Summary Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO

-
ISBN-10 9401800642 ISBN-13 9789401800648
208 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO". The author(s) of the book is/are Bert Hedeman Roel Riepma. The ISBN of the book is 9789401800648 or 9401800642. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO

 • 2 Competentie ontwikkeling

 • Beschrijf de STAR techniek
  STAR staat voor:
  - Situatie: beschrijving van de situatie
  - Taak: beschrijving van de taak op dat moment voor handen.
  - Actie: welke acties zijn ondernomen
  - Resultaat: wat was het resultaat en het effect

  Hier kan je nog een R aan toevoegen, de R van reflectie:
  Wat deed het met je, wat gebeurde er?

  Hier kan ook nog aan toegevoegd worden T van Toekomstig handelen:
  wat zou je de volgende keer anders doen?
 • Beschrijf de cirkel van competentie-ontwikkeling
  - Kern van aandacht
  - Normen en waarden
  - Overtuigingen
  - Vaardigheden
  - Gedrag
  - Omgeving
 • 3 Projectoriëntatie

 • Oefenen
  ja
 • 3.1 Projectoriëntatie (C21)

 • Geef 4 redenen om een project uit te voeren
  - Project is effectiever ==> eenmalige werkzaamheden
  - Eenmalig resultaat
  - Realisatie is complex
  - Uitvoering past niet in bedrijfsorganisatie
  - Veel management aandacht
 • Geef de definitie van een project
  Een project is een tijdelijke organisatie met als doel om binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat op te leveren.
 • Wat is projectmanagement?
  Onder projectmanagement wordt verstaan het geheel van alle leidinggevende taken die nodig zijn om het projectresultaat op te leveren. Het projectmanagement omvat plannen, organiseren, controleren en besturen van alle aspecten van het project en het motiveren van alle bij het project betrokken personen.
 • Welke voorwaarden zijn noodzakelijk voor een project?
  - Besluit tot een projectaanpak
  - Van te voren gedefinieerd resultaat
  - Wilsovereenstemming 
  - Tijdelijk (begin en eind)
  - Een projectorganisatie is nodig
  - Afbakening ==> scope
 • Wat zijn de kenmerken van een project?
  - Duidelijk begin en einde
  - Eigen (project)organisatie
  - Meerdere disciplines of afdelingen nodig
  - Vooraf gedefinieerd resultaat
  - Details worden gaandeweg duidelijker
  - Uniek en eenmalig
  - Complex en risicovol
 • Welke werkvormen zijn te onderscheiden, en licht deze toe?
  Improvisatie ==> Creatief, hoog flexibel, onzeker resultaat
  Planmatig werken ==> Resultaat redelijk duidelijk, Consequenties van onzekerheid is inzichtelijk te maken.
  Routinematige ==> Vaste procedures en instructies, werkgericht, voorspelbaar resultaat
 • Welke drie stappen zijn te onderkennen bij projecten?
  - Faseren (projectvoorbereidingsfase, projectdefinitiefase, projectuitvoeringsfase, projectafsluiting)
  - Beheersen (GOKIT+R/K)
  - Beslissen
 • Geef een toelichting op:
  1. Duiveldriehoek
  2. IJzeren vierkant
  Duiveldriehoek: tijd, geld , kwaliteit
  IJzeren vierkant: tijd, geld, kwaliteit en scope
 • Beschrijf de levenscyclus van een project en/of product.
  1. idee
  2. Haalbaarheidstudie
  3. Realisatie  
  4. Gebruik
  5. Groot onderhoud
  6. Sloop
 • 3.2 Projectmanagementstandaarden (C26)

 • Benoem de 5 PM Processen in de ISO21500
  - Initiatie
  - Planning
  - Uitvoering
  - Beheersing
  - Afsluiting
 • Welke 7 principes kent Prince 2?
  - Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
  - Leren van ervaringen.
  - Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
  - Managen per fase   
  - Managen 'by exception'
  - Productgerichte aanpak
  - Op'maat maken voor de projectomgeving
 • Welke 7 processen kent Prince 2?
  - Opstarten project (OP)
  - Sturen van een project (SP)
  - Initieren van een project (IP)
  - Beheersen van een fase (BF)   
  - Managen Productoplevering (MP)
  - Managen faseovergang (MF) 
  - Afsluiten van een project (AP)
 • Welke thema's kent Prince 2?
  - Business Case
  - Organisatie
  - Kwaliteit
  - PLannen
  - Risico's
  - Wijzigingen
  - Voortgang
 • Welke beheersaspecten kent Prince 2?
  - Tijd
  - Geld
  - Kwaliteit
  - Scope
  - Risico's
  - Baten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Blader door de betreffende bladzijden
Oke
Wat houdt de PESTLE analyse in
De PESTLE analyse geeft inzicht in de omgevingsfactoren bij het uitoefenen van invloed.
- Politieke factoren
- Economische factoren
- Sociale factoren
- Technische factoren
- Legale factoren
- Omgevingsfactoren
Welke 6 beïnvloedingsprincipes zijn er?
- Wet van de wederkerigheid
- Wet van de commitment en consistentie
- Wet van het sociale bewijs
- Wet van de sympathie
- Wet van de autoriteit
- Wet van de schaarste
Oefenen
Oke
Doorbladeren
Oke
Oefenen
Ja
Welke methoden van winstneming zijn er in projecten?
1. Completed contract methode ==> resultaat wordt aan het einde genomen, tussentijds worden alle kosten als onderhanden werk gezien.
2.  POC ==> projectresultaat wordt gedurende de looptijd van het project periodiek genomen
Blader P551 door
Oke
Welke trekkende krachten zijn van toepassing in Minzberg?
 • Leidinggevende trekkracht ==> strategische top
 • Balkaniserende trekkracht ==> middenniveau'
 • Professionaliserende trekkracht ==> Uitvoerende kern
 • Rationaliserende trekkracht ==> technostructuur
 • Samenwerkende trekkracht ==> Ondersteunende staf
Bekijk P545 en licht de volgende Minzberg configuraties toe:- Ondernemersorganisatie- Gedifferentieeerde organisatie- Professionele organisatie- Machineorganisatie     - Innovatieve organisatie- Zendingsorganisatie- Politieke organisatie
P545