Summary Professioneel inkopen

-
ISBN-10 900179713X ISBN-13 9789001797133
445 Flashcards & Notes
67 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Professioneel inkopen
 • C J Gelderman
 • 9789001797133 or 900179713X

Summary - Professioneel inkopen

 • 1 Professionele inkoop

 • Wat zijn de aspecten van de inkoopfunctie?
  1. Technisch aspect -> juist producten en juiste kwaliteit
  2. logistiek aspecte -> op de juiste plaats en tijd beschikbaar
  3. commercieel aspect -> tegen de juiste prijs
 • 1.1 De inkoopfunctie

 • wat doet een inkoopmanager
  managen
 • 1.1.1 Begripsbepaling

 • Wat is de algemene, bruikbare omschrijving van de inkoopfunctie?
  Het geheel van activiteiten die in organisaties worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken
 • Hoe omschrijft men de taak van de inkoopfunctie?
  Zorgen dat de juiste producten van de juiste kwaliteit op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
 • Een algemene, bruikbare omschrijving, van de inkoopfunctie luidt:
  het geheel van alle activiteiten die in organisaties worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken.
 • De taak van de inkoopfunctie is te omschrijven in drie aspecten:

  > Technisch - Men moet beschikken over de juiste producten van de juiste kwaliteit
  > Logistiek - De producten moeten op de juiste tijd en plaats beschikbaar zijn
  > Commercieel - De producten moeten tegen de juiste prijs dan wel tegen de laagste productiekosten beschikbaar zijn.
 • De taak van de inkoopfunctie wordt ook omschreven als:
  ervoor zorgen dat de juiste producten, van de juiste kwaliteit en op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
 • Waarop heeft de inkoopfunctie betrekking?
  Het managen van transacties (inkoop op operationeel niveau) en relaties (inkoopvraagstukken van strategische aard. Deze twee zaken kunnen niet los van elkaar gezien worden.
 • Bij de inkoopfunctie kunnen we 3 aspecten benadrukken:
  - technisch aspect -> men moet beschikken over de juiste producten op de juiste kwaliteit
  - logistiek aspect-> de producten moeten op de juiste tijd en plaats beschikbaar zijn
  - commercieel aspect-> de producten moeten tegen de juiste prijs.q. tegen de laagste integrale kosten beschikbaar zijn
 • Het vervullen van inkoopfuncties impliceert altijd een externe oriëntatie.


  Hierin moeten inkopers een nadrukkelijk oog hebben voor de ontwikkelingen in de externe omgeving, met name de leveranciersmarkten.  Hierin geldt dat inkopen geen doel op zich is, maar men koopt met het oog op de interne bedrijfsvoering. 
  Goederen en diensten worden dus ingekocht ten behoeve van andere afdelingen en medewerkers. Ook wel interne klanten of interne klantgerichtheid.
  Inkopers moeten daarom de externe oriëntatie altijd koppelen aan een interne oriëntatie.
 • Het vervullen van inkoopfuncties impliceert altijd een externe oriëntatie.


  Hierin moeten inkopers een nadrukkelijk oog hebben voor de ontwikkelingen in de externe omgeving, met name de leveranciersmarkten.  Hierin geldt dat inkopen geen doel op zich is, maar men koopt met het oog op de interne bedrijfsvoering. 
  Goederen en diensten worden dus ingekocht ten behoeve van andere afdelingen en medewerkers. Ook wel interne klanten of interne klantgerichtheid.
  Inkopers moeten daarom de externe oriëntatie altijd koppelen aan een interne oriëntatie.
 • Wat is professioneel inkopen?
  Het zoeken naar een evenwicht tussen de wensen van interne klanten en de eisen en het belang van de organisatie als geheel.
 • 1.1.2 Verschillen tussen het koopgedrag van organisaties en dat van consumenten

