Summary Projectmanagement op basis van NCB versie 3

-
ISBN-10 9087536704 ISBN-13 9789087536701
279 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmanagement op basis van NCB versie 3". The author(s) of the book is/are Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst, Roel Riepma. The ISBN of the book is 9789087536701 or 9087536704. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Projectmanagement op basis van NCB versie 3

 • 1 Opbouw van dit boek

 • Wat betekent het om competent het beroep van een projectmanager uit te oefenen?
  Dat betekent dat je als projectmanager het vermogen hebt kennis, kunde, persoon- en attitudekenmerken effectief in te zetten voor het succesvol leiden van projecten.
 • Waar staat NCB voor?
  Nederlandse Competence Baseline
 • Hoeveel competenties definieert de NCB en hoe worden deze verdeeld over de verschillende competentiegebieden?
  Er worden in totaal 46 competenties gedefinieerd. Deze zijn verdeeld over 3 competentiegebieden:
  • (Vak)technisch competentiegebied (20 competentie-elementen);
  • Gedragsmatig competentiegebied (15 competentie-elementen);
  • Contextueel competentiegebied (11 competentie-elementen).
 • 1.1 Projectstart

 • Wat is het verschil tussen de project-voorbereidingsfase en de project-definitiefase?
  In de ontwikkelfase wordt een eerste idee uitgewerkt, bijvoorbeeld door een haalbaarheidsstudie.
  De voorbereidingsfase eindigt zodra er er een wilsovereenstemming is om het project uit te voeren of als het project niet levensvatbaar blijkt.

  De project-definitiefase is de eerste fase van het project en start na de projectbeslissing door de opdrachtgever. In deze fase wordt het projectplan uitgewerkt.
 • 1.2 Belanghebbenden

 • Wie zijn belanghebbenden bij je project
  Dit zijn niet alleen de personen of groepen die een belang of invloed heeft bij de prestatie of het succes van een organisatie
  Dat zijn ook de personen die een belang of invloed WENST te hebben.

  Denk aan het voorbeeld van GreenPeace die door de acties een belanghebbende werd in de discussie over BrentSpar van Shell in de jaren 90
 • 1.2.3 Opstellen communicatieplan

 • Wat wordt in het communicatieplan beschreven
  - wat er wordt gecommuniceerd
  - door wie
  - wanneer
  - via welk medium (gebruik zo veel mogelijk verschillende media)
  - aan wie
  - hoe kunnen partijen feed-back geven
 • 1.7 Projectmanagementsucces

 • Wat is het verschil tussen project-succes en projectmanagement-succes
  Of een project succesvol is, hangt af van het opgeleverde resultaat: is het binnen de gestelde eisen en overeengekomen restricties vanuit het perspectief van de relevante belanghebbenden.
  Het succes van projectmanagement wordt bepaald door de tevredenheid van de belanghebbenden over het management van het project
 • Welke gedragscompetenties zijn nodig voor projectmanagementsucces?
  Leiderschap,
  Zelfbeheersing,
  Assertiviteit,
  Ontspanning,
  Openheid,
  Resultaatgerichtheid,
  Communicatie,
  Teamwerk
 • 1.7.3 Projectsuccesfactoren

 • Noem vijf belangrijke projectsuccesfactoren
  De belangrijkste succesfactoren waaraan wordt afgemeten of het project succesvol is, in volgorde van belang volgens de 'Standish Group':
  - Betrokkenheid gebruikers (19%)
  - Support hoogste management (16%)
  - Duidelijk gedefinieerd eindresultaat (15%)
  - Realistische planning (11%)
  - Realistische verwachtingen (10%)
  - Kortere fasen/projecten (9%)
  - Competente staf (8%)
  - Eigenaarschap (6%)
  - Duidelijke visie en te realiseren doelen (3%)
  - Toegewijde en resultaatgerichte staf (3%)
 • 2 Competentieontwikkeling met behulp van dit boek

