Summary Professionele loopbaancoaching

-
ISBN-10 9089650016 ISBN-13 9789089650016
244 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Professionele loopbaancoaching". The author(s) of the book is/are Rozemarijn Dols. The ISBN of the book is 9789089650016 or 9089650016. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Professionele loopbaancoaching

 • 1 loopbaancoaching een overzicht

 • Wat is outplacement?
  planmatige begeleiding van werknemers bij het zoeken naar werk.
 • 1.2 de verschillende loopbaanvragen

 • Bij loopbaancoaching is de vraag van de cliënt leidend. Campagne et al. stellen dat de cliënt in feite antwoord moeten krijgen op 5 vragen. Welke zijn dat

  Zelfanalyse:
  - Wie ben ik?
  - Wat wil ik?
  - Wat kan ik?

  Omgevingsanalyse:
  - Waar vind ik dat?
  - Hoe kom ik daar?

  Als de cliënt nog niet toe is aan zelfanalyse, dan moet er aandacht aan de volgedne vragen worden besteed:
  - Waarom zit ik hier (aanleiding, voorgeschiedenis)?
  - Hoe zit ik hier?
  - Hoe verwerk ik tegenslagen?
 • Welke vormen van loopbaanbegeleiding hebben Savickas en Walshop basis van de vraag van de cliënt onderscheiden?

  1. Keuzebegeleiding
  2. Competentiecoaching
  3. Levenscoaching
  4. Loopbaancounseling
 • Welke loopbaancoaching hoort bij de vraag: "Wat zal ik kiezen?"
  Keuzebegeleiding
 • Welke loopbaancoaching hoort bij de vraag: "Hoe kan ik verder komen in mijn loopbaan?"
  Competentiecoaching
 • Welke loopbaancoaching hoort bij de vraag: "Is dit nu alles? wie ben ik en waar sta ik voor?"
  Levenscoaching
 • Welke loopbaancoaching hoort bij de vraag: "Ik loop steeds vast, wat zijn mijn blokkades die mij hinderen in mijn ontplooiing?"
  Loopbaancounseling
 • In de praktijk dienen loopbaanvragen zich niet afgebakend aan. Een vraag ontwikkelt zich vaak van een bepaald type in een andere. Als bijvoorbeeld competentiecoaching niet het gewenste resultaat heeft, dan is het van belang om de vraag te verdiepen en te onderzoeken naar mogelijke blokkades. De begeleiding kan dan automatisch overgaan van competentiecoaching in loopbaancounceling.
 • Ook organisaties vragen om advies bij loopbaanvragen. De loopbaanadviseur krijgt zodoende met twee partijen te maken en zijn advies moet op beide partijen goed aansluiten. Ook ontwikkelingen zoals reorganisaties of groei hebben invloed op loopbaanprocessen. Organisatiecultuur en het leer- of ontwikkelklimaat is van groot belang op de mogelijkheden binnen het loopbaanadviestraject.
 • Noem een aantal loopbaanvraagstukken in organisaties op het gebied van groei/ontwikkeling

  - Kweekvijvers: hoe leiden we 'young potentials op?'
  - Management development: Welke loopbaantrajecten hebben we voor het management?
  - Talentdevelopment: Hoe ontwikkelen wij onze creatieve of commerciële talenten?
 • Noem een aantal loopbaanvraagstukken in organisaties op het gebied van mismatch / vastlopen

  - Probleemgevallen: medewerkers die (soms jaren) niet goed meer functioneren.
  - Voorspelbare stagnatie: medewerkers bij wie te voorzien valt dat zij de omslag niet meer gaan maken.- Volledige blokkade: medewerkers kunnen zich niet meer vinden in het organisatiebeleid en haken af.
 • Noem een aantal loopbaanvraagstukken in organisaties op het gebied van reorganisatie / fusie

