende steun?

  Mensen halen bevestiging uit het contact met anderen.
  Ze zien dat
  anderen goedkeuren wat ze doen, anderen het op dezelfde manier doen of worden aangemoedigd door anderen.
  Geeft mensen het gevoel dat ze goed bezig zijn, vooral belangrijk in tijden van onzekerheid of moeilijkheden --> behoefte aan zekerheid en bevestiging.
 • 3 Inleiding

 • Wat is coaching?

  Kennisoverdracht op basis van kennis en kunde, de mentor en de apprentice.

 • Wat is counseling?

  Letterlijk: raadplegen, verlenen van advies bij problemen met een psychosociale achtergrond.

 • Wanneer is er sprake van conflictbemiddeling?
  Bemiddelen is tussen beide komen, als er sprake is van een conflict interpersoonlijk of intrapersoonlijk.
 • Wanneer spreken we van psychotherapie?
  Voor personen met een slecht ontwikkeld I en bij zware emotionele problematiek en/of psychiatrische stoornissen.
 • Wat is het verschil tussen de verschillende therapieen?
  De mate van doordringen in het Zelf.
 • Wat is het I en Me
  Het I (eye) kijkt naar mezelf (Me), het is de mate van het naar jezelf kunnen kijken en je eigen aandeel zien in het geheel.
 • Waaraan kun je de mate van een goed ontwikkeld I aflezen?
  Aanspreekbaarheid
  In staat zijn tot zelfreflectie
  Het aanwezig zijn van educatieve vermogens
  Gezonde nieuwsgierigheid
  Relativerend vermogen.
 • 4.1 Logische niveaus

 • Welke logische niveaus kennen we?

  Spiritualiteit of van waaruit?

  Identiteit of wie?

  Overtuiging of Waarom?

  Vermogen of Hoe?

  Gedrag of Wat?

  Omgeving of Waar, wanneer en met wie?

   

 • Kan een verandering op een hoger niveau uitstralen op een lager niveau? En Andersom?

  Ja dat zal zeker gebeuren andersom kan maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs.

 • 4.2 Van waaruit werkt de professionele hulpverlener

 • Van waaruit werkt de PH?
  Vanuit de menselijkheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.