 • Welke methode kan de kandidaat die opgaat voor IPMA C hanteren voor het reflecteren op de verschillende competentie-elementen?
  via de STAR -methode.
 • Waar staat STAR voor?
  • Situatie - een contextueel beeld van de situatie die aan de orde is/was.
  • Taken - een beeld van de taken, waarvoor de kandidaat verantwoordelijk was.
  • Activiteit - de initiatieven die de kandidaat genomen heeft in de beschreven situatie.
  • Resultaat - het resultaat van de genomen initiatieven en het effect daarvan op het project.
 • Zie blz. 9 en 10 van het boek voor een voorbeeld van hoe de STAR-methode uitgewerkt kan worden om te reflecteren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voor welke kwaliteitsbeoordeling worden review, audit en evaluatie gebruikt?
review = beoordeling op inhoud. (tussentijdse) producten worden gereviewd door direct betrokkenen

audit = beoordeling van proces. check of uitvoering van een project volgens afspraak verloopt en of de uitvoering doeltreffend en doelmatig is. dit wordt gedaan door van te voren vastgestelde criteria.

 evaluatie = leren van ervaring, dus achteraf. = beoordeling of uitgevoerde activiteiten en bijbehorende resultaten overeenkomen met geplande activiteiten en resultaten --> daaruit definiëren van verbeterpunten
Welke gedragscompetenties zijn nodig voor projectmanagementsucces?
Leiderschap,
Zelfbeheersing,
Assertiviteit,
Ontspanning,
Openheid,
Resultaatgerichtheid,
Communicatie,
Teamwerk
Wat is het verschil tussen project-succes en projectmanagement-succes
Of een project succesvol is, hangt af van het opgeleverde resultaat: is het binnen de gestelde eisen en overeengekomen restricties vanuit het perspectief van de relevante belanghebbenden.
Het succes van projectmanagement wordt bepaald door de tevredenheid van de belanghebbenden over het management van het project
Wat is het verschil tussen de project-voorbereidingsfase en de project-definitiefase?
In de ontwikkelfase wordt een eerste idee uitgewerkt, bijvoorbeeld door een haalbaarheidsstudie.
De voorbereidingsfase eindigt zodra er er een wilsovereenstemming is om het project uit te voeren of als het project niet levensvatbaar blijkt.

De project-definitiefase is de eerste fase van het project en start na de projectbeslissing door de opdrachtgever. In deze fase wordt het projectplan uitgewerkt.
Wie zijn belanghebbenden bij je project
Dit zijn niet alleen de personen of groepen die een belang of invloed heeft bij de prestatie of het succes van een organisatie
Dat zijn ook de personen die een belang of invloed WENST te hebben.

Denk aan het voorbeeld van GreenPeace die door de acties een belanghebbende werd in de discussie over BrentSpar van Shell in de jaren 90
Wat wordt in het communicatieplan beschreven
- wat er wordt gecommuniceerd
- door wie
- wanneer
- via welk medium (gebruik zo veel mogelijk verschillende media)
- aan wie
- hoe kunnen partijen feed-back geven
Noem vijf belangrijke projectsuccesfactoren
De belangrijkste succesfactoren waaraan wordt afgemeten of het project succesvol is, in volgorde van belang volgens de 'Standish Group':
- Betrokkenheid gebruikers (19%)
- Support hoogste management (16%)
- Duidelijk gedefinieerd eindresultaat (15%)
- Realistische planning (11%)
- Realistische verwachtingen (10%)
- Kortere fasen/projecten (9%)
- Competente staf (8%)
- Eigenaarschap (6%)
- Duidelijke visie en te realiseren doelen (3%)
- Toegewijde en resultaatgerichte staf (3%)
Noem vijf belangrijke projectsuccesfactoren 
De belangrijkste succesfactoren waaraan wordt afgemeten of het project succesvol is, in volgorde van belang volgens de 'Standish Group':
- Betrokkenheid gebruikers (19%)
- Support hoogste management (16%)
- Duidelijk gedefinieerd eindresultaat (15%)
- Realistische planning (11%)
- Realistische verwachtingen (10%)
- Kortere fasen/projecten (9%)
- Competente staf (8%)
- Eigenaarschap (6%)
- Duidelijke visie en te realiseren doelen (3%)
- Toegewijde en resultaatgerichte staf (3%)
Wat houdt de kerncompetentie Projectstructuren (NCB 1.09) in?
Het vermogen om het opzetten en bewaken van projectstructuren te kunnen managen.
Waar komen technische eisen vandaan?
Technische eisen worden in principe afgeleid van functionele eisen, maar komen ook voort uit de van toepassing zijnde voorschriften, normen en standaarden.