Summary Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – 4de herziene druk – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO

-
ISBN-10 940180382X ISBN-13 9789401803823
101 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – 4de herziene druk – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO". The author(s) of the book is/are Bert Hedeman Roel Riepma. The ISBN of the book is 9789401803823 or 940180382X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – 4de herziene druk – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO

 • 1 Perspective 1: Strategie (IPMA-D)

 • Wat is hier de kerncompetentie?
  De competentie om projecten te begrijpen vanuit de context van de strategie van de organisatie.
 • Wat zijn hierbij de kritieke competentie-indicatoren?
  • Stem het project af op de missie en visie van de organisatie;
  • Identificeer en onderzoek de mogelijkheden om de organisatiestrategie aan te passen;
  • Ontwikkel en stel zeker de zakelijke / organisatorische rechtvaardiging van het project;
  • Definieer, beoordeel en review de kritieke prestatie-indicatoren.
 • 1.1 Missie, visie en strategie

 • Wat is de missie van een organisatie?
   Het bestaansrecht van een organisatie, beschreven vanuit de waarden en identiteit van de organisatie.
 • Wat is de missie van jouw organisatie?
  toepassen!
 • 1.1.1.1 Missie en visie van organisaties

 • Wat is de missie van een organisatie?
  Het bestaansrecht van een organisatie, beschreven vanuit de waarden en identiteit van de organisatie.
 • Wat is de missie van jouw organisatie?
  Toepassen!
 • Wat is de visie van een organisatie?
  Een visionair en ambitieus beeld hoe de organisatie gezien wil worden.
 • Wat is de visie van jouw organisatie?
  Toepassen!
 • 1.1.1.2 Strategie van een organisatie

 • Wat is de strategie van een organisatie?
  De manier waarop een organisatie haar doelen wil bereiken.
 • 1.1.2 Kernwaarden van een organisatie

 • Wat zijn de kernwaarden van een organisatie?
  Fundamentele overtuigingen die gelden als basis van ons handelen. Moeten richtinggevend zijn. (Geven ook kader voor ontwikkeling. Daarvoor heb je ook visie op de toekomst nodig. Waar wil je staan over een jaar of 10?)
 • Wat zijn de kernwaarden van jouw organisatie?
  Toepassen!
 • 1.1.3 SWOT-analyse

 • Wat is een SWOT-analyse?
  Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model dat de sterktes en zwaktes in de organisatie plaatst naast de kansen en bedreigingen in de omgeving en deze analyseert.
 • Confrontatiematrix met de 4 basisstrategievragen - de SWOT-analyse
 • 1.2 Strategisch prestatiemanagement

 • (Wat is strategische prestatiemanagement?)
  (Is het deel van het management dat gericht is op de sturing van de organisatie door het systematisch vertalen van de strategie via prestatie-indicatoren naar bedrijfsprocessen, gevolgd door het volgen en bewaken van deze bedrijfsprocessen op basis van die prestatie-indicatoren.)
 • 1.2.1 Benchmarking

 • Wat is benchmarking?
  Een benchmark is een begrip uit de kwaliteitsbewaking en kan het beste worden vertaald als 'referentiepunt'. Het is een soort 'ijkingskader' om de eigen prestaties en onderliggende processen te plaatsen en te verbeteren.           
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.