 • In het dagelijks leven is iedereen consumenten. Iedereen vervult een inkoopfunctie. Maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen.
 • Wat zijn de opvallende verschillen tussen het koopgedrag van consumenten en organisaties?
  1. de voorbereiding en uitvoering.
  2. de koopmotieven en koopdoelstellingen.
  3. de inkoper doet zijn werk vrijwel nooit alleen.
  4. een koopbeslissing kan het nodige overleg en de nodige tijd vergen.
 • De voorbereiding van de uitvoering:

  dit wordt opgedragen aan professionele inkopers, die door opleiding en ervaring gedegen tegenspelers zijn voor leveranciers en vertegenwoordigers. De kennis over de producten en alternatieve leveranciers is groot en zij kunnen bedreven onderhandelen over de uiteindelijke verkoopvoorwaarden en specificaties.
 • De koopmotieven en koopdoelstellingen:

  deze zijn verbonden aan de bedrijfsvoering binnen de organisatie. De goederen en diensten moeten op een of andere manier gebruikt kunnen worden ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Persoonlijke behoeftebevrediging en emotionele motieven mogen daarbij geen doorslaggevende rol spelen. 
 • De inkoper doet vrijwel nooit zijn werk alleen:

  voor belangrijke en complexe inkopen werken inkopers altijd in teamverband. Bij de besluitvorming kunnen diverse specialisten van diverse afdelingen betrokken zijn.
 • Een koopbeslissing kan het nodige overleg en de nodige tijd vergen. Voordat een inkoper een definitieve order kan plaatsen, moet hij:

  > diverse specificaties vaststellen
  > leveranciers onderzoeken en selecteren
  > offertes opvragen en vergelijken
  > onderhandelingen voeren
  > de keuze bepalen
  > contract opstellen
  Later hier over meer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Professioneel Inkopen
 • Kees Gelderman, Bé Albronda
 • or
 • 4th
Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waar kunnen impasses voor worden gebruikt?
Door een impasse een tijdje te laten bestaan, kan aan de andere partij duidelijk worden gemaakt dat niet veel concessies te verwachten zijn. Ook kunnen impasses worden gebruikt om de concessiebereidheid en de vasthoudendheid van de tegenpartij uit te testen. Het kan ook als middel worden benut om nieuwe informatie op tafel te krijgen of om naar alternatieve oplossingen te zoeken.
Aanbevelingen over concessies doen
 • Begin met een ambitieus openingsbod 
 • Laat de andere partij de eerste concessie doen
 • Kom niet te snel met concessies
 • Voor wat-hoort-wat-concessies zijn niet noodzakelijk
 • De beste concessies kosten weinig geld
 • Doe concessies die geen geld Kosten
 • Doe nooit een concessie zonder hiervoor iets terug te vragen
Welke manieren van exploreren zijn er?
 • Organiseer een informeel vooroverleg. 
 • Stel vragen. 
 • Geef het goede voorbeeld (geef zelf informatie)- 
 • probeer gemeenschappelijke criteria te vinden. 
 • Verhelder (gemeenschappelijke) belangen. 
 • Overleg over streefrichtingen en mogelijke oplossingen. 
 • Probeer zo veel mogelijk alternatieven op tafel te krijgen. 
 • Werk met een platformvoorstel dat de partijen (in rondes) kunnen aanvullen. 
Welke fasen komen voor in het onderhandelingsproces?
 • opening en procedures 
 • exploreren 
 • het openingsbod 
 • loven en bieden 
 • de afsluiting 
Wat zijn concrete punten van aandacht?
 • Hoe openen we de onderhandelingen? 
 • Welke voorstellen leveren beide partijen voordeel op? 
 • Hoe brengen we tegenstellingen naar voren? 
 • Hoe lokken we de verkoper uit zijn tent? Door het vragen naar meningen, opinies, door vriendelijk te zijn, door af te wachten? 
 • Hoe en wanneer gaan we tijdsdruk hanteren en time-outs inbouwen? 
 • Wanneer raadplegen we de achterban' 
Wat vergroot de speelruimte van onderhandelaars?
Het denken in scenarios in plaats van in draaiboeken en het geeft meer mogelijkheden voor creativiteit en improvisatievermogen.
Wanneer wordt de contractzone kleiner?
het opnemen van veel en/of hoge primaire eisen de kans op overeenstemming verkleint. 
Men moet zeer goed nadenken over de vraag welke eisen daadwerkelijk niet onderhandelbaar zijn.
Waarin kunnen doelstellingen worden onderscheiden?
 • primaire eisen 
 • wensen 
 • wisselgeld 
Wat wordt bedoeld met de contractzone?
De combinatie van de 'slechtst mogelijke resultaten' van inkoper en verkoper
Wat is de ondergrens van een positie?
Het slechtst denkbare resultaat waarmee u minimaal genoegen neemt, een overeenkomst met een hogere prijs. Een prijs erboven is onacceptabel.