  - Gedwongen interne mobiliteit: medewerkers moeten van functie of locatie veranderen
  - Outplacement: medewerkers krijgen een traject aangeboden waarbij zij geholpen worden een functie buiten de organisatie te vinden.
 • Bij de meeste groeivragen worden medewerkers competentiegericht ontwikkeld. Er wordt ook aandacht besteed aan wat iemand wil, wat de ambities zijn, waarover iemand twijfelt of wat valkuilen kunnen zijn.
 • Wat kan de reden zijn van mismatch?
  Er kan sprake zijn van selectiefouten of individuele problematiek.
 • Waarom is het vergroten van employability (inzetbaarheid) een belangrijke loopbaanvraag voor organisaties?
  Organisaties zijn geholpen met breed inzetbare en flexibele werknemers die zich gemakkelijk aan veranderingen kunnen aanpassen.
 • Hoe kan de loopbaanadviseur ondersteunen bij het vergroten van de employability
  De loopbaanadviseur kan een rol spelen in het vaststellen van de mobiliteitsbereidheid: hoe graag wil iemand veranderen van functie. En van het mobiliteitsvermogen: de mate waarin iemand het in zich heeft om te veranderen.
 • Hoe kan een loopbaanadviseur een rol spelen bij het behoud van personeel en het voorkomen van ongewenst verloop?
  Door een bijdrage te leveren bij het tijdig inspelen op ambities en potentieel van de medewerkers en het veiligstellen van het psychologische contract tussen medewerker en organisatie (onuitgesproken verwachtingen die beide partijen van elkaar hebben: zorg en ontplooiing vs. inzet en loyaliteit).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Castingoefening?
 • oefening om de kern, ofwel het (arche)type (rolmodel) van de cliënt naar boven te halen
 • opmaat voor 'personal branding'
 • Geschikt als de cliënt rationeel denkt en weinig naar gevoel luistert.


2 mogelijke opdrachten:
 • open opdracht: vraag omgeving voor welke rol ze hem zouden casten (welke rol, welke film, waar en wanneer, rol, thema's, welke ontwikkeling)
 • Gestructureerde opdracht: met archetypenkaarten. De cliënt maakt een top-5
Beschrijf de matrix van hulpmodellen, instrumenten en technieken

Er is een onderscheid gemaakt tussen willen, kunnen en zijn.

Tevens is de tijdslijn van verleden, heden en toekomst met deze domeinen gecombineerd.


Willen:
 • Verleden: loopbaanankers (loopbaanwaarden)        
 • Heden: Belemmeringen (inspiratiebronnen, Hollandtypologie)
 • Toekomst: Ideale baan / dag (interesses, beroepsvoorkeuren, werkvelden, favoriete rol en organisatie)


Kunnen:
 • Verleden: Analyse succes- en faalervaringen (Meet the parents)
 • Heden: Competentieanalyse (kernkwadranten, teamrollen, 360 feedback)
 • Toekomst: Kernkwadranten (idolenoefening)


Zijn:
 • Verleden: Biografische opdracht (levenslijn)
 • Heden: Big Five (leerstijlen, schaduwoefening, Myers Briggs Type indicator)
 • Toekomst: Typecastingoefening (Personal branding)
Welke 3 clusters met welke persoonlijkheidsstoornissen kent de DSM IV?

Cluster A:
- Paranoïde stoornis: extreme uiting van valkuil achterdocht
- Schizoïde stoornis: extreme uiting van valkuil afstandelijkheid
- Schizotypische stoornis: extreme uiting van onnavolgbaarheid
Cluster B:
- Antisociale stoornis: extreme uiting valkuil grensoverschrijdend gedrag
- Borderlinestoornis: extreme uiting valkuil instabiliteit
- Theatrale stoonis: extreme uiting valkuil overdrijving
- Narcistische stoornis: extreme uiting valkuil zelfverheerlijking
Cluster C:
- Ontwijkende stoornis: extreme uiting valkuil vermijding
- Afhankelijke stoornis: extreme uiting valkuil afhankelijkheid
- Obsessief-compulsieve stoornis: extreme uiting valkuil oververantwoordelijkheid
Leg de waardenoefening uit

Deze kan een goed begin zijn bij loopbaancounseling. Dit omdat deze oefening niet bedreigend is en vaak wordt geassocieerd met positieve zaken.

De coach let op de tegenwaarde van elke waarde, dus wat de cliënt probeert te voorkomen. Als de balans doorslaat naar het vermijden van zaak, dan is er waarschijnlijk sprake van een belemmering.
Welke eigenschappen zijn bij de cliënt belangrijk tijdens loopbaancounseling?
Reflectief vermogen, veerkracht en veranderingsbehoefte
Wanneer spreken we van een valkuil?

Als er sprake is van een hardnekkig patroon van belemmerende overtuigingen.

Een valkuil is een duurzaam, vaak star en moeilijk veranderbaar denkschema en gedragspatroon.
Leg uit waarom belemmerende overtuigingen en overlevingsmechanismen zeer relevant voor levenscounseling zijn
Het 'willen' bestaat uit wat iemand drijft, maar ook wat iemand tegenhoudt. Wat iemand weerhoudt zijn vaak hardnekkige irrationele gedachten, belemmerde overtuigingen en overlevingsmechanismen. Deze vormen de onderste laag van de pyramide van McClelland. Deze laag kan veel invloed hebben op iemands drijfveren, voorkeuren en passies, talenten en dus met het leven en de loopbaan.
Leg de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) uit

een methode om mensen te helpen ontdekken wat ze belangrijk vinden in zichzelf; de cliënt diagnosticeert zichzelf. Bevordert het zelfreflectie en bezinningsproces.
ZKM doet:
- reikt een systematisch kader aan voor het reflectieproces over de eigen loopbaan
- stelt waardegebieden op schrift die zich lenen voor nadere analyse en evaluatie van genomen ontwikkelingsstappen
- cliënt heeft de status van medeonderzoeker: stimuleert tot zelfreflectie en zelfrealisatie.

De waarderingstheorie van Hermans en het zelfconcept nemen een centrale plaats in.

Hermans omschrijft het zelf als een georganiseerd systeem van waarderingen en waardegebieden. Aan alles ken je een waarde toe en geef je betekenis. Waardegebieden vormen de sleutel tot loopbaanperspectief.
Welke werkvormen kan de coach inzetten bij biografisch werken?
 • kernkwadranten van Ofman: biedt zicht op wat de cliënt gedurende zijn leven aan kwaliteiten en competenties heeft opgebouwd. De 'uitdaging' geeft richting aan ontwikkelbehoeftes en de 'allergie' kan komen tot een vervorming van een kwaliteit die verstoten is. De combinatie van valkuil en allergie is een belangrijk scharnierpunt tussen verleden en toekomst, waarbij het verleden de kernkwaliteiten representeren en de toekomst de uitdagingen.
 • Schrijfopdrachten rondom de tijdlijn verleden, heden en toekomst. Bestaat uit 6 stappen. De cliënt komt met vragen die in het verleden spelen en die te maken hebben met de toekomst, maar waarbij een analyse van het verleden nodig is.
 1. Heden: intake > wat is de loopbaanvraag en lopende thema's
 2. Verleden: biografieopdracht > beschrijven verleden in 7 tot 10 jaar
 3. Verleden: biografiegesprek > bespreken
 4. Toekomst: droomopdracht
 5. Toekomst: bespreken
 6. Heden: wat ga je nu doen?
Noem de centrale begrippen die in verband worden gebracht met de midlifefase?
 • Generativiteit: zorg dragen voor de volgende generaties. Minder betrokken op zichzelf, maar meer op anderen.
 • Stagnatie: achterblijven van groei naar de taken die behoren bij de nieuwe levensfase
 • Regressie: terugval naar een vorige ontwikkelingsfase