Summary Project- en Urenadministratie

-
106 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Project- en Urenadministratie

 • 1 Organisatie en informatie

 • Wat is een organisatie?
  Een algemene aanduiding voor een samenwerkingsverband waarin mensen met bepaalde middelen een bepaald doel proberen te bereiken
 • Wat is een bedrijf?
  een organisatie die goederen of diensten voortbrengt
 • Wat is een onderneming?
  Een grote, zelfstandige arbeidsorganisatie die om te kunnen overleven winst moet realiseren
 • Wat is een instelling?
  Een benaming voor de arbeidsorganisatie die we veelal tegenkomen in de non-profit sector
 • Wat is een profit organisatie?
  Die heeft als doel, profit (winst) te maken
 • Wat is een non-profit organisatie?
  Deze levert diensten in het algemeen maatschappelijk belang
 • Welke vier arbeidssectoren hebben wij?
  1. Primaire sector
  2. Secundaire sector
  3. Tertiaire sector
  4. Quartaire sector
 • Wat is een meso-omgeving?
  gaat om de invloed die alle belanghebbenden hebben
 • Wat is micro-omgeving?
  Gaat om de invloed die managers en medewerkers binnen de organisatie hebben
 • de indirecte omgeving wordt macro-omgeving genoemd. Noem vier voorbeelden van macro-omgeving.
  1. Economische ontwikkelingen
  2. Technische  ontwikkelingen
  3. Sociale  ontwikkelingen
  4. Maatschappelijke  ontwikkelingen
 • Wat is informatisering?
  Het toepassen van moderne gegevensverwerkende apparatuur en de daaruit resulterende informatie

  of
  informatisering is de toepassing van informatietechnologie (IT)
 • Wat is automatisering?
  Het door machines, computers of computerprogramma's automatisch maken van handelingen die eerst door mensen werden verricht
 • Wat zijn concrete markten?
  Veilingen en effectenbeurzen
 • Wat zijn abstracte markten?
  Kapitaalmarkt en arbeidsmarkt
 • Wat zijn belanghebbenden / stakeholders?
  Partijen die er belang bij hebben bij het functioneren van de organisatie
 • 2 Rapportages opstellen

 • Wat is rapportage?
  Het uitbrengen van een rapport
 • Rapporten kunnen om verschillende redenen worden opgesteld. Noem er vijf.
  1. Evaluerend rapport
  2. inventariserend rapport
  3. voorlichtend rapport
  4. persuasief rapport
  5. verslaggevende rapport
 • Wat is een evaluerend rapport?
  Bevat een oordeel over een bepaalde maatregel die is ingevoerd of over een bepaald voorstel of plan
 • Wat is een inventariserend rapport?
  Een overzicht van bijvoorbeeld de kosten om iets te realiseren
 • Wat is een voorlichtend rapport?
  Is informatief
 • Wat is een persuasief rapport?
  Een rapport om de lezer te overtuigen van iets door middel van argumenten
 • Wat is een verslaggevend rapport?
  Notules. Hierin staan de gemaakte afspraken
 • Wat zijn horizontale rapportages?
  De informatie wordt tussen medewerkers van een afdeling of tussen afdelingen uitgewisseld
 • Wat zijn verticale rapportages?
  De informatie wordt van medewerkers naar afdelingshoofden en van afdelingshoofden naar de directie van de organisatie uitgewisseld.

  of andersom  
 • Welke financiële rapporten zijn er?
  • Jaarrekeningen
  • periodieke financiële rapportages
  • prognoses
 • Welke vier soorten jaarrekeningen zijn er?
  1. Interne jaarrekening
  2. fiscale jaarrekening
  3. geconsolideerde jaarrekening
  4. gepubliceerde jaarrekening
 • Waar bestaat een jaarrekening uit?
  • De balans
  • De winst-en-verliesrekening
  • Toelichting op de jaarrekening
 • Periodieke financiële rapportages zijn rapportages die betrekking hebben op de financiën van de onderneming, bijvoorbeeld interne planning. 
  noem hier nog 6 voorbeelden van:
  • Efficiëntiebeoordeling
  • kosteninformatie
  • kostprijsinformatie
  • opbrengst
  • strategische planning
  • voorraadwaardering
 • Wat zijn prognoses?
  Voorspellingen van in de toekomst te verwachten situaties
 • Welke vier eisen worden er gesteld aan een goed rapport?
  1. Duidelijk
  2. correct
  3. bondig
  4. aantrekkelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.