Summary Projectmatig creeren 2.0

-
ISBN-10 9055943991 ISBN-13 9789055943999
308 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Projectmatig creeren 2.0". The author(s) of the book is/are Jo Bos Ernst Harting van Paul Zuiker. The ISBN of the book is 9789055943999 or 9055943991. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Projectmatig creeren 2.0

 • 1 De essentie van projectmatig creeren

 • Wat is een project?
  Een tijdelijke werkorganisatie, gebaseerd op flexibele inzet van mensen en middelen en met het doel om een concreet resultaat te bereiken, binnen scherpe afspraken: tijd, geld en kwaliteit.
 • Projectvorm situaties:
  • Er is een belangrijke en complexe uitdaging of probleemstelling
  • Er is een opdrachtgever
  • Het probleem moet door een team worden opgelost
  • Er kan een eenduidig resultaat worden behaald
  • Er is een duidelijke opleverdatum
  • Er kan een scherp budget en heldere kwaliteitseisen benoemd worden
 • Wat is het verschil tussen een project en een programma?
  In een project staat het resultaat centraal en een programma is bedoeld om doelstellingen te behalen.
 • 1.1 Commitment, de drijvende kracht in projectsucces

 • Er zijn twee soorten projecten:
  1. Een project loopt vanzelf
  2. Een project kost de projectleider en leden meer energie dan het oplevert
 • Wat wordt er bedoeld met commitment?
  Iemand die zich met liefde en overgave wijdt aan zijn werk.
 • 1.2 Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht

 • Er zijn vier creatiekrachten:


  1. Voedingskracht
  2. Persoonlijke kracht
  3. Samenwerkingskracht
  4. Vormkracht

  Al deze krachten zijn nodig in en voor een succesvol project.
 • Wat is voedingskracht?
  Voedingskracht refereert aan de verankering van het project in de omgeving
 • Wat is persoonlijke kracht?
  Persoonlijke kracht verwijst naar de individuele mens, bij wie alle vernieuwing zijn oorsprong vindt.
 • Wat is samenwerkingskracht?
  Samenwerkingskracht is het vermogen om gezamenlijk iets te creeren, bv door te communiceren.
 • Wat is vormkracht?
  Vormkracht zijn alle hulpmiddelen die helpen om een project succesvol te verwezelijken, bv de benodigde vakkennis en methodieken.
 • 1.3 De ZIJ, IK, WIJ en HET kant

 • De ZIJ of 'omgevingskant'

  Met oog op de ZIJ-kant van de organisatie moet het project zich de volgende vragen stellen:
  • Wie heeft er behoefte aan het project?
  • Wie is de opdrachtgever en wat verwacht die?
  • Is de opdrachtgever bereid om voldoende mensen en middelen beschikbaar te stellen?
  • Wat is de aanleiding van het project?
 • De IK of 'leiderschapskant'

  • Het werk moet zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Het is uiterst pragmatisch, er moet motivatie en draagvlak voor het project zijn
 • De WIJ of 'samenwerkingskant'

  Het gaat hier om de samenwerking maar tevens ook het organiseren van samenwerking in het totale krachtenveld van het project. Bv hoe stel ik een goed team samen en creeer ik een goede werksfeer?
 • De HET of 'structuurkant'

  Het gaat hier om een vorm van planmatig werken waarbij volgens een bepaalde systematiek een vooraf gekozen resultaat wordt vastgesteld. Bv het bepalen van de probleemstelling, wat zijn de deelresultaten, op welke momenten de voortgang wordt besproken.
 • 1.4 De volgorde van de inzet van de vier creatiekrachten

 • Wat is een top-down benadering?
  Een ontwerp benadering
 • Wat is een bottom-up benadering?
  Een ontwikkel benadering
 • 1.4.1 De ontwerpbenadering

 • Bij een ontwerpbenadering wordt er van bovenaf bepaald wat het project inhoud en wie het project gaat leiden en welke teamleden er zullen zijn. Dit noemen we een top-down proces. De vraag hierbij is, of de teamleden zich wel verboden voelen bij het project (commitment).
 • Het kiezen tussen een ontwerp- of ontwikkelbenadering wordt bepaald door een creatieruimte die de opdrachtgever het team wil, moet, kan, durft, mag geven. Dit hangt samen met:
  • De aard van het eindresultaat, zijn de omstandigheden zo om het project resultaat zelf te definiëren
  • De ruimte die er is om het project zelf vorm en inhoud te geven
  • De randvoorwaarden die het project met zich mee brengt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk soort creatievelingen zijn er?
 • innovatieven: genereren ideeën en verzinnen totaal nieuwe fenomenen
 • adaptieven: zijn creatief binnen een kader, bv verder ontwikkelen van bestaande fenomenen


Ze hebben elkaar nodig
Wat wordt bedoeld met 'mentale', 'emotionele' en 'fysieke' informatie?
 • Mentaal: ideeën en feiten
 • Emotioneel: de omgeving, alle mensen, dingen en omstandigheden
 • Fysiek: details van dagelijkse gebeurtenissen
Wat zijn 'human dynamics'?
Kernkwaliteiten komen voort uit human dynamics houdt in dat er drie fundamentele manieren zijn hoe men informatie verwerkt:

 • het 'mentale principe' (rationeel en lineair)
 • het 'emotionele principe' (associaties en gevoelsmatig)
 • het 'fysieke principe' (systemisch, denken in verbindingen)
Hoe ziet een kernkwadrant er uit?
KERNKWALITEIT > teveel van het goede > VALKUIL > positief tegenovergestelde > UITDAGING > teveel van het goede > ALLERGIE

Bijvoorbeeld:
KRITISCH > REBELS > RESPECT VOOR GEZAG > JAKNIKKEN

Men leert (ontwikkelt zich) het meest door samen te werken met iemand in jouw allergie.
Hoe kunnen we groeien in effectiviteit?
Door in te zien dat ons (en andermans) gedrag slechts het topje van de ijsberg is. Wat er aan ten grondslag ligt (drijfveren, motieven, waarden, kernkwaliteiten), is niet zichtbaar. Door meer zicht te hebben wat onder het wateroppervlak ligt, kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen. Zo word je effectiever in je eigen handelen en in relaties aangaan met anderen.
Wanneer verloopt een project succesvoller?
Als het de betrokkenen lukt om contact te maken met hun diepere drijfveren, motieven, waarden en kernkwaliteiten en van daaruit verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.
Hoe zorg je er als projectleider voor dat mensen creërend in plaats van reactief bezig zijn? Ofwel, hoe creëer je commitment?
Door te zorgen dat op een goede manier gebruikgemaakt wordt van vier 'creatiekrachten':
 • persoonlijke kracht (ik-kant)
 • vormkracht (het-kant)
 • samenwerkingskracht (wij-kant)
 • voedingskracht zij-kant)
Wat is de voorwaarde voor het realiseren van commitment binnen een project?
'Creatie' moet voorop staan. Alle betrokkenen (opdrachtgever, doelgroep en samenwerkingsverband) moeten iets doen omdat ze erin geloven en er dus hun beste kwaliteiten voor willen inzetten. Ze vinden het zelf belangrijk.
Volgen en zijn.
Is de keuze eenmaal gevallen, dan moet het vervolg van het project goed in de gaten worden gehouden.
Kiezen en weten.
Kiezen genereert creatieve spanning en energie. Door te kiezen neemt men volle verantwoordelijkheid voor het bereiken van het resultaat. 
Veel projecten mislukken doordat andere, medeverantwoordelijke partijen niet met dezelfde energie en geloof deze keuze